Koopovereenkomst

Koopovereenkomst

Een overeenkomst is een afspraak tussen twee partijen. Een koopovereenkomst is een afspraak over de koop van een voorwerp. Een van de partijen stelt het voorwerp ter beschikking en de andere partij wil deze tegen betaling overnemen. Hierbij wordt het eigendom van het voorwerp van de ene partij overgedragen aan de andere.

Rechten en plichten

Als je een koopovereenkomst sluit heb je een aantal rechten, maar ook een aantal verplichtingen. Je hebt recht op een product dat voldoet aan de belofte van de verkoper en geen gebreken vertoont. Aan de andere kant ben je verplicht om het afgesproken bedrag op tijd te betalen.

Hoe sluit ik een koopovereenkomst?

Je kunt een koopovereenkomst zowel schriftelijk als mondeling sluiten. Belangrijk is dat het voor beide partijen duidelijk is wat de verwachtingen over en weer zijn.

Mondeling

Als hier geen twijfel over bestaat, kun je een afspraak dus prima mondeling maken. Je kun hierbij denken aan het verkopen van een tafel aan je buurman. Als jij belooft de tafel aan hem te geven en hij belooft daarvoor te betalen, hebben jullie een rechtsgeldige koopovereenkomst gesloten.

Schriftelijk

Als je wel twijfelt of later wilt kunnen bewijzen dat de afspraak bestaat, kun je het beste een schriftelijke koopovereenkomst opstellen. Dit hoeft niet heel uitgebreid, het moet vooral duidelijk zijn wie de partijen zijn en wat er verkocht wordt. De schriftelijke overeenkomst wordt een koopakte genoemd. Deze overeenkomst sluit je op het moment dat je je handtekening eronder zet, niet als je betaalt.

Ontbindende voorwaarden

In de koopovereenkomst kun je afspreken dat deze onder bepaalde omstandigheden ontbonden kan worden. Dit betekent dat beide partijen vinden dat in een specifieke situatie de overeenkomst niet meer van toepassing is. Zodra er sprake is van een dergelijke situatie, bestaat voor beide partijen dan het recht om de overeenkomst te ontbinden. Dan ontstaat voor beide partijen een verplichting tot ongedaanmaking, wat betekent dat het al geleverde en betaalde terug moet.

Direct juridische hulp?

Vul het contactformulier in, dan neemt een gespecialiseerde advocaat gauw contact met je op.

Zelf bellen kan natuurlijk ook, wij zijn bereikbaar via 085 – 5000 202.

Deel dit artikel:

koopovereenkomst

Veel gelezen artikelen

Bel nu