Klachtplicht

Klachtplicht

Wat is de klachtplicht?

Partijen zijn verplicht elkaar te informeren wanneer zij problemen opmerken in een overeenkomst, of tijdens het sluiten van een overeenkomst. Dit noemen we ook wel de klachtplicht. Wanneer je niet tijdig aan de bel trekt bij problemen, dan kan dit betekenen dat je later geen recht meer hebt om te klagen. Dit kan als gevolg hebben dat je de wederpartij niet meer aansprakelijk kan stellen wegens een tekortkoming of een onrechtmatige daad, die kans heb je namelijk al gehad. Recentelijke rechtspraak laat zien dat je tijdig aan de bel moet trekken

Voorbeeld klachtplicht

Achtergrond van de zaak

In onderhavige zaak speelde het volgende; een bedrijf had dringen behoefte aan een nieuw bedrijfspand. Met behulp van juridisch advies werd hierom een nieuwe vennootschap opgericht met diverse overeenkomsten. Op deze manier kon het bedrijf de nieuwe huisvestiging in eigen bedrijf realiseren en financieren. Het bedrijf kreeg hierbij ondersteuning en advies een advocaten- en notariskantoor.

Het bedrijf was later echter van mening dat het advocaten- en notariskantoor ondermaats hadden gepresteerd. Het advies over het nieuwe bedrijfspand was niet naar behoren, de vastgestelde huurprijs was te hoog en daarnaast was het kantoor ook te ver afgeweken van de instructies die zij hadden gekregen, zonder dat zij het bedrijf over de ze afwijkingen hadden geïnformeerd. Het bedrijf was daarom van mening dat het kantoor niet had voldaan aan hun zorg- en informatieplicht. Zij vorderden daarom schadevergoeding bij de rechter.

Op tijd klagen

Het advocaten- en notariskantoor stelde hiertegenover dat het bedrijf niet tijdig zou hebben geklaagd. Dit zou het bedrijf volgens hen eerder kunnen en moeten doen. Zij deden hiermee een beroep op artikel 6:89 BW. Dit artikel stelt dat een schuldeiser tijdig bij de schuldenaar moet protesteren na het ontdekken van een gebrek. Doet de schuldeiser dat niet, dan kan de schuldeiser later geen beroep meer doen op het gebrek in de prestatie.

De rechtbank was allereerst van mening dit artikel en de hierin besloten klachtplicht van toepassing is op alle verbintenissen en op elke rechtsvordering van de schuldeiser dat zijn grondslag vindt in eventuele tekortkomingen van de te leveren prestatie. De schuldenaar moet er van uit kunnen gaan dat de schuldeiser de prestatie met redelijke spoed toetst aan de verbintenis. Is dit niet het geval, dan dient schuldeiser dit eigenlijk zo snel mogelijk aan de schuldenaar mede te delen. De schuldenaar hoeft niet eeuwig af te wachten of zijn prestatie aan de wensen voldoet.

In onderhavig geval was het bedrijf in 2011 al op de hoogte van de huurprijs en wisten zij ook dat in de overeenkomsten was vastgelegd dat het niet mogelijk was om de huur te verlagen. In 2014 werd dit zelfs nogmaals aan het bedrijf bevestigd. Vervolgens stelde het bedrijf het advocaten- en notariskantoor aansprakelijk zonder vooraf geklaagd te hebben.

De rechtbank vond geen redenen of rechtvaardigingsgronden voor het late klagen. Dit had het bedrijf eerder kunnen doen. Door zo laat te klagen werd met het langdurige tijdsverloop het advocaten- en notariskantoor in een nadelige positie gebracht. Dit was anders geweest als het bedrijf tijdig had geklaagd. De rechtbank oordeelde daarom dat het bedrijf niet aan haar plicht tot spoedig klagen had voldaan. Het beroep op de aansprakelijkheid van het kantoor werd daarom niet inhoudelijk behandeld.

Contact opnemen

Als je het contactformulier invult, dan neemt een gespecialiseerde advocaat gauw contact met je op. Zelf bellen kan natuurlijk ook, wij zijn bereikbaar via 085 – 5000 202.

Direct juridische hulp?

Vul het contactformulier in, dan neemt een gespecialiseerde advocaat gauw contact met je op.

Zelf bellen kan natuurlijk ook, wij zijn bereikbaar via 085 – 5000 202.

Deel dit artikel:

Klachtplicht

Veel gelezen artikelen

Bel nu