Kind adopteren

Kind adopteren

Het adopteren van een kind met de Nederlandse nationaliteit gaat gepaard met een aantal voorwaarden. Kinderen die ouder zijn dan 18 jaar kunnen alleen bij hoge uitzondering geadopteerd worden. Om een buitenlands kind te adopteren gelden de regels van het land waar het kind vandaan komt. Stichting Adoptievoorzieningen helpt wensouders hierbij.

Voorwaarden

Als een kind geadopteerd wordt stopt het juridische ouderschap van de biologische ouder(s) en begint deze voor de nieuwe ouder(s).

Aan de volgende voorwaarden dient voldaan te worden om een kind met de Nederlandse nationaliteit te mogen adopteren.

 • De adoptie dient in het belang van het kind te zijn;
 • Als het kind ouder is dan 12 jaar moet hij ermee instemmen. Jongere kinderen mogen ook hun mening naar voren brengen, maar deze mening is niet doorslaggevend;
 • De eerste moeder van het kind dient ouder te zijn dan 16 jaar als het kind geadopteerd wordt;
 • De adoptieouders dienen zelf 18 jaar ouder dan het kind te zijn;
 • De adoptieouders mogen niet de grootouders van het kind zijn.
 • De eerste ouders moeten instemmen met de adoptie of onverschillig zijn over de adoptie. Dit geldt voor zowel biologische als juridische ouders. Instemming is niet nodig indien de ouders nooit in een huis hebben gewoond met het kind, het ouderlijk gezag hebben misbruikt, de verzorging van het kind op grove wijze hebben verwaarloosd of zijn veroordeeld voor het plegen van een ernstig misdrijf waar het kind een slachtoffer van was.

Adoptieverzoek indienen

Als aan de bovenstaande voorwaarden is voldaan, kunnen de adoptieouders een verzoek tot adoptie indienen bij de rechtbank. Dit mogen ze zelf niet doen, daar hebben ze een advocaat voor nodig. Hiervoor is het aan te raden om de hulp van een lawspot adoptie advocaat in te schakelen! De kosten van de adoptie betreffen de kosten van de advocaat en de griffierechten bij de rechtbank.

Belanghebbenden

Wanneer het verzoek is ingediend, krijgen belanghebbenden de kans hun mening hierover te geven. Dit noemen we ook wel inspraak. Inspraak vindt plaats onder begeleiding van de rechter. Hij bepaalt wie belanghebbenden zijn, dit zijn vaak de biologische ouders van het kind.

Mening geven

Belanghebbenden kunnen hun mening schriftelijk of ter zitting mondeling geven. Als ze het eens zijn met de adoptie, kunnen ze ook een instemmingsverklaring tekenen. Dit formulier is onderdeel van het adoptieverzoek.

Als belanghebbenden geen gebruik maken van hun recht tot inspraak, beoordeelt de rechter het verzoek zonder de mening van belanghebbenden.

Gezinsonderzoek

De Raad voor de Kinderbescherming verricht een gezinsonderzoek voorafgaand aan het inwilligen van het adoptieverzoek. Hierbij gaat een expert kijken of het nieuwe gezin op de juiste manier voor het kind kan zorgen. De uitslag van dit onderzoek neemt de rechter mee in zijn beoordeling.

Goedkeuring van het verzoek

Als de rechter het verzoek goedkeurt, ontstaat vanaf dat moment de adoptie en zijn de adoptieouders de juridische ouders van het kind. Het gezagsregister bij de rechtbank wordt dan aangepast.

Nieuwe achternaam kiezen

De adoptieouders mogen een nieuwe achternaam kiezen voor het kind. Deze mag van een van de adoptieouders zijn, maar moet wel hetzelfde zijn als die van de andere kinderen van de adoptieouders. Als het kind 16 of 17 jaar is mag hij zijn mening hierover geven.

Juridische gevolgen

Er zijn een aantal (juridische) gevolgen van adoptie.

 • De nieuwe ouders zijn volledig aansprakelijk voor het kind en hebben een onderhoudsplicht
 • Het kind erft niet meer van de eerste ouders, alleen nog maar van de nieuwe ouders
 • Als het kind nog omgang heeft met de eerste ouders ten tijde van de adoptie kan de rechter bepalen dat deze regeling ook na de adoptie van kracht blijft

Wanneer treden de gevolgen in?

Wanneer de gevolgen van adoptie intreden, hangt af van het moment van het adoptieverzoek.

 • Het verzoek is voor de geboorte ingediend: de gevolgen treden in op de dag van geboorte
 • Het verzoek is binnen zes maanden na de geboorte ingediend: de gevolgen treden in op de datum van de indiening
 • Het verzoek is meer dan zes maanden na de geboorte ingediend: de gevolgen treden in op het moment dat de adoptie wordt uitgesproken door de rechter

Voorwaarden voor adoptieouders

De wet maakt onderscheid tussen verschillende situaties. Regels die gelden voor twee ouders gelden niet (altijd) voor één ouder.

Twee adoptieouders

 • Ze hebben al ten minste 3 jaar samengeleefd en ten minste 1 jaar voor het kind gezorgd
 • De ouders dienen het ouderlijk gezag over het kind kwijt te zijn. Het kind kan niks meer van ze  verwachten
 • Het geslacht van de adoptieouders maakt hier niet uit. Bij de adoptie krijgen ze gezamenlijk ouderlijk gezag over het kind. Dit geldt voor partners die getrouwd zijn, een geregistreerd partnerschap zijn aangegaan of samenwonen
 • Als de ouders naar het buitenland verhuizen, is het belangrijk om na te gaan of de adoptie wordt erkend in dat land. In sommige landen wordt adoptie namelijk niet erkend als de ouders van hetzelfde geslacht zijn.

Eén adoptieouder

 • De ouder heeft al minstens 1 jaar voor het kind te hebben gezorgd
 • De eerste ouders zijn het ouderlijk gezag over het kind kwijt. Het kind kan niks meer van ze verwachten
 • Als de ouder een vrouw is, krijgt zij het eenhoofdig ouderlijk gezag
 • Als de ouder een man is, dient hij het gezag aan te vragen bij de rechter

Meemoeder

Wanneer twee vrouwen een kind krijgen, is de geboortemoeder van het kind automatisch de juridische ouder. De andere vrouw heet de meemoeder. Zij is niet automatisch de juridische ouder van het kind.

 • De adoptie van het kind kan alleen als het kind niks kan verwachten van de biologische vader en deze niet (meer) het ouderlijk gezag over het kind heeft. Bij een anonieme donatie is deze voorwaarde niet van toepassing en is het mogelijk voor de meemoeder om het kind te erkennen.

Als de moeders getrouwd zijn of een geregistreerd partnerschap hebben kunnen ze bij de geboorte een verklaring van de Stichting donorgegevens kunstmatige bevruchting indienen bij de gemeente. Op deze manier wordt de meemoeder ook de juridische ouder.

Nieuwe partner

Wanneer de nieuwe partner het kind wil adopteren is van belang dat:

 • Hij minstens 3 jaar met de juridische ouder hebben samengewoond en minstens 1 jaar voor het kind hebben gezorgd;
 • De andere ouder geen ouderlijk gezag meer heeft en het kind niks meer van hem hoeft te verwachten.

De nieuwe partner kan ook eerst het ouderlijk gezag verkrijgen, alvorens op adoptie over te gaan.

Contact opnemen

Als je het contactformulier invult, dan neemt een gespecialiseerde advocaat gauw contact met je op. Zelf bellen kan natuurlijk ook, wij zijn bereikbaar via 085 – 5000 202.

Direct juridische hulp?

Vul het contactformulier in, dan neemt een gespecialiseerde advocaat gauw contact met je op.

Zelf bellen kan natuurlijk ook, wij zijn bereikbaar via 085 – 5000 202.

Deel dit artikel:

adoptie kind

Veel gelezen artikelen

Bel nu