Kettingbeding

Kettingbeding

Wanneer contractspartijen een overeenkomst sluiten werkt deze in principe alleen tussen deze partijen. Wanneer er sprake is van een onroerend goed kan het echter zijn dat partijen afspreken dat een bepaalde verplichting overgaat op een nieuwe eigenaar bij de verkoop.

Kwalitatieve verplichting

In deze situaties gaat het dan altijd om een bepaalde verplichting om iets niet te doen of juist te dulden. Er wordt dan ook wel gesproken van een kwalitatieve verplichting, zoals dit is opgenomen in artikel 6:252 van het Burgerlijk Wetboek.

Notariële akte

Om een dergelijke kwalitatieve verplichting te laten werken moeten partijen dit bij de notaris laten vastleggen in een notariële akte en deze akte moet ingeschreven worden in de openbare registers (ook wel Kadaster).

Doordat deze kwalitatieve verplichting is ingeschreven in de openbare registers zijn toekomstige eigenaren van rechtswege aan dit beding gebonden

Verschillen tussen kettingbeding en kwalitatieve verplichting

Een kettingbeding is een beding dat ook geldt voor bijvoorbeeld nieuwe eigenaren die zelf niet het beding hebben afgesproken. Vaak verward men het kettingbeding met de kwalitatieve verplichting in de zin van artikel 6:252 van het Burgerlijk Wetboek zoals hierboven uiteengezet.

Voorbeeld kettingbeding

Bij een kettingbeding gaat het bijvoorbeeld om een bepaling in een koopakte die telkens weer opnieuw aan een nieuwe koper wordt doorgegeven.

Anders dan bij een kwalitatieve verplichting gebeurt dit dus niet automatisch. De reden dat dit niet automatisch gebeurt is namelijk dat er een specifieke rechtshandeling voor vereist is.

Welke is beter?

Een kettingbeding kan uitkomst bieden wanneer een kwalitatieve verplichting niet van toepassing is. Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer er sprake is van een bepaalde verplichting om iets te doen of te geven. Een kwalitatieve verplichting is bedoeld voor situaties om iets juist niet te doen of te dulden.

Waarborgen van het kettingbeding

Een voorbeeld dat veel voorkomt  is het beding waarin wordt vastgelegd dat een bepaald bedrijf (bijvoorbeeld de concurrent van een ander) zich niet mag vestigen, wat vooral in de commerciële vastgoed voorkomt.

Nieuwe eigenaar

In een dergelijke situatie is het de koper die zich ten opzichte van de verkoper in een overeenkomst verplicht om met een eventuele nieuwe eigenaar in de toekomst dezelfde verplichting op te nemen als die hij heeft afgesproken met de eerste contractspartij.

De nieuwe eigenaar in de toekomst wordt vervolgens ook weer verplicht het beding bij weer een latere overdracht op te nemen. Op die manier komt er een ketting tot stand.

Boetebeding

Het niet houden aan een kettingbeding kan vaak tot boetes leiden. Door een dergelijk boetebeding wordt het kettingbeding extra gewaarborgd.

Uitleg kettingbeding

De Hoge Raad heeft een maatstaf geformuleerd waarmee men een bepaald kettingbeding moet uitleggen. Alle omstandigheden van het concrete geval zijn van belang. Dit alles dient men naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid uit te leggen. Een kettingbeding mag men dus niet zuiver taalkundig uitleggen.

Contact opnemen

Als je het contactformulier invult, dan neemt een gespecialiseerde advocaat gauw contact met je op. Zelf bellen kan natuurlijk ook, wij zijn bereikbaar via 085 – 5000 202.

Direct juridische hulp?

Vul het contactformulier in, dan neemt een gespecialiseerde advocaat gauw contact met je op.

Zelf bellen kan natuurlijk ook, wij zijn bereikbaar via 085 – 5000 202.

Deel dit artikel:

kettingbeding

Veel gelezen artikelen

Bel nu