Overspel in echtscheiding

Overspel in een huwelijk of relatie komt regelmatig voor. Sterker nog! In maar liefst één derde van de echtscheidingen is vreemdgaan, door één of beide partners, de oorzaak van de scheiding. Het lijkt dan ook logisch dat in deze gevallen het overspel van één van de partners wordt aangedragen als argument in de (juridische) echtscheiding. Met name als het gaat om het vaststellen van de partner- en kinderalimentatie. Maar is dit nu werkelijk juridisch relevant?

Het antwoord op deze vraag luidt: vaak niet! Slechts is uitzonderlijke gevallen speelt overspel juridisch een rol tijdens de echtscheiding als het gaat om alimentatie. In dit blog bespreek ik deze uitzonderlijke gevallen en de rol die een scheidingsadvocaat hierin kan spelen. Lees hier meer over de gevolgen van vreemdgaan tijdens een echtscheiding.

Wanneer verliest de overspelige partner het recht op partneralimentatie

Deze mogelijkheid komt enkel aan de orde als sprake is van “wangedrag” van de overspelige partner. Wanneer spreken we dan van wangedrag in juridische zin? De wet geeft geen definitie van dit begrip maar de rechter geeft ons wel enkele voorbeelden van wangedrag.

Normaal gesproken stelt men de partneralimentatie vast aan de hand van financiële factoren, namelijk draagkracht en behoefte. Voor niet-financiële factoren is maar beperkte ruimte. Slechts onder zeer bijzondere omstandigheden kan het voorkomen dat gedragingen van ex-partners invloed hebben op de berekening van de partneralimentatie. Vreemdgaan op zichzelf is hiervoor niet voldoende. Er moet dan sprake zijn van wangedrag. De gevolgen van dit wangedrag moeten zodanig ingrijpend en kwetsend zijn dat het onredelijk zou zijn te verwachten dat de benadeelde partner nog een bijdrage levert in het levensonderhoud van de ex-partner.

Wanneer ziet men vreemdgaan als wangedrag? Dit wordt bijvoorbeeld aangenomen in gevallen van ernstige mishandeling, van zeer vergaande stalking en van het verspreiden van serieuze leugens waardoor bijvoorbeeld werd aangestuurd op ontslag of het onterecht beschuldigen van seksueel misbruik.

Een ander voorbeeld waarin men vreemdgaan als wangedrag aanmerkte, wat leidde tot verlies van partneralimentatie, is het volgende. De vrouw onderhield jarenlang buitenechtelijke liefdesrelaties waaruit meerdere kinderen werden geboren. De rechter vond dit zodanig kwetsend voor de man dat hij oordeelde dat de vrouw hierdoor geen recht meer had op een bijdrage door de man. Daarbij werd het de vrouw met name zwaar aangerekend dat zij de man geruime tijd in de waan had gelaten dat hij de biologische vader van de kinderen was. De waarheid was bovendien pas aan het licht gekomen doordat de man zelf argwaan kreeg toen de vrouw snel na de geboorte van het eerste kind opnieuw zwanger raakte, en hij de vrouw hiermee confronteerde.

In veel gevallen blijft wangedrag echter lastig vast te stellen. Vreemdgaan an sich is in elk geval nooit voldoende aanleiding om dit aan te nemen.

 

Plaats nu jouw zaak op Lawspot.nl

Zit je ook in een dergelijke situatie en/of heb jij een scheidingsadvocaat nodig? De juiste advocaat vind je op Lawspot.nl! Wij zorgen ervoor dat je binnen enkele klikken een advocaat hebt gevonden die bij jou en jouw budget past.

 

Klik hier om jouw zaak te plaatsen

Wanneer verliest de overspelige partner het recht op kinderalimentatie

Het recht op kinderalimentatie komt alleen te vervallen op het moment dat komt vast te staan dat ex-partner niet de vader van de kinderen is.

Deze situatie zal zich voordoen als twijfel ontstaat over de biologische vader(s) van de tijdens het huwelijk geboren kinderen. Wat als de overspelige partner het overspel dan ontkent? In dat geval kan een DNA-onderzoek meer duidelijkheid geven. De man kan een procedure tot ontkenning van het vaderschap voeren. Als daaruit volgt dat de man niet de vader van de kinderen is, dan bestaat er geen juridische grond meer voor kinderalimentatie.

Rol van de advocaat

Zoals gezegd, speelt overspel op zichzelf in Nederland geen rechtens relevante rol bij de vaststelling van partneralimentatie. Wie echter denkt dat vreemdgaan bij uitstek een privé-aangelegenheid betreft waar de wet altijd buiten blijft, heeft het mis. Er zijn wel degelijk bijzondere gevallen waarin de alimentatiegerechtigde partner het recht op alimentatie verliest wanneer het niet redelijk is de ex-partner daaraan te houden. Het is daarom altijd verstandig een scheidingsadvocaat in te schakelen om u hierin te laten bijstaan en u voor te bereiden op de procedure tegen uw ex-partner.

Langdurig overspel kan namelijk wel een complicerende factor zijn in het scheidingsproces, omdat het ingrijpende gevolgen kan hebben voor beide partners en het eventuele gezin. Kies daarom voor ervaren begeleiding in dit complexe proces. Laat u bijstaan door een advocaat die ervaring heeft in (complexe) scheidingszaken en die weet hoe zich op gepaste wijze op te stellen tegenover de ex-partner.