Ingebreke stelling

Ingebreke stelling

Schriftelijke aanmaning

Een ingebreke stelling is een schriftelijke aanmaning. Soms kan het gebeuren, wanneer twee partijen een overeenkomst hebben, dat een van de partijen zijn verplichting niet (volledig) nakomt. De schuldeiser stelt de schuldenaar dan in gebreke middels een schriftelijke aanmaning. Hierin biedt de schuldeiser een redelijke termijn aan de schuldenaar om zijn verplichting te voldoen.

Ontbinding en schadevergoeding

Wanneer een schuldenaar in verzuim is en zijn verplichting niet is nagekomen, dan kan de schuldeiser de overeenkomst ontbinden en schadevergoeding vorderen. Echter, het niet nakomen van de verplichting betekent niet direct dat de schuldenaar in verzuim is. Hiervoor is de ingebreke stelling van belang.

Verzuim

De schuldeiser moet de schuldenaar eerst aanmanen en hem een redelijke termijn bieden om zijn verplichting na te komen. Pas na het verstrijken van deze termijn, zonder dat de verplichting is nagekomen, is er sprake van verzuim.

Onnodig

Soms is een ingebreke stelling niet nodig. Een schuldenaar kan bijvoorbeeld bij voorbaat al aangeven dat nakoming van zijn verplichting niet gaat lukken. Of de schuldeiser had bij het aan gaan van de overeenkomst al aangegeven dat de nakoming binnen een bepaalde termijn diende te geschieden. Indien hier sprake van is, dan is een aanmaning nutteloos.

Schriftelijke mededeling

De ingebreke stelling kan dan plaatsvinden door een schriftelijke mededeling met waaruit volgt dat de schuldenaar aansprakelijk is voor de schade die schuldeiser leidt door het niet nakomen van de verplichting.

Contact opnemen

Als je het contactformulier invult, dan neemt een gespecialiseerde advocaat gauw contact met je op. Zelf bellen kan natuurlijk ook, wij zijn bereikbaar via 085 – 5000 202.

Direct juridische hulp?

Vul het contactformulier in, dan neemt een gespecialiseerde advocaat gauw contact met je op.

Zelf bellen kan natuurlijk ook, wij zijn bereikbaar via 085 – 5000 202.

Deel dit artikel:

ingebreke stelling

Veel gelezen artikelen

Bel nu