Incasso niet betaald door klant? Wat te doen?

Incasso niet betaald door klant? Wat te doen?

Een incasso is simpelweg een manier om een betaling te innen van een klant. Het incassotraject is het gehele traject van het verzenden van incassobrieven en sommatiebrieven om zo openstaande vorderingen actief te incasseren. Soms omvat dit traject ook het voeren van een incassoprocedure.

Verloop incasso

Het incassotraject vangt aan met het uit handen geven van een openstaande vordering aan een advocaat of incassobureau. Deze treedt op als incassogemachtigde. De kosten die de schuldeiser maakt ten behoeve van het incasseren van zijn vordering komen in beginsel voor rekening van de schuldenaar. Het zojuist al besproken incassoproject kent vier verschillende fasen. Allereerst stuurt men een betalingsherinnering. Hierop volgend komt soms een herhaalde sommatie. Gaat men over tot een incassoprocedure, dan volgt op de sommatie de dagvaarding. Tot slot komt het veroordelende vonnis van de rechter en de uitvoering daarvan.

Gerechtelijke procedure bij niet betalen incasso

Indien men niet reageert op de betalingsherinnering en de sommatie, dan staat de mogelijkheid open om naar de rechter te gaan. Deze procedure verloopt als volgt:

Dagvaarding

De procedure vangt aan met het ontvangen van de dagvaarding. Hierin staat de oproep om voor de rechter te verschijnen. Tevens staat hierin een samenvatting van de incasso-opdracht en wordt er aangegeven dat de partij nog niet betaald heeft. De dagvaarding wordt op het adres van deze partij bezorgt door de deurwaarder.

Zitting

De zitting vindt doorgaans plaats na het verstrijken van vier weken sinds de bezorging van de dagvaarding.

Verweer

Tijdens de zitting mag de aangesproken partij verweer voeren over de incasso. Als de partij dit doet, krijgt de andere partij de kans hierop te reageren. Meestal is dit schriftelijk. Hierna mag de aangesproken partij ook nog eenmaal reageren.

Partij verschijnt niet

Het is ook mogelijk dat de aangesproken partij niet op de zitting verschijnt. De rechter verleent dan verstek. Hierbij oordeelt hij alleen over de officiële vereisten van de dagvaarding. De zaak wordt dan verder gewoon behandeld en de rechter doet ook uitspraak over de incasso.

Besluit

Twee weken na de zitting horen de partijen de uitspraak van de rechter over de incasso. Dit besluit is definitief, tenzij een van de partijen hiertegen in beroep gaat.

Uitvoering

Indien de rechter besluit dat de aangesproken partij moet betalen, moet de deurwaarder dit vonnis uitvoeren. Dit heet het executietraject. Hierin bezorgt hij de uitspraak van de rechter aan de partij en hij verzoekt om de rekening te betalen. Als dit niet lukt, kan de deurwaarder beslag leggen.

Beslagmaatregelen tijdens incassotraject

Het nemen van beslagmaatregelen kunnen tijdens het incassotraject ook geschieden.

Conservatoir beslag

Conservatoir beslag houdt in dat er voorafgaand aan de rechtszaak beslag gelegd wordt. Dit doet de deurwaarder. Het beslag wordt dan bijvoorbeeld gelegd op de bezittingen of bankrekening van degene van die de incasso geëist wordt. Hierdoor worden de goederen veilig gesteld in afwachting van de uitspraak van de rechter.

Executoriaal beslag

Indien de rechter de vordering van de eisende partij toewijst, kan de deurwaarder overgaan tot executoriaal beslag. De deurwaarder moet dan wel eerst de executoriale titel aan de veroordeelde partij uitreiken. Hierdoor wordt aan deze partij het bevel gegeven om binnen een laatste termijn de incasso te betalen. Als de veroordeelde hier geen gehoor aan geeft, kan de deurwaarder beslag leggen.

incasso

Contact opnemen

Als je het contactformulier invult, dan neemt een gespecialiseerde advocaat gauw contact met je op. Zelf bellen kan natuurlijk ook, wij zijn bereikbaar via 085 – 5000 202.

Veelgestelde vragen incasso

Wat is een incasso?

Met een incasso kan men geld verkrijgen van een klant.

Is het betalen van incassokosten verplicht?

Bij het niet of niet tijdig betalen van een incasso, komen er vaak incassokosten om de hoek kijken. Als deze te hoog zijn of er geen herinnering is gestuurd dan hoeft geen betaling van deze kosten plaats te vinden.

Welke stappen moeten er in het incasso traject doorlopen worden?

De eerste stap betreft buitengerechtelijke oplossing. De volgende fase betreft de gerechtelijke fase. De bedoeling is dat het probleem in de eerste fase opgelost wordt. Dit omdat er dan nog geen rechter, deurwaarder of andere juridische specialist bij betrokken is.

Wat mag een incassobureau niet doen?

Een incassobureau is niet gerechtigd tot het maken van een dagvaarding of andere officiële documenten. Een gerechtsdeurwaarder is hiertoe wel gemachtigd.

Civiele advocaat uit eigen regio

Onze gespecialiseerde advocaten staan je graag bij om samen tot een passende oplossing te komen. We zijn gevestigd in het hele land. Je vindt ons bijvoorbeeld in Den Haag, Rotterdam, Amsterdam, Groningen, Leeuwarden, Utrecht en Apeldoorn. Waar je ook woont, bij ons vind je een advocaat bij jou in de buurt die specialist is in civiele zaken.

Direct juridische hulp?

Vul het contactformulier in, dan neemt een gespecialiseerde advocaat gauw contact met je op.

Zelf bellen kan natuurlijk ook, wij zijn bereikbaar via 085 – 5000 202.

Deel dit artikel:

incasso

Veel gelezen artikelen

Bel nu