Lawspot Advocaten

Incasso betekenis

Incasso betekenis

Het incassotraject is het gehele traject van het verzenden van incassobrieven en sommatiebrieven om zo openstaande vorderingen actief te incasseren. Soms omvat dit traject ook het voeren van een incassoprocedure.

Verloop

Het incassotraject vangt aan met het uit handen geven van een openstaande vordering aan een advocaat of incassobureau. Deze treedt op als incassogemachtigde. De kosten die de schuldeiser maakt ten behoeve van het incasseren van zijn vordering komen in beginsel voor rekening van de schuldenaar. Het zojuist al besproken incassoproject kent vier verschillende fasen: allereerst de betalingsherinnering. Gevolgd door een soms herhaalde sommatie. Gaat men over tot een incassoprocedure dan wordt de sommatie gevolgd door de dagvaarding en tot slot het veroordelende vonnis van de rechter en de uitvoering daarvan.

Beslagmaatregelen

Beslagmaatregelen nemen zoals het leggen van een conservatoir beslag kan tijdens het incassotraject ook geschieden.

Direct juridische hulp?

Vul het contactformulier in, dan neemt een gespecialiseerde advocaat gauw contact met je op.

Zelf bellen kan natuurlijk ook, wij zijn bereikbaar via 085 – 5000 202.

Deel dit artikel:

incasso betekenis

Veel gelezen artikelen

Bel nu