Huwelijkse voorwaarden

Huwelijkse voorwaarden

In de huwelijkse- of partnerschapsvoorwaarden kunt u afspraken maken over uw schulden en bezittingen. De notaris helpt u hierbij. U spreekt af hoe u uw vermogen gaat verdelen bij een eventuele echtscheiding of bij de beëindiging van een geregistreerd partnerschap. U kunt bijvoorbeeld afspreken dat er na scheiding geen pensioenverevening zal plaatsvinden.

Huwelijk of geregistreerd partnerschap

Er is geen wettelijk verschil tussen een huwelijk en een geregistreerd partnerschap. De regels omtrent de huwelijkse voorwaarden gelden dus ook voor geregistreerde partnerschappen. Huwelijkse voorwaarden sluit u af bij de notaris.

Hij schrijft de voorwaarden in het huwelijksgoederenregister van de rechtbank in de gemeente waar u trouwt of het geregistreerd partnerschap aangaat. De notaris bepaalt zelf de prijs voor het opstellen van huwelijkse voorwaarden.

Geen voorwaarden?

Als u geen huwelijkse voorwaarden sluit, trouwt u volgens de wet in beperkte gemeenschap van goederen. Dit betekent dat u automatisch de bezittingen en schulden deelt die u tijdens het huwelijk hebt verworven. Bent u vóór 1 januari 2018 getrouwd en heeft u geen huwelijkse voorwaarden afgesproken? Dan bent u getrouwd in volledige gemeenschap van goederen. Alles van uw eigen vermogens is samengevoegd bij het huwelijk.

Gemeenschap van goederen

U heeft een persoonlijk vermogen, waar uw inkomen, bezit en schulden onder vallen. In uw huwelijkse voorwaarden kunt afspreken dat een bezit of schuld valt onder uw privévermogen, dat van uw partner of van uw gezamenlijke vermogen. Dit gezamenlijke vermogen wordt in de wet aangeduid als een gemeenschap. Daarnaast kunt u afspreken hoe u het vermogen wilt verdelen bij een scheiding of overlijden.

Gradaties

Er zijn verschillende gradaties van een gemeenschap van goederen. U kunt bijvoorbeeld afspreken dat alles binnen de gemeenschap valt of helemaal niks. Dit laatste heet een koude uitsluiting. Al uw bezittingen en schulden blijven dan van elkaar gescheiden, u hoeft niks te delen.

U kunt er ook voor kiezen in de huwelijkse voorwaarden een verrekenbeding op te nemen, waarbij u afspreekt dat de rijkste partner een bepaald bedrag betaalt aan de andere partner. Dit kan na het verstrijken van een af te spreken periode, dit is een periodiek verrekenbeding, of als u gaat scheiden, dit is een finaal verrekenbeding.

Nieuwe afspraken maken

Als u al gehuwd bent, kunt u nog steeds huwelijkse voorwaarden afspreken. Eerdere afspraken kunt u gewoon veranderen. Als u minder dan drie jaar getrouwd bent, kunt u bepalen dat nieuwe afspraken gelden vanaf de begindatum van uw huwelijk.

Nieuwe afspraken kunnen van belang zijn bij het oprichten van een eigen bedrijf. U kunt het zakelijke vermogen zo van het privévermogen gescheiden kunt houden. Het kan ook van belang zijn als u een erfenis verwacht en deze niet wilt delen. De nieuwe afspraken treden in op de dag nadat u uw handtekening zet bij de notaris.

Verboden afspraken

Sommige zaken kunt u niet opnemen in uw huwelijkse voorwaarden. Bijvoorbeeld omdat dit van de wet niet mag. Een voorbeeld hiervan is het opnemen van een afspraak waardoor een schuldeiser benadeeld wordt.

Ouderlijk gezag

U mag geen afspraken maken over wie het ouderlijk gezag krijgt over kinderen na uw scheiding en ook niet over het uitsluiten van eventuele alimentatieverplichtingen.

Onevenredige verdeling van schulden

U mag ook niet afspreken dat de verdeling van schulden voor één van de partners onevenredig nadelig is. Dit kan zich voordoen wanneer de partner een groter deel van de schulden krijgt zonder dat hij daar een vermogen voor heeft.

Aansprakelijkheid voor schulden

U kunt een gezamenlijke schuld op naam van één van u beiden zetten, maar u blijft dan nog steeds allebei hoofdelijk aansprakelijk voor deze schuld. De schuldeiser kan de schuld op beide partners verhalen.

Het kan zijn dat u de schuld aflost maar dit volgens de huwelijkse voorwaarden niet meer hoeft te doen. U kunt het afgeloste bedrag dan terugkrijgen van de uw partner. Indien uw partner niet meewerkt kunt u naar de rechter, maar het is handig om dit eerst met uw notaris te bespreken.

Einde van de voorwaarden

Uw huwelijk en daarmee uw huwelijkse voorwaarden stoppen als één van u komt te overlijden. Voor deze situatie kunt u aparte afspraken maken, deze maken dan ook deel uit van uw huwelijkse voorwaarden. Als u een koude uitsluiting afspreekt kunt u in de huwelijkse voorwaarden afspreken dat het vermogen alsnog gelijk wordt verdeeld. Op deze manier gaat het deel van de overleden partner naar diens erfgenamen.

Uw huwelijk en huwelijkse voorwaarden stoppen ook bij een scheiding. In uw scheidingspapieren en huwelijkse voorwaarden staan meestal afspraken over de verdeling van uw vermogen, bijvoorbeeld van wie het huis is of wie de hond krijgt. Als u hier geen afspraken over maakt, moet u dit alsnog doen in een echtscheidingsconvenant.

Advies bij scheiding

Als u of uw partner besloten heeft om te scheiden, kan er een heftige periode aanbreken waarin veel geregeld moet worden. Het is dan belangrijk om goed bijgestaan te worden met persoonlijk advies. Een mediator heeft hier veel ervaring mee en kan u helpen alle zaken op orde te krijgen. Lees hier hoe u meer advies bij scheiding kan krijgen.

Contact opnemen

Als je het contactformulier invult, dan neemt een gespecialiseerde advocaat gauw contact met je op. Zelf bellen kan natuurlijk ook, wij zijn bereikbaar via 085 – 5000 202.

Direct juridische hulp?

Vul het contactformulier in, dan neemt een gespecialiseerde advocaat gauw contact met je op.

Zelf bellen kan natuurlijk ook, wij zijn bereikbaar via 085 – 5000 202.

Deel dit artikel:

huwelijkse voorwaarden

Veel gelezen artikelen

Bel nu