Huwelijkse voorwaarden na scheiden

Huwelijkse voorwaarden na scheiden

De afhandeling van huwelijkse voorwaarden na scheiden

Partners kunnen voorafgaand of tijdens hun huwelijk afspraken maken over de verdeling van het vermogen. Zij kunnen bijvoorbeeld afspreken dat het gehele vermogen van hun allebei is of dat juist een gedeelte van het vermogen van een van de partners is. Deze voorwaarden moeten door een notaris worden opgesteld en vastgelegd. Wanneer partners er niet uit komen en geen goede afspraken kunnen maken waar ze allebei akkoord mee gaan is het ook mogelijk om een mediator in te schakelen.

Vormen van huwelijkse voorwaarden

De twee meest bekende vormen van huwelijkse voorwaarden zijn de koude uitsluiting en de beperkte gemeenschap. Beide vormen zullen hieronder worden besproken.

Koude uitsluiting

Koude uitsluiting is de vorm van huwelijkse voorwaarden waarbij beide partijen overeenkomen dat er geen gemeenschap van goederen is. Het vermogen en inkomen van beide partners blijft qua eigendom dus strikt gescheiden.

Deze voorwaarden leiden ertoe dat partners geen financiële verplichtingen naar elkaar hebben. De enige verplichting die eventueel mogelijk kan zijn, is de alimentatieverplichting. Dit brengt een enorm risico met zich mee indien een van de partners geen eigen inkomen of vermogen heeft. Na een eventuele echtscheiding heeft een partner die getrouwd is met koude uitsluiting als huwelijkse voorwaarden enkel recht op zijn of haar eigen vermogen.

Voorbeeld

Carolien en Dirk trouwen en kiezen voor koude uitsluiting als huwelijkse voorwaarden. Ze gaan samen wonen in een huurwoning en hebben allebei een goed betaalde fulltime baan. Beide verdienen ze ongeveer 4.000 euro bruto per maand. De bankrekeningen van Carolien en Dirk zijn na de bruiloft zo goed als leeg. Dirk heeft wel nog een eigen auto.

Enkele jaren later krijgen Carolien en Dirk een zoontje. Carolien besluit daarom te stoppen met werken om zo voor hun zoontje te kunnen zorgen. Tegelijkertijd maakt Dirk juist promotie en verdient nu ongeveer 5.000 euro bruto per maand. Hij ruilt daarom zijn oude auto in voor een nieuwe.

Na ongeveer 10 jaar zijn Carolien en Dirk uit elkaar gegroeid en beëindigen zij het huwelijk. Omdat zij met koude uitsluiting zijn getrouwd is de verdeling bij de scheiding simpel. Beide partners houden hun eigen vermogen. Carolien heeft de afgelopen jaren niet kunnen werken omdat ze zorgde voor hun zoontje. Zij heeft daarom weinig vermogen dat ze mee kan nemen. Dirk daarentegen heeft door zijn promotie veel geld kunnen sparen. Zijn vermogen is ondertussen bijna 100.000 euro en de auto behoort ook tot zijn vermogen. Dit vermogen hoeft hij niet te delen met Carolien.

De beperkte gemeenschap

De beperkte gemeenschap is een vorm van huwelijksvoorwaarden waarbij er wel (beperkte) verdeling plaats vindt. Deze vorm van huwelijkse voorwaarden houdt in dat partijen afspreken dat het vermogen dat zij voorafgaand aan het huwelijk hadden, van hen zelf blijft. Dit delen zij niet. Het vermogen dat zij opbouwen tijdens het huwelijk, dat delen zij. Dat is wel van hen allebei. Zo ontstaan er eigenlijk drie vermogens. Het eigen vermogen van elke partner voorafgaand aan het huwelijk en het gezamenlijke vermogen. Een voorbeeld van het gezamenlijke vermogen is bijvoorbeeld de koopwoning die de gehuwden samen kopen. Na echtscheiding is het gezamenlijke vermogen, het vermogen dat verdeeld moet worden.

Verrekenbedingen

In de huwelijkse voorwaarden neemt met vaak ook een verrekenbeding op. Deze bepaling kan het risico van koude uitsluiting voor niet of weinig verdienende partners beperken. Een verrekenbeding houdt vaak in dat opgespaarde inkomsten tijdens het huwelijk verdeeld moeten worden. De twee meest bekende vormen van een verrekenbeding zijn het periodieke verrekenbeding en het finale verrekenbeding.

Periodiek

Het periodieke verrekenbeding houdt in dat partners periodiek (jaarlijks) de opgespaarde inkomsten verdelen. Vaak vergeet men dit jaarlijks te doen. In echtscheidingszaken kan dit tot problemen leiden. Dan moet soms voor vele jaren terug in het verleden uitgezocht worden wat de verdeling had moeten zijn.

Finaal

Het finale verrekenbeding houdt in dat partners pas hoeven te verrekenen wanneer de relatie eindigt. Denk hierbij aan echtscheiding of overlijden.

Problemen met verrekenbedingen

Zoals hierboven beschreven wordt, houden partners zich vaak niet aan het periodieke verrekenbeding. Dit wordt vaak vergeten en kan dan tot problemen leiden. Dit is echter niet het enige probleem dat kan spelen bij verrekenbedingen. Een ander probleem is de definitie van inkomsten.

Met inkomen bedoelen we in het algemeen, de verdiensten die worden gebruikt om in levensonderhoud te voorzien. Denk hierbij aan het loon dat iemand van zijn baas ontvangt voor zijn arbeid. Een zakelijke winstreservering in het bedrijf van een scheidende partner kan dan niet als inkomen worden gezien. Dit hoeft dus niet verrekend te worden. De situatie is verandert indien er over de aandelen geen winst is uitgekeerd, terwijl er wel uitkeerbare winst is gemaakt en de partner deze winst kon uitkeren of in de vennootschap behouden.

Contact opnemen

Als je het contactformulier invult, dan neemt een gespecialiseerde advocaat gauw contact met je op. Zelf bellen kan natuurlijk ook, wij zijn bereikbaar via 085 – 5000 202.

Direct juridische hulp?

Vul het contactformulier in, dan neemt een gespecialiseerde advocaat gauw contact met je op.

Zelf bellen kan natuurlijk ook, wij zijn bereikbaar via 085 – 5000 202.

Deel dit artikel:

Huwelijkse voorwaarden

Veel gelezen artikelen

Bel nu