Huursubsidie

Huursubsidie

Huursubsidie wordt ook wel huurtoeslag genoemd en is een vergoeding voor een deel van de huur. Je komt hiervoor in aanmerking indien jouw inkomen en vermogen ontoereikend zijn om de huur van een woning te kunnen betalen.

Voorwaarden

Er gelden een aantal voorwaarden om huursubsidie te kunnen ontvangen.

  • Je dient te beschikken over een huurovereenkomst. Daarnaast dien je te kunnen bewijzen dat je elke maand de huur betaalt.
  • Je dient 18 jaar of ouder te zijn en de Nederlandse nationaliteit te hebben of een geldige verblijfsvergunning.
  • Je dient bij de gemeente ingeschreven te staan op jouw woonadres.
  • Je dient een zelfstandige woning te huren, waarvan de rekenhuur in 2022 minder is dan 763,47 euro per maand. De rekenhuur is niet hetzelfde als de kale huur.

Als je niet aan de bovengenoemde voorwaarden voldoet, heb je in principe geen recht op huursubsidie. Er kunnen zich echter bijzondere situaties voordoen waarin je toch een (aanvullende) toeslag ontvangt. Dit zou bijvoorbeeld kunnen wanneer een gezinslid een handicap heeft of wanneer je een groot gezin hebt.

Samen huursubsidie aanvragen

Indien je de huursubsidie samen aanvraagt, dient jouw toeslagpartner of medebewoner ook aan deze voorwaarden te voldoen.

Toeslagpartner

Een toeslagpartner is bijvoorbeeld jouw echtgenoot of geregistreerd partner, een partner die op hetzelfde adres staat ingeschreven, een partner waarmee je samenwoont en een kind mee hebt, een partner met wie je een samenlevingscontract hebt gesloten of een partner of medebewoner die vorig jaar ook jouw toeslagpartner was.

Indien jouw ex-partner zich weigert uit te schrijven kan je bij de gemeente vragen om een adresonderzoek. Wanneer uit dit onderzoek blijkt dat jouw ex-partner niet meer op jouw adres woont, schrijft de gemeente hem uit. Het is van groot belang dat jouw ex-partner wordt uitgeschreven, anders telt zijn inkomen en vermogen nog steeds mee bij de berekening van de hoogte van de toeslag.

Medebewoner

Een medebewoner is jouw huisgenoot, dit kan een familielid zijn, maar ook een kennis. Hun inkomen en vermogen telt ook mee bij de berekening van de hoogte van de toeslag.

Onderhuurder

Indien je een onderhuurder hebt met een schriftelijk huurcontract, tellen hun inkomen en vermogen niet mee. Hier dien je binnen 4 weken na het sluiten van dit contract melding van te doen aan de Belastingdienst.

Kinderen jonger dan 23 jaar

Van kinderen die jonger zijn dan 23 jaar en bij jou in huis wonen telt een deel van hun inkomen niet mee in de berekening. Hun vermogen blijft wel in zijn geheel meetellen.

Toeslag ontvangen

De hoogte van de toeslag die je ontvangt is afhankelijk van de hoogte van jouw huur, jouw inkomen en jouw vermogen. Indien je samen de toeslag aanvraagt of een medebewoner hebt telt hun inkomen en vermogen ook mee.

Aanvragen

Het aanvragen van huurtoeslag kan je bij de Belastingdienst doen via Mijn toeslagen. Hiervoor dien je in te loggen met jouw DigiD. Je kan de toeslag ook achteraf aanvragen, dit kan je doen tot 1 september van het volgende jaar. Indien je toeslag wilt aanvragen voor alle huur die je betaald hebt over 2021, dien je dit voor 1 september 2022 te doen.

Beslissing van de Belastingdienst

De Belastingdienst heeft 5 weken de tijd om te bepalen of en hoeveel toeslag je ontvangt, hier krijg je schriftelijk bericht van. Indien je het niet eens bent met de beslissing van de Belastingdienst, kan je hier binnen 6 weken schriftelijk tegen in bezwaar.

Het is procesrechtelijk aan te raden om jouw bezwaar via aangetekende brief te versturen, zodat je zeker weet dat het ontvangen is. Je kan bij een toeslagenservicepunt of een sociaal raadslid om hulp vragen als je er zelf niet uitkomt. Als de Belastingdienst het niet eens is met jouw bezwaar kan je hier binnen 6 weken tegen in beroep bij de rechtbank. Hier kan je een advocaat voor inschakelen.

Situatie veranderd?

Als er iets verandert in jouw situatie, dien je dit door te geven aan de Belastingdienst om te voorkomen dat je in de toekomst onterecht ontvangen toeslag terug moet betalen. Een verandering in de situatie kan zijn dat jouw inkomen of huurprijs verandert of dat je gaat samenwonen.

Huurverhoging

Indien jouw huur stijgt en daarmee boven de rekenhuur uitkomt, heb je nog steeds recht op toeslag. Je krijgt alleen geen toeslag over het deel van de huurprijs dat boven de rekenhuur uitkomt. Dat gedeelte dien je dan zelf te betalen.

Terugbetaling

Het ten onrechte ontvangen bedrag dien je binnen 24 maanden terug te betalen. Indien je dit niet terstond kan betalen, kan je kiezen voor verrekening. Dit is van belang indien je nog toeslag ontvangt van de Belastingdienst. Er wordt dan elke maand een bedrag afgetrokken van de toeslag die je ontvangt. Indien dit ook te duur is, kan je een persoonlijke betalingsregeling aanvragen bij de Belastingdienst.

Contact opnemen

Als je het contactformulier invult, dan neemt een gespecialiseerde advocaat gauw contact met je op. Zelf bellen kan natuurlijk ook, wij zijn bereikbaar via 085 – 5000 202.

Direct juridische hulp?

Vul het contactformulier in, dan neemt een gespecialiseerde advocaat gauw contact met je op.

Zelf bellen kan natuurlijk ook, wij zijn bereikbaar via 085 – 5000 202.

Deel dit artikel:

huursubsidie

Veel gelezen artikelen

Bel nu