Huurgeschil

Huurgeschil

Drie typen huur

De wet kent meerdere soorten huur. De wet onderscheidt drie typen: het huren van een woning, het huren van een middenstandsbedrijfsruimte en het huren van overige bedrijfsruimte. Bij middenstandsbedrijfsruimte moet u denken aan een winkel of een horecapand. Bij overige bedrijfsruimte gaat het bijvoorbeeld op kantoorruimte. Bij al deze 3 typen huur kan een huurgeschil zich voor doen. In dit blog bespreken we belangrijke punten uit het huurrecht en de daaruit voortvloeiende huurbescherming.

Huurgeschil en regelgeving

Ieder huurregime kent andere regels. Deze zien voornamelijk op het eindigen van de huur. Onze advocaten zijn voornamelijk gespecialiseerd in de huur van bedrijfsruimte. Er zijn niet altijd twee partijen, huurder en verhuurder, betrokken bij een huurovereenkomst. Er kan ook nog een derde in het spel zijn, bijvoorbeeld een hypotheekhouder als het gaat om een huurbeding. Onze advocaten geven zowel huurders als verhuurders advies als zij verwikkeld zijn in huurgeschillen en beschikken over een ruime ervaring.

De huurovereenkomst bij een middenstandsbedrijfsruimte

Het is wettelijke vastgelegd dat waar het gaat om een middenstandbedrijfsruimte de huurovereenkomst voor 5 + 5 jaar wordt vastgelegd. Op die manier kan de ondernemer die investeert in het gehuurde pand zijn gemaakte investeringen terugverdienen.

Termijnbescherming

De ondernemer wordt als het ware beschermd, deze bescherming noemt men termijnbescherming. Zoals reeds uitgelegd gaat het om een overeenkomst voor de duur van 5 +5 jaar. Na het verstrijken van de eerste vijf jaar kan door middel van opzegging zowel de huurder als verhuurder het contract beëindigen. De opzeggingsmogelijkheden zijn voor de verhuurder wettelijke beperkt. Wanneer de huurovereenkomst beëindigd wordt, treedt de zogenaamde opleveringsprocedure in werking.

Verhoging en verlaging van de huur voor bedrijfsruimte

Hiervoor is al gesproken over een termijnbescherming voor de huurders van een middenstandbedrijfsruimte. Er is ook nog een andere vorm van bescherming: huurprijsbescherming.

Huurprijsbescherming

Deze bescherming houdt in dat niet iedere verhuurder zomaar de huurprijs van bijvoorbeeld zijn winkelpanden kan verhogen. Wil een verhuurder de huurprijs aanpassen, zowel verhogen als verlagen, dan is hij aangewezen op een wettelijke procedure. Het is aan de partijen om onderling overeenstemming te bereiken over de nieuwe huur. Wanneer dit niet slaagt, kunnen zij de hulp van de kantonrechter inroepen en vragen of hij de nieuwe huurprijs vast kan stellen. De rechter stelt de nieuwe huurprijs vast op basis van onafhankelijke deskundigenrapporten. Onze advocaten staan geregeld zowel huurder als verhuurder bij in de zojuist besproken huurprijswijzigingsprocedures.

Renovatie en indeplaatsstelling

Huurders en verhuurders vragen bij onze advocaten ook regelmatig advies over renovaties. In het geval van een overname van een onderneming is het zo dat de verhuurder van het pand zijn instemming moet verlenen als een nieuwe eigenaar het lopende huurcontract wil overnemen. Het voorgaande recht van een huurder van een detailhandelbedrijfsruimte noemt men het recht van indeplaatsstelling. De huurder kan op zijn buurt verplicht zijn om mee te werken aan een renovatie van het door hem gehuurde pand als de verhuurder dit wenst. Het is zelfs zo dat de verhuurder vanwege de renovatie de huurovereenkomst kan opzeggen.

De huurovereenkomst voor een kantoorruimte

In de gevallen waarin het gaat om het huren van een kantoorruimte bestaat er veel contractsvrijheid voor partijen en wordt de huurder niet door de wet beschermd. Er geldt geen termijnbescherming en ook is er geen minimaal termijn voor huur. Daarnaast is het zo dat wanneer de contractueel overeengekomen huurtermijn verstreken is, zowel huurder als verhuurder de overeenkomst op ieder moment kunnen opzeggen.

Ontruimingsbescherming

Het is niet zo dat de huurder helemaal geen bescherming toekomst. Wanneer een verhuurder over een zogenaamde ontruimingsaanzegging beschikt, kan de huurder bij de rechter verzoeken om ontruimingsbescherming. De rechter kan de ontruimingstermijn enkel verlengen wanneer hij van mening is dat de belangenafweging in het voordeel van de huurder uitvalt. De ontruiming van de gehuurde ruimte kan op deze manier tot maximaal drie jaar worden uitgesteld.

Belangen

De belangen die de rechter hierbij afweegt, worden enerzijds gevormd door de belangen van de huurder die door de ontruiming worden geschaad en de belangen van de verhuurder bij de voortzetting van het ontruimen van het verhuurde.

Huurrecht advocaten

Als u verwikkeld bent in een huurgeschil, kan bijstand van een huurrecht advocaat uitkomst bieden. Onze advocaten staan in uitlopende zaken zowel huurders als verhuurders bij.

Contact opnemen

Als je het contactformulier invult, dan neemt een gespecialiseerde advocaat gauw contact met je op. Zelf bellen kan natuurlijk ook, wij zijn bereikbaar via 085 – 5000 202.

Direct juridische hulp?

Vul het contactformulier in, dan neemt een gespecialiseerde advocaat gauw contact met je op.

Zelf bellen kan natuurlijk ook, wij zijn bereikbaar via 085 – 5000 202.

Deel dit artikel:

huurrecht

Veel gelezen artikelen

Bel nu