Huurder betaalt niet

Huurder betaalt niet

Als u iets verhuurt, doet u dat niet voor niets; anders spreekt men tenminste van bruikleen. Het doet er echter niet toe wat u verhuurt, of het een auto, bedrijfsruimte, woning of boek is. Een kenmerk van verhuur is dus de tegenprestatie die voldaan dient te worden aan u als verhuurder door de betreffende huurder.

Ingeval niet aan die tegenprestatie wordt voldaan door de huurder, dus dat hij niet betaalt, dan heeft u als verhuurder een aantal opties. In dit artikel worden deze opties nader toegelicht.

Huurder betaalt niet

Drie categorieën

Er zijn in ons huurrecht drie verschillende categorieën huurovereenkomsten. Met elk eigen voorschriften. De desbetreffende categorieën zijn:

  • Het huren van een woonruimte
  • Huur van een bedrijfsruimte (horeca, detailhandel etc.)
  • Het huren van resterende zaken (bijv. bedrijfsruimte welke niet behoort tot punt twee)

Mogelijke extra voorschriften

Hier in het artikel wordt volgens het algemene huurrecht naar het geval gekeken waarin de huurder niet betaalt. Dit houdt in dat de huur van bedrijfsruimte of woonruimte extra voorschriften kan hebben die verschillen van datgene wat is genoemd in dit artikel. Echter, tevens in die situaties zijn de hoofdlijnen gelijk.

Nakoming vorderen als huurder niet betaalt

Verplichtingen

Een huurovereenkomst schept verplichtingen die nagekomen dienen te worden; dit is hetzelfde als elk andere overeenkomst. De verplichting aan de kant van de betreffende huurder is onder andere dat hij voor de huur dient te betalen.

Verzoeken aan huurder

Maar wat als de huurder niet wil betalen? Dan bestaat er voor u als verhuurder de mogelijkheid om nakoming te vorderen. Dit betekent dat u aan de huurder verzoekt om alsnog zijn huur te betalen.

Schriftelijk nette herinnering

In beginsel is het aan te raden om een nette herinnering te versturen schriftelijk, aangezien het kan voorvallen dat het de huurder is voorbijgegaan of er iets met betrekking tot de overboeking fout is gegaan. Een goede band met uw huurder is voor u als verhuurder natuurlijk ook erg wenselijk. U kunt eenvoudigweg deze stap overslaan als u dat wilt.

Aanmaning met ingebrekestelling

Als de betreffende huurder niet aan de betaling voldoet, verzendt u aan hem een aanmaning met ingebrekestelling. Hierin geeft u hem een redelijke termijn om toch nog de huur te voldoen. Echter, een ingebrekestelling is niet in alle gevallen nodig.

Bij de rechter vorderen

Als de huurder tevens niet aan de bovengenoemde redelijke termijn voldoet, dan is het verstandig de betaling van de betreffende huur bij de rechter te vorderen. Dit gebeurt dan door middel van een dagvaardingsprocedure. Hierbij dient een dagvaarding opgesteld te worden. Dit is specialistisch werk, daarom is het aan te raden om hiervoor een goede jurist te benaderen.

Ontbinding huurovereenkomst

Als na de aanmaning met ingebrekestelling de huur nog altijd niet is betaald, mag u als verhuurder de huurovereenkomst ontbinden. Dit dient voor onroerende zaken die niet vallen onder de bovengenoemde punten één en twee te gebeuren bij de rechter; bijvoorbeeld bedrijfspanden van zakelijke dienstverleners. In alle andere situaties, zoals het huren van een auto, kunt u als verhuurder zijnde de overeenkomst zelf ontbinden.

Teruggeven gehuurde zaak

Als de huurovereenkomst is ontbonden doordat de huur niet is betaald, zal de huurder de gehuurde zaak terug dienen te geven. Als het gaat om een onroerende zaak, dan dient men deze te ontruimen.

Politie inschakelen

Als de huurder weigert mee te werken aan het teruggeven of aan het ontruimen, dan kan de politie ingeschakeld worden. Die gaat dan tezamen met een deurwaarder ervoor zorgen dat het gehuurde goed wordt teruggegeven of de onroerende zaak wordt ontruimd.

Schadevergoeding

In sommige gevallen lijdt een verhuurder schade doordat de huurder de huur niet betaalt. Deze schade kan de verhuurder doorgaans verhalen op de huurder; dit kan naast de optie van nakoming of ontbinding.

Ingebrekestelling versturen

Soms is het noodzakelijk om eerst een ingebrekestelling te sturen. Na het sturen van deze ingebrekestelling, kan de verhuurder de schadevergoeding eisen. Als de huurder deze betreffende schade niet wil vergoeden, dan kan de verhuurder hiervoor naar de rechter stappen.

Conclusie

Als de huurder zijn huur niet betaalt, heeft de verhuurder over het algemeen drie opties: hij kan de huurder verlangen dit alsnog te doen, hij vraagt schadevergoeding van de huurder of hij gaat de huurovereenkomst ontbinden. Doorgaans is een combinatie van deze drie opties ook een mogelijkheid.

Als u als verhuurder in een discussie komt met uw huurder die zelfs na ingebrekestelling niet de huur wil betalen, dan is het aan te raden om een jurist te benaderen. Op deze manier kunt u toch nog de huur ontvangen, de huurovereenkomst ontbinden en eventuele schadevergoeding vorderen, zelfs indien de huurder weigert mee te werken.

Contact opnemen

Als je het contactformulier invult, dan neemt een gespecialiseerde advocaat gauw contact met je op. Zelf bellen kan natuurlijk ook, wij zijn bereikbaar via 085 – 5000 202.

Direct juridische hulp?

Vul het contactformulier in, dan neemt een gespecialiseerde advocaat gauw contact met je op.

Zelf bellen kan natuurlijk ook, wij zijn bereikbaar via 085 – 5000 202.

Deel dit artikel:

huurder betaalt niet

Veel gelezen artikelen

Bel nu