Huurachterstand 3 maanden

Huurachterstand 3 maanden

Huurprijs betalen

De meest belangrijke verplichting voor jou, als huurder, is dat jij gehouden bent om de overeengekomen huurprijs altijd en op tijd te betalen. Ontstaat een huurachterstand, wordt men niet per direct uit de huurwoning gezet. Het is namelijk zo dat jouw verhuurder dan eerst naar de rechter dient te gaan om de geldende overeenkomst tussen jullie te doen opzeggen en om daarna de woning te ontruimen, oftewel; de huurder op straat te zetten. Uit eerdere rechtspraak blijkt dat de rechter de termijn aanhoudt die 3 maanden huurachterstand betreft, voordat hij de verhuurder het recht verleend om de overeenkomst te beëindigen en de huurder uit huis te zetten.

Drie maanden aan huurachterstand

Zoals vermeld, blijkt deze termijn van drie maanden huurachterstand uit de rechtspraak. Er is dan ook geen wettelijke bepaling die deze termijn heeft vastgesteld. Dit is van belang omdat het aan de rechter is om alle relevante omstandigheden van het geval mee te nemen in zijn afweging. Hierdoor wordt het een erg persoonlijk proces.

Respijt

Er kunnen zich gevallen voordoen van zogenaamde ‘respijt’. De rechter is dan van mening dat de huurder op korte termijn de mogelijkheid moet krijgen om zijn huurachterstand in te halen. Dit moet dus volgen uit de door de rechter opgemaakte belangenafweging.

Belangenafweging

De rechter kan in de belangenafweging bepalen dat hij het onevenredig acht de huurder uit de woning te zetten ten. Dit is ten opzichte van het genot dat de verhuurder geniet door hem uit zijn woning te zetten. Daarin staan dan de belangen van ontbinding en die van ontruiming tegenover de voortzetting van het woongenot van de huurder.

Belangenafweging in de rechtspraak

Uit een uitspraak, niet al te lang geleden gedaan, wou een woningcorporatie uit Brabant zijn huurovereenkomst rechterlijk laten ontbinden met een huurder. Daarbij deed deze woningcorporatie, zijnde verhuurder, zijn beroep baseren op het belang van ontbinding van de huurovereenkomst en de daaropvolgende ontruiming van de huurder uit de woning op verschillende gronden. Zo voerde deze verhuurder aan dat sprake was van een huurachterstand van wel acht maanden lang en daarnaast was het onderling contact verslechterd doordat de hurende partij in het verleden ook al faalde met het betalen van de huur.

Belangen huurder

In de belangenafweging kwam die vordering van de verhuurder dus tegenover de belangen van de huurder te staan. De belangen van de huurder liggen er doorgaans in dat zij niet op straat worden gezet. Dit volgt uit ontbinding van de huurovereenkomst en de ontruiming. Daarnaast kunnen dus nog per geval andere belangen een rol spelen. Het is dan aan de rechter om tot een uitspraak te komen op grond van de door hem gemaakte belangenafweging.

Relevante factoren

De hurende partij in de bovenstaande situatie was door haar slechte financiële situatie niet in staat tot voldoening van haar huur. Zij was namelijk in vrijwel volledige mate arbeidsongeschikt verklaard, ten gevolge van haar psychische welzijn. Daarnaast woonde zij met twee kinderen van onder de achttien jaar (minderjarig). Daarvan had één ook nog extra zorg nodig, wat meer kosten met zich mee bracht. Gelukkig werd deze huurster wel geholpen door de daartoe bevoegde instanties. Zo ondervond zij persoonlijke begeleiding vanuit de GGZ en ook door de schuldhulpverlening. Daarnaast had zij reeds ook al een meerderjarigenbewind aangevraagd. Dat houdt in dat iemand haar kwam helpen omtrent financiën, aangezien het daarmee niet goed ging.

Conclusie rechter

Door alle relevante factoren binnen de belangenafweging was de rechter daarom tot de conclusie gekomen dat de belangen van de hurende partij zwaarder wogen dan die van de verhuurder. Dit betekende niet dat de huurachterstand was kwijtgescholden, maar de vrouw werd in ieder geval niet met haar twee kinderen op straat gezet. Dit laat zien dat de drie maanden termijn dus niet hard is, maar het wel van belang kan zijn binnen de belangenafweging die de rechter maakt.

Contact opnemen

Als je het contactformulier invult, dan neemt een gespecialiseerde advocaat gauw contact met je op. Zelf bellen kan natuurlijk ook, wij zijn bereikbaar via 085 – 5000 202.

Direct juridische hulp?

Vul het contactformulier in, dan neemt een gespecialiseerde advocaat gauw contact met je op.

Zelf bellen kan natuurlijk ook, wij zijn bereikbaar via 085 – 5000 202.

Deel dit artikel:

Huurachterstand 3 maanden

Veel gelezen artikelen

Bel nu