Huisbewaring

Huisbewaring

Twee opties

Tijdelijk verhuren woning

In het geval dat je enige tijd niet in je eigen huis verblijft, dan is er door jou een keuze te maken tussen twee opties. Namelijk het verhuren van jouw huis voor bepaalde tijd of zogenaamde huisbewaring. Daarbij moet vermeld worden dat het tijdelijk verhuren van een woning slechts mogelijk is onder bepaalde omstandigheden. De daarvoor geldende voorwaarden staan opgenomen in de Leegstandwet.

Huisbewaring

Naast de mogelijkheid om je woning tijdelijk te verhuren bestaat er de mogelijkheid tot huisbewaring. Huisbewaring is het laten verblijven van anderen in jouw (leegstaande) huis voor een bepaalde tijd. Ook dit is gebonden aan bepaalde voorwaarden.

Het tijdelijk verhuren van de woning

De Leegstandwet

De Leegstandwet geeft de mogelijkheid tot het tijdelijk verhuren van jouw woning indien deze leeg zou komen te staan. Dat is meteen al een vereiste; de woning behoort anders leeg te staan. Van belang is verder dat een huurder die een anders leegstaande woning gaat huren, minder huurbescherming geniet dan in de normale gevallen. Daarbij dient de huurovereenkomst ook schriftelijk tot stand te komen. Om aan dat vereiste te voldoen dient aan bepaalde voorwaarden te worden voldaan. Het is namelijk niet zomaar dat alle woningen verhuurd kunnen worden aan de hand van de Leegstandwet.

Bepaalde voorwaarden

Bijvoorbeeld het geval van een woonruimte welke zich bevindt in een groter gebouw dat is bestemd voor bijvoorbeeld huisvesting voor groepen, of bepaalde verzorging- of verplegingswoningen. Een andere mogelijkheid bestaat erin dat de woning het doel heeft om te worden afgebroken of juist bestemd is voor vernieuwbouw. Daarbij is vereist dat de voor de verkoop bestemde woonruimte een jaar door de eigenaar zelf is bewoond of juist dat deze woning helemaal nog niet is bewoond.

Nog twee voorwaarden

Als de woonruimte in dit geval aan één van de voorwaarden voldoet van de Leegstandwet, dan zijn er vervolgens nog twee voorwaarden die van groot belang zijn, wil je het gebouw kunnen verhuren aan de hand van de Leegstandwet.

Toestemming hypotheekverstrekker en vergunning gemeente

Zo moet de hypotheekverstrekker toestemming hebben verleend en daarnaast moet bij de gemeente een vergunning hiertoe zijn verleend. Daarbij kan deze vergunning worden verleend voor twee, vijf of tien jaren. Dat is afhankelijk van de categorie van de ruimte die als woning zal worden verhuurd.

Huisbewaring

Afwezigheid huurder

Zoals reeds vermeld is huisbewaring een mogelijkheid om jouw tijdelijk leegstaande woning bewoond te behouden. Het verblijf is dan door iemand anders dan de eigenlijke huurder van de woonruimte, welke namelijk afwezig zal zijn gedurende deze periode. Er zijn veel verschillende redenen voor een dergelijke afwezigheid. Enkele voorbeelden zijn werk ergens anders, of buitenlandse studie, mogelijk zelfs langdurige ziekte of ziekenhuisopname.

Duidelijk begin en eind leegstand

Doorgaan is het hierbij wel het geval dat er een duidelijk begin van de leegstand is en daar tegenover ook een duidelijk einde daarvan. De huisbewaring kan worden verleend voor een periode van minimaal drie maanden. Het maximum bedraagt doorgaans één of twee jaar.

Geen huurbescherming

Het is belangrijk om te vermelden dat in het geval van huisbewaring er geen aanspraak kan worden gemaakt op huurbescherming door de verblijvende partij. Die mogelijkheid staat niet open voor de gevallen van huisbewaring.

Einde huisbewaring

Aan het einde van de huisbewaring is het doorgaans zo dat de verblijvende partij de woonruimte weer zal verlaten zodat de eigenlijke huurder er weer in kan trekken na zijn tijd van afwezigheid. Het is belangrijk om te weten dat de huurder die zijn woonruimte in huisbewaring wil geven daar toestemming van de verhuurder voor nodig heeft.

Toestemming voorafgaand

Daarbij het keiharde vereiste dat de verhuurder deze toestemming altijd voorafgaand aan de huisbewaring moet geven. Door niet dit vereiste na te leven, heeft de verhuurder de mogelijkheid om de woning in zijn geheel te doen ontruimen en de huisbewaarder eruit te gooien. Dat is natuurlijk ongewenst, dus belangrijk om vooraf goedkeuring van je verhuurder te hebben.

Andere regels

Daarnaast kunnen er nog andere regels gelden voor de huisbewaring, maar deze verschillen per gemeente of per relevante woningcorporatie.

Contact opnemen

Als je het contactformulier invult, dan neemt een gespecialiseerde advocaat gauw contact met je op. Zelf bellen kan natuurlijk ook, wij zijn bereikbaar via 085 – 5000 202.

Direct juridische hulp?

Vul het contactformulier in, dan neemt een gespecialiseerde advocaat gauw contact met je op.

Zelf bellen kan natuurlijk ook, wij zijn bereikbaar via 085 – 5000 202.

Deel dit artikel:

huisbewaring

Veel gelezen artikelen

Bel nu