Hoger beroep

Hoger beroep

Het Nederlandse recht kent een systeem waarin de feiten in twee instanties onderzocht worden, in eerste aanleg en in hoger beroep. Iedereen heeft recht op nieuwe behandelingen van zijn of haar zaak door een hogere rechter. Deze hogere rechter kijkt in hoger beroep opnieuw naar de feiten. Men spreekt niet van de rechtbank, maar van het gerechtshof.

Redenen hoger beroep

Wanneer een eiser in hoger beroep gaat, kan dit om verschillende redenen zijn. De advocaat kan dan bijvoorbeeld zijn eis veranderen of de juridische grondslag van die eis aanpassen. Het horen van getuigen die in eerste aanleg niet zijn gehoord, gebeurt dan ook vaak.

Financieel belang

Voordat een eiser in hoger beroep gaat, moet zijn vordering wel aan een bepaalde voorwaarde voldoen. Dit wordt het financiële belang genoemd, deze mag niet minder zijn dan €1750,-. Als jouw vordering dus minder dan €1750,- is kunt u niet in hoger beroep.

Termijnen

De standaardtermijn om in hoger beroep te gaan is drie maanden, maar dit kan per soort geschil verschillen. In de uitspraak van de rechter staat precies wat de termijn is. De termijn begint te lopen op de dag na de uitspraak en is zeer streng. Als je zonder zwaarwegende redenen ook maar één dag te laat bent, kun je niet meer in hoger beroep en staat de eerdere beslissing vast. Het is dus belangrijk om goed om de termijnen te letten.

Begin procedure

De procedure van hoger beroep in civiele zaken vangt aan met een dagvaarding of een verzoekschrift in hoger beroep.

Dagvaarding

Wanneer het gaat om een dagvaardingsprocedure wordt het hoger beroep ingesteld door een dagvaarding. Dit noemt men een appeldagvaarding. Deze dagvaarding hoeft de gronden van de vordering niet te bevatten, die mogen later toegevoegd worden. In hoger beroep gaan heet ook wel appelleren. Als je een wederpartij hebt gaat het meestal om een dagvaardingsprocedure.

Verzoekschrift

De andere mogelijkheid is dat het hoger beroep een verzoekschriftprocedure inhoudt. In dat geval vangt het  aan met het indienen van een appelrekest. Dit is in de gevallen dat je geen wederpartij hebt, bijvoorbeeld in familiezaken.

Inhoudelijke behandeling

Wanneer een procedure in hoger beroep gevoerd wordt, geschiedt dit over het algemeen voornamelijk schriftelijk.

Memorie van grieven

Jouw advocaat zal schriftelijk uitleggen aan het gerechtshof waarom je het niet eens bent met het vonnis van de rechtbank.Dit processtuk wordt ook wel de memorie van grieven genoemd. Je moet specifieke grieven aanvoeren om te onderbouwen waarom je het niet eens bent de eerdere uitspraak.

Memorie van antwoord

Als je een tegenpartij hebt, krijgt deze vervolgens de mogelijkheid om hier schriftelijk op te reageren. Dit stuk wordt ook wel de memorie van antwoord genoemd.

Mondelinge behandeling

De memorie van grieven en antwoord vormen samen de uitwisseling van inhoudelijke standpunten. Een van de partijen of beiden kunnen vervolgens verzoeken dat ze de zaak nog mondeling willen bepleiten in de rechtszaal. Dit is echter niet gebruikelijk en komt zelden voor.

De uitspraak van het hof

Het hof zal na deze uitwisseling van standpunten van partijen een inhoudelijke uitspraak doen over de zaak. Dit heet niet een vonnis maar een arrest. Het kan best lang duren voordat de rechters uitspraak doen. Dit komt omdat er een grote achterstand bij de gerechtshoven in Nederland is. De gemiddelde termijn voor een uitspraak is op dit moment ongeveer een half jaar.

De beslissing

Het hof zal uitleggen of de eerdere uitspraak van de rechtbank juist was of niet. Als het hof vindt dat de rechtbank geen goed oordeel heeft gegeven dan zal het hof zelf inhoudelijk een nieuwe beslissing nemen. Indien het hof vindt dat de rechtbank het goed gedaan heeft, kan hij het vonnis bekrachtigen.

In cassatie

Na het arrest van het hof kun je nog in cassatie gaan bij de Hoge Raad. Dit is de hoogste rechterlijke instantie in Nederland. Als de Hoge Raad casseert vernietigt hij (gedeeltelijk) de uitspraak van het hof. De termijn voor cassatie is drie maanden, dit staat ook in de uitspraak van het hof.

De beoordeling

De Hoge Raad kijkt niet inhoudelijk naar de zaak. Hierdoor kan niet op ieder punt gecasseerd worden. De Hoge Raad casseert alleen als het recht niet goed is toegepast, de wettelijke procedure niet (goed) is gevolgd of als de beslissing van het hof niet goed gemotiveerd is. Cassatie is een complexe procedure waar een advocaat in gespecialiseerd dient te zijn.

Nadelen cassatie

Ook de procedure bij de Hoge Raad kan lang duren en kan dus veel geld kosten. Het is raadzaam om goed te overleggen of je voldoende financieel belang hebt bij een cassatieberoep. Het is natuurlijk ook mogelijk dat je vanwege principiële redenen in cassatie gaat, maar zelfs dan is het raadzaam om hier goed over na te denken.

Contact opnemen

Als je het contactformulier invult neemt een gespecialiseerde advocaat snel contact met je op. Zelf bellen kan natuurlijk ook, wij zijn bereikbaar via 085 – 5000 202.

Direct juridische hulp?

Vul het contactformulier in, dan neemt een gespecialiseerde advocaat gauw contact met je op.

Zelf bellen kan natuurlijk ook, wij zijn bereikbaar via 085 – 5000 202.

Deel dit artikel:

hoger beroep

Veel gelezen artikelen

Bel nu