Lawspot Advocaten

Hoger beroep

Hoger beroep

Het Nederlandse (burgerlijke) recht kent een systeem waarin de feiten in twee instanties onderzocht worden. In eerste aanleg en in hoger beroep. Iedereen heeft recht op nieuwe behandelingen van zijn of haar zaak door een hogere rechter. Deze hogere rechter kijkt in hoger beroep opnieuw naar de feiten. Daarom wordt deze rechter, gelijk de rechter in eerste aanleg, feitenrechter genoemd.

Verschillende redenen hoger beroep

Wanneer een eiser in hoger beroep gaat, kan dit om verschillende redenen zijn. De advocaat kan dan bijvoorbeeld zijn eis veranderen of de juridische grondslag van die eis aanpassen. Het horen van getuigen die in eerste aanleg niet zijn gehoord, gebeurt dan ook vaak.

Voorwaarde hoger beroep

Voordat een eiser in hoger beroep gaat, moet zijn vordering wel aan een bepaalde voorwaarde voldoen. Deze mag namelijk niet lager zijn dan €1750,-.

Dagvaarding en verzoekschrift

Wanneer het gaat om een dagvaardingsprocedure wordt het hoger beroep ingesteld door een dagvaarding. Deze dagvaarding hoeft de gronden ervan niet te bevatten. De andere mogelijkheid is dat het hoger beroep een verzoekschriftprocedure inhoudt. In dat geval vangt het  aan met het indienen van een appelrekest.

Verschil

Het verschil met de dagvaarding is dat het appelrekest wel de gronden ervan dient te bevatten. De termijn voor het instellen is in beginsel drie maanden. Deze drie maanden vangen aan op de dag na de dag dat het vonnis wordt uitgesproken. De termijn is dus eigenlijk 3 maanden en 1 dag te rekenen vanaf de dag waarop de rechter het vonnis uitspreekt. In sommige gevallen is de termijn slechts een maand. Dit is bijvoorbeeld aan de orde bij VVE-zaken. Wanneer men in een kort geding vonnis in hoger beroep gaat, bedraagt de termijn voor hoger beroep vier weken.

Contact opnemen

Als je het contactformulier invult, dan neemt een gespecialiseerde advocaat gauw contact met je op. Zelf bellen kan natuurlijk ook, wij zijn bereikbaar via 085 – 5000 202.

Direct juridische hulp?

Vul het contactformulier in, dan neemt een gespecialiseerde advocaat gauw contact met je op.

Zelf bellen kan natuurlijk ook, wij zijn bereikbaar via 085 – 5000 202.

Deel dit artikel:

hoger beroep

Veel gelezen artikelen

Bel nu