Hoe werkt ouderschapsverlof?

Hoe werkt ouderschapsverlof?

In dit artikel bespreken we hoe ouderschapsverlof werkt. Wanneer je werkzaam bent voor een werkgever en je bent ouder van een kind, dan heb je in bepaalde situaties recht op ouderschapsverlof waarvoor je niet betaald krijgt. Dit is het geval in de volgende situaties: indien,

  • je minstens twee maanden vooraf aan de werkgever medegedeeld hebt op welk moment je ouderschapsverlof wilt hebben en hoeveel uur dit ouderschapsverlof zal innemen;
  • je een arbeidscontract heeft dat ten minste 1 jaar duurde;
  • jouw kind de leeftijd van 8 jaar nog niet bereikt heeft.

Wijziging ouderschapsverlof 2009

Per 1 januari 2009 is het ouderschapsverlof verhoogd van 13 keer jouw wekelijkse arbeidsduur naar 26 keer jouw wekelijkse arbeidsduur. Stel dat je vier dagen per week 7 uur werkt, dan heb je recht op een ouderschapsverlof van 7 * 4 * 26 = 728 uur. Wanneer je ouderschapsverlof hebt aangevraagd voor 1 januari 2009, dan val je nog in de oude regeling. Met dezelfde arbeidsduur zou je dan recht hebben op 7 * 4 * 13 = 532 uur ouderschapsverlof. In beginsel is het de bedoeling dat je jouw ouderschapsverlof in een keer achter elkaar opneemt. Normaal gesproken heb je slechts de mogelijkheid om wekelijks niet meer dan de helft van jouw wekelijkse uren die je werkt op te nemen.

Een voorbeeldsituatie

Esther is wekelijks 30 uur werkzaam voor haar werkgever. Omdat de dochter van Esther geboren is heeft ze bij haar werkgever gevraagd om per 1 juni 2011 met ouderschapsverlof te gaan. Esther heeft recht op een ouderschapsverlof van 30 * 26 = 780 uur. Van de standaardregeling wil Esther graag gebruik maken. Hierdoor kan Esther gedurende een jaar 18 uur per week werken. Voor de overige 12 uur heeft Esther ouderschapsverlof. Hiertegen kan de werkgever niets doen omdat het de standaardregeling betreft.

Het afwijken van de standaardregeling wat betreft ouderschapsverlof

Je hebt de mogelijkheid om aan jouw werkgever te vragen af te wijken van de standaardregeling. Je kunt dit doen indien:

  • je jouw ouderschapsverlof wilt delen in meer dan 1 periode;
  • iedere periode bedraagt minimaal 1 maand;
  • je wilt wekelijks meer dan de helft van jouw wekelijkse uren aan ouderschapsverlof wilt opnemen;
  • je wil wekelijks minder uren ouderschapsverlof hebben waardoor de totale duur van het ouderschapsverlof meer dan een jaar duurt.

Het verzoek tot een afwijking van de standaardregeling mag door de werkgever worden afgewezen indien er een zwaarwegend bedrijfsbelang is. Indien er een zwaarwegend bedrijfsbelang is zou de normale gang van zaken binnen de onderneming ontwricht raken wanneer jouw ouderschapsverlof zou afwijken van de standaardregeling. De werkgever kan dit aanvoeren. Echter, er bestaat een kleine kans dat de rechter een verzoek op grond van zwaarwegend bedrijfsbelang zal toewijzen.

Aanvulling op regeling

Per 2 augustus 2022 is er een nieuwe regeling van kracht. Hierdoor hebben ouders gedurende een periode van negen weken recht op ouderschapsverlof. Ze krijgen dan 70% van het loon. Deze negen weken ouderschapsverlof moeten dan wel worden opgenomen tijdens het eerste levensjaar van het kind. Dit is ook het geval wanneer beide ouders in loondienst werkzaam zijn. De werkgever zal dit, nadat je met verlof gegaan bent, aanvragen bij het UWV.

Deze regeling geldt ook voor ouders waarvan kinderen op 2 augustus 2022 nog niet de eerste verjaardag gevierd hebben. Ouders moeten dan werkzaam zijn in loondienst. Daarnaast moeten ze het volledige ouderschapsverlof van 26 weken nog niet opgenomen hebben. Het verlof hoeft niet in een keer opgenomen te worden, maar mag verspreid worden over een aantal weken.

Een voorbeeldsituatie

Martha heeft een kind dat 10 maanden oud is op 2 augustus 2022. Op dat moment heeft Martha 17 weken van haar onbetaalde ouderschapsverlof opgenomen. Ze heeft dus nog 9 weken (26-17=9) aan ouderschapsverlof over. Omdat het kind over twee maanden het één jaar wordt, moet Martha binnen deze periode de 9 weken ouderschapsverlof nemen om recht te hebben op 70% van haar loon.

Wanneer je problemen hebt met de werkgever over het ouderschapsverlof, kan je via het contactformulier juridische hulp krijgen van een van onze arbeidsrechtadvocaten.

Direct juridische hulp?

Vul het contactformulier in, dan neemt een gespecialiseerde advocaat gauw contact met je op.

Zelf bellen kan natuurlijk ook, wij zijn bereikbaar via 085 – 5000 202.

Deel dit artikel:

hoe werkt ouderschapsverlof

Veel gelezen artikelen

Bel nu