In onze praktijk merken wij dat de kinderalimentatie veel emoties en vragen oproept. Vaak vragen mensen zich af hoe het kan dat dat zij veel meer moeten betalen dan bijvoorbeeld een collega of juist veel minder ontvangen dan de buurvrouw. In deze blog zullen wij in vijf stappen uitleggen hoe de kinderalimentatie wordt berekend.

Stap 1 Het vaststellen van de behoefte

Om de kinderalimentatie op de juiste manier te berekenen zullen wij eerst moeten bekijken wat de maandelijkse kosten zijn voor het levensonderhoud van jullie kind. Dit wordt ook wel de behoefte genoemd. De behoefte wil dus zeggen: dat wat een kind gemiddeld per maand kost.

De behoefte wordt bepaald aan de hand van:

  • het netto besteedbaar gezinsinkomen ten tijde van jullie huwelijk / samenleving;
  • het aantal kinderen binnen jullie gezin;
  • de leeftijd van jullie kinderen.

De behoefte is het uitgangspunt voor de verdere berekening van de kinderalimentatie.

Stap 2 Het vaststellen van de draagkracht

Nadat de behoefte van jullie kind is berekend, zullen wij moeten bekijken welk aandeel ieder van jullie in die behoefte dient te voldoen. Immers, jullie zijn als ouders samen verantwoordelijk om in de behoefte van jullie kind te voorzien. Om jullie aandeel te berekenen zal eerst jullie draagkracht moeten worden berekend. De draagkracht wil zeggen, hoeveel geld heeft een ouder om aan zijn of haar kinderen te besteden.

Voor de berekening van de draagkracht kijken wij naar het netto besteedbaar maandinkomen van ieder van jullie afzonderlijk.

Bij de berekening van het netto besteedbaar inkomen wordt rekening gehouden met het maandelijkse loon, maar ook met de vakantietoeslag, overwerk, eventuele eindejaarsuitkering, bonussen etc. Ook wordt er rekening gehouden met bepaalde fiscale tegemoetkomingen en het kindgebondenbudget.

Naast het netto besteedbaar inkomen wordt er ook gekeken naar het bedrag dat jullie zelf nodig hebben om van te leven (de kosten van het eigen levensonderhoud). Hierbij wordt niet uitgegaan van de feitelijke kosten maar van de volgende (forfaitaire) bedragen:

  • een woonlast ter hoogte van 30% van het netto inkomen;
  • een bedrag van € 920,- per maand voor de kosten van levensonderhoud;

Van het netto besteedbaar inkomen, verminderd met de hiervoor genoemde forfaitaire bedragen, is 70% beschikbaar als draagkracht.

 

Plaats nu jouw zaak op Lawspot.nl

Heb je vragen over de kinderalimentatie? Of wil je een (nieuwe) alimentatieberekening laten maken? De juiste advocaat vind je op Lawspot.nl! Wij zorgen ervoor dat je binnen enkele klikken een advocaat hebt gevonden die bij jou en jouw budget past.

 

Klik hier om jouw zaak te plaatsen

 

Stap 3 het vaststellen van het aandeel van de ouders in de behoefte van het kind

Als jullie als ouders samen genoeg draagkracht hebben om in de behoefte van jullie kind te voorzien dan zullen jullie naar evenredigheid van jullie draagkracht een bedrag moeten bijdragen in de kosten van jullie kind (de behoefte).

Let op: Als jullie samen te weinig draagkracht hebben om in de behoefte van jullie kind te voorzien dan valt er niets naar evenredigheid te verdelen. Jullie volledige draagkracht zal dan volledig naar jullie kind gaan.

Stap 4 De invloed van de omgangsregeling op de kinderalimentatie

We zijn er nu nog niet. Er zal ook rekening gehouden moeten worden met de zorgregeling (ook wel de omgangsregeling genoemd). In de meeste gevallen zal de kinderalimentatie betaald worden aan de ouder waar de kinderen het hoofdverblijf hebben. De andere ouder zorgt echter vaak zelf ook een aantal dagen per week voor de kinderen en ontvangt daarvoor een zorgkorting. De hoogte van de zorgkorting is afhankelijk van het aantal omgangsdagen.

De zorgkorting bedraagt een bepaald percentage over de behoefte. Hoe meer omgangsdagen hoe hoger het percentage van de zorgkorting. In de regel wordt uitgegaan van de volgende percentages:

  • 5% bij gedeelde zorg gedurende minder dan 1 dag per week;
  • 15% bij gedeelde zorg op gemiddeld 1 dag per week;
  • 25% bij gedeelde zorg op gemiddeld 2 dagen per week;
  • 35% bij gedeelde zorg op gemiddeld 3 dagen per week.

Stap 5 het vaststellen van de kinderalimentatie

De hoogte van de kinderalimentatie wordt uiteindelijk dus bepaald door de zorgkorting in mindering te brengen op het in stap 3 becijferde bedrag.

Wat kan een advocaat voor u betekenen?

Hoewel het vaststellen van kinderalimentatie deels uitgaat van forfaitaire bedragen en uitgaat van een vaste formule, blijft het maken van een goede kinderalimentatieberekening maatwerk. Het vaststellen van het inkomen van ondernemers of mensen met sterk wisselende inkomsten kan lastig zijn. Ook van invloed op de kinderalimentatie kunnen zijn: nieuwe relaties, schulden, dubbele woonlasten.Een goede advocaat kan hier het verschil maken.

Heb je naar aanleiding van dit blog vragen (Zie ook…), neem dan gerust contact met ons op!