Relatief weinig bedrijven maken gebruik van de mogelijkheid die de wet biedt om de huurprijs te herzien. Ik heb het dan niet over de indexering, maar over de wijziging van de huurprijs naar een huurprijs die voor vergelijkbare bedrijfsruimtes geldt.

Wanneer kunt u de huurprijs wijzigen?

De wet (artikel 7:303 BW) geeft aan dat zowel de huurder als de verhuurder kunnen vorderen dat de rechter een nieuwe huurprijs vaststelt, wanneer de huurprijs niet overeenstemt met die van vergelijkbare bedrijfsruimtes ter plaatse.

Deze vordering kan in geval van een huurovereenkomst voor bepaalde tijd, na afloop van de overeengekomen duur worden ingesteld. In alle andere gevallen kan dit telkens wanneer tenminste vijf jaar zijn verstreken sinds de dag waarop de laatste door partijen vastgestelde huurprijs is ingegaan. Het gaat om herziening van de ‘kale’ huurprijs.

Vanzelfsprekend kunnen partijen er ook voor kiezen om met wederzijds goedvinden, dus zonder dat de rechter eraan te pas komt, de huurprijs te herzien. Dat verdient wel de voorkeur, maar toch slagen partijen er doorgaans niet in om er onderling uit te komen.

De wettelijke bepaling is van toepassing op ‘middenstandsbedrijfsruimte’, zoals een winkel, een horecagelegenheid, een ambachtsbedrijf et cetera. Voor overige bedrijfsruimtes, zoals kantoorruimtes, geldt deze bepaling niet. Uitgangspunt is daar de contractsvrijheid; partijen kunnen afspraken maken over huurprijswijzigingen.

Een overzicht van verschillende soorten bedrijfsruimtes vindt u hier.

Hoe wordt de nieuwe huurprijs bepaald?

Bij de vaststelling van de huurprijs gaat de rechter uit van het gemiddelde van de huurprijzen van vergelijkbare bedrijfsruimtes ter plaatse in de aan de vordering voorafgaande vijf jaren.

Een vordering tot huurprijsherziening moet vergezeld gaan van een advies over de nadere huurprijs. Dit advies dient te zijn opgesteld door een door de huurder en verhuurder gezamenlijk benoemde deskundige. Wanneer het partijen niet lukt om gezamenlijk een deskundige aan te wijzen, wordt deze benoemd door de rechter.

 

Plaats nu jouw zaak op Lawspot.nl

Wil jij ook worden geadviseerd over een huurprijswijziging? De juiste advocaat vind je op Lawspot.nl! Wij zorgen ervoor dat je binnen enkele klikken een advocaat hebt gevonden die bij jou en jouw budget past.

 

Klik hier om jouw zaak te plaatsen

Wat is een vergelijkbare bedrijfsruimte ter plaatse?

Of werkelijk sprake is van een ‘vergelijkbare bedrijfsruimte’ hangt af van verschillende factoren. Daarbij spelen bijvoorbeeld de (bouwkundige) kwaliteit, ligging, omvang, indeling en bereikbaarheid van de bedrijfsruimte een rol.

‘Ter plaatse’ is een rekbaar begrip en mede afhankelijk van de hoeveelheid vergelijkingsobjecten die zich in de nabije omgeving bevinden.

Advies: verricht eerst zelf onderzoek naar de huurprijs.

Het is onverstandig om direct de huurder of verhuurder te benaderen om een nieuwe huurprijs vast te stellen, zonder dat u weet wat deze huurprijs ongeveer zal gaan bedragen. Ik raad u daarom aan om eerst zo veel mogelijk zekerheid te hebben over de gemiddelde huurprijs. U wilt niet het risico lopen dat een verzoek nadelig voor u uitpakt. De huur kan immers zowel naar boven als naar beneden worden bijgesteld. Dit onderzoek kunt u zelf verrichten of laten verrichten door een deskundige.

Vorderingen huurprijswijzigingen in de praktijk.

In de praktijk zorgen de termen ‘ter plaatse’ en ‘vergelijkbare bedrijfsruimte’ voor veel discussie. Partijen verschillen over deze begrippen vaak van mening. Veelal is een van de partijen het dan eens met het onafhankelijke advies over de huurprijs, dat wordt meegezonden met het verzoek dat aan de rechter wordt voorgelegd, en de andere partij niet. Ook het benoemen van een onafhankelijke deskundige is soms lastig; de rechter zal dan moeten worden verzocht om een deskundige te benoemen.

 

Heb je vragen over dit blog of wil je worden geadviseerd over een huurprijswijziging? Neem dan gerust contact met ons op! Wij helpen je graag!