Herroeping

Herroeping

Wanneer de rechter uitspraak heeft gedaan en de termijn voor het instellen van hoger beroep verstreken is, gaat deze uitspraak in kracht van gewijsde. Dit geldt ook voor het geval de uitspraak niet voor hoger beroep of cassatie vatbaar is. Dit betekent dat er geen gewone rechtsmiddelen meer tegenover staan en de rechtsstrijd daarmee afgedaan is. Bij een in kracht van gewijsde gegane uitspraak kan men in sommige gevallen gebruik maken van herroeping.

Wanneer kan een uitspraak herroepen worden?

  1.  De uitspraak berust op het bedrog van een van de partijen. In dat geval is er dus op onjuiste gronden (door middel van bedrog) een beslissing genomen;
  2.  De uitspraak berust op stukken die in een later stadium als vals zijn erkend of bij een gerechtelijke procedure vast is komen te staan dat er valsheid in geschrifte heeft plaatsgevonden;
  3. Na de uitspraak blijkt dat er doorslaggevende stukken zijn die later pas in handen van een partij zijn gekomen, deze stukken beslissend waren voor een al dan niet bevredigende uitspraak voor die partij en ze bewust achtergehouden zijn door de wederpartij die hier belang bij had.

Hoe werkt herroeping?

Wanneer een van de bovengenoemde gevallen zich voordoen, kan een uitspraak herroepen worden.

Dagvaarding

Dit geschiedt middels een dagvaarding, wat het inleidende stuk van een procedure is en tevens de oproep bevat om op een bepaalde datum bij de rechtbank te verschijnen. Deze dagvaarding moet gericht zijn aan de instantie die de uitspraak heeft gedaan.

Termijn van drie maanden

De termijn hiervoor betreft drie maanden na het ontstaan van de grond voor herroeping en de eiser in deze procedure hier bekend mee is geworden. Het kan dus voorkomen dat een eiser pas twee jaar later achter een genoemde grond komt, en dan alsnog om herroeping van de bestreden uitspraak verzoekt.

Herzieningsprocedure

Wanneer een dergelijke uitspraak in behandeling wordt genomen, wordt dit herzieningsprocedure genoemd.

Contact opnemen

Als je het contactformulier invult, dan neemt een gespecialiseerde advocaat gauw contact met je op. Zelf bellen kan natuurlijk ook, wij zijn bereikbaar via 085 – 5000 202.

Direct juridische hulp?

Vul het contactformulier in, dan neemt een gespecialiseerde advocaat gauw contact met je op.

Zelf bellen kan natuurlijk ook, wij zijn bereikbaar via 085 – 5000 202.

Deel dit artikel:

herroeping

Veel gelezen artikelen

Bel nu