Recht op Loondoorbetaling tijdens Schorsing? Vaak wel!

Stel: u bent als werknemer in dienst bij uw werkgever. U heeft iets gedaan wat uw werkgever niet toelaatbaar vindt. Denk aan diefstal of onbehoorlijk gedrag, zoals het niet opvolgen van bevelen van de leidinggevende. Ook het in het openbaar ruzie maken met de leidinggevende of het valselijk indienen van declaratiebonnen valt bijvoorbeeld hieronder. Uw werkgever kan u dan tijdelijk schorsen. Wat is dan uw positie als werknemer? Is het verstandig om een arbeidsrecht advocaat in te schakelen? En vooral: krijgt u nog doorbetaald, ook al mag u niet werken? In dit blog schep ik duidelijkheid over wanneer u wel of niet recht heeft op doorbetaling van loon, wanneer u geschorst bent. Ik kijk eerst naar de hoofdregel die de wet geeft. Daarna bespreek ik de uitzonderingen op die hoofdregel en geef ik een concreet antwoord op de vraag: ‘Heb ik recht op loondoorbetaling tijdens mijn schorsing?’.

De hoofdregel over arbeid en loondoorbetaling

In de wet is een hoofdregel opgenomen over het betalen van loon, namelijk: ‘geen arbeid, geen loon’. De werkgever hoeft dus geen loon te betalen wanneer de werknemer geen werk verricht. In de praktijk geldt dit bijvoorbeeld in de situatie waarin een werknemer met een nul-urencontract zich ziek meldt. Hij verricht geen arbeid en ontvangt als gevolg daarvan geen loon.

De uitzonderingen op de hoofdregel

Wanneer je zo redeneert, dan zou ook een werknemer die geschorst is, geen recht op loondoorbetaling hebben. Hij werkt immers niet, omdat hij niet mag werken. Toch geeft de wet een uitzondering op de regel ‘geen arbeid, geen loon’. De wet bepaalt namelijk dat de werkgever het loon van de werknemer wél moet doorbetalen, wanneer het niet kunnen of mogen werken:

  1. door de werkgever is veroorzaakt, of
  2. wanneer dit voor rekening van de werkgever moet komen.

Voorwaarde 2 doet zich nou net voor wanneer een werknemer geschorst is. Deze schorsing, zo blijkt uit de rechtspraak, komt voor rekening van de werkgever. Óók als de schorsing van de werknemer aan de werknemer te wijten is. Bijvoorbeeld wanneer hij geld uit de kassa heeft gestolen, zich onbehoorlijk gedraagt op de werkvloer of beledigende teksten op sociale media plaatst over zijn baas of de onderneming waarvoor hij werkt.

 

Plaats nu jouw zaak op Lawspot.nl

Zit je ook in een dergelijke situatie en/of heb jij een arbeidsrecht advocaat nodig? De juiste advocaat vind je op Lawspot.nl! Wij zorgen ervoor dat je binnen enkele klikken een advocaat hebt gevonden die bij jou en jouw budget past.

 

Klik hier om jouw zaak te plaatsen

 

De wettelijke situatie is dus als volgt: wie niet werkt, ontvangt geen loon. Maar, wanneer je niet kan werken omdat je geschorst bent, ontvang je nog steeds loon, omdat dat probleem voor rekening van de werkgever komt. Maar dan zijn we er nog niet helemaal. Het is namelijk mogelijk om contractueel van deze ‘standaardregel’ af te wijken. Er kan bijvoorbeeld in uw arbeidsovereenkomst staan dat de werkgever de loonbetaling stop mag zetten, wanneer u geschorst bent.

Conclusie

Wanneer u geschorst bent, heeft u recht op loondoorbetaling, tenzij er contractueel (in uw arbeidsovereenkomst) afgesproken is dat dat niet het geval is. Bent u geschorst en bent u er niet zeker van of u recht heeft op loondoorbetaling? Een arbeidsrecht advocaat kan dit voor u uitzoeken of u helpen wanneer uw werkgever loondoorbetaling weigert. Bent u (op staande voet) ontslagen nadat u geschorst bent? Een arbeidsrecht advocaat kan u helpen met het vorderen van een ontslagvergoeding!