Gezag van de ongehuwde vader: niet automatisch!

Ongehuwde of niet geregistreerde vaders worden met regelmaat weggehouden bij hun kinderen: niet alleen door de moeder maar ook door het rechtssysteem. Dit is in Nederland mogelijk omdat erkenning door de vader van zijn kind niet automatisch meebrengt dat hij ook het ouderlijk gezag heeft. Er worden wel pogingen ondernomen dit uitgangspunt in de wet te veranderen, om beter aan te sluiten bij de veranderende maatschappij waarin minder wordt getrouwd. Op dit moment hebt u echter niet automatisch het gezag over uw kind, tenzij u dit gezamenlijk met de moeder hebt aangevraagd.

Welke gevolgen heeft erkenning (zonder gezag)?

Als ouders niet getrouwd of geregistreerde partners zijn bij de geboorte van hun kind, is de vader pas na erkenning ook de juridische vader van het kind. Door het kind te erkennen, ontstaat er een juridische band tussen u als vader en het kind en krijgt u bepaalde rechten en plichten.

Het belangrijkste recht is het recht op contact en omgang met het kind. Daar komt bij dat u de wettelijke erfgenaam van het kind bent en omgekeerd. Ook kunt u in overleg uw achternaam doorgeven aan het kind en invloed op de nationaliteit uitoefenen.

Daartegenover ontstaat de verplichting het kind financieel te onderhouden (alimentatieplicht), totdat het kind 21 jaar oud is.

Hoe ontstaat gezag over een kind?

Door erkenning wordt u niet tevens de wettelijke vertegenwoordiger van uw kind: daarvoor dient eerst het ouderlijk gezag, al dan niet gezamenlijk, te worden aangevraagd.

Bij de aanvraag van gezamenlijk gezag kan een gespecialiseerde familierecht advocaat u helpen. Dit is echter niet verplicht: dit kan namelijk ook door een digitaal (via DigiD) of schriftelijk verzoek aan de rechtbank. De aanvraag wordt pas goedgekeurd als is voldaan aan de volgende voorwaarden:

 • u dient de aanvraag samen met de moeder in
 • de moeder en u zijn allebei meerderjarig
 • u hebt het kind erkend (of bent op andere wijze de juridische ouder van het kind geworden)
 • u bent niet getrouwd en hebt ook geen geregistreerd partnerschap met de moeder
 • u hebt niet eerder gezamenlijk het gezag uitgeoefend over dit kind
 • de moeder en u zijn geen van beiden onder curatele gesteld of lijden aan een ernstige geestelijke stoornis
 • het gezag van (een van) de ouders is niet beëindigd
 • er is geen derde persoon met het gezag belast
 • de gewone verblijfplaats van het kind is gelegen in Nederland

 

Plaats nu jouw zaak op Lawspot.nl

Heb jij als vader ook problemen met het gezag over jouw kind en/of heb jij een familierecht advocaat nodig? De juiste advocaat vind je op Lawspot.nl! Wij zorgen ervoor dat je binnen enkele klikken een advocaat hebt gevonden die bij jou en jouw budget past.

 

Klik hier om jouw zaak te plaatsen

 

Welke gevolgen heeft gezag?

Pas als het ouderlijk gezag is geregeld, mag u als vader wettelijk gezien meebeslissen over de opvoeding en de verzorging van uw kind alsook het vermogen van uw kind beheren. U kunt dan ook rechtshandelingen verrichten in naam van het kind. U bent de wettelijke vertegenwoordiger van het kind. Daarmee onderscheidt gezag zich van enkel juridisch ouderschap als gevolg van erkenning.

Zoals gezegd, hebt u vanaf de erkenning een alimentatieplicht naar uw kind toe. Slechts in de volgende gevallen kan deze worden beëindigd:

 • Als het kind de leeftijd van 21 jaar heeft bereikt
 • Als u uw baan verliest of om een andere reden geen tot nauwelijks inkomsten meer hebt
 • Als het kind meerderjarig (tussen de 18 en 21 jaar) is en financieel gezien in staat is voor zichzelf te zorgen. Wel moet het kind dan een eventuele studie reeds hebben afgerond

Als de moeder het verzoek tot gezag weigert?

Als de moeder weigert mee te werken aan het verzoek tot het gezamenlijk gezag, kunt u om vervangende toestemming van de rechter vragen. U moet uw kind dan wel al erkend hebben. Omdat u het verzoekschrift niet zelf kunt indienen bij de rechtbank, is een advocaat noodzakelijk in deze procedure.

Rol van de advocaat

Wanneer een kind wordt geboren uit een relatie zonder huwelijk of geregistreerd partnerschap, bent u als biologische vader na erkenning van het kind dus niet van rechtswege belast met het ouderlijk gezag. Het ouderlijk gezag moet worden aangevraagd en dit kan in onderling overleg door middel van een digitaal of schriftelijk formulier bij de rechtbank. Indien ouders geen overeenstemming bereiken over het gezamenlijk ouderlijk gezag dan kan u, nadat u het kind hebt erkend, door een advocaat een verzoek bij de rechtbank laten indienen. Pas nadat het ouderlijk gezag geregeld is, bent u wettelijk vertegenwoordiger van het kind.

Door het verkrijgen van gezag ontstaat er geen familierechtelijke betrekking, zoals dat gebeurt bij erkenning, maar komen er diverse rechten en plichten op u te rusten.

Indien u twijfelt aan de plichten die uw ex-partner of een instantie u oplegt, of indien u gewoon meer wilt weten over uw situatie en plichten, dan kan een gespecialiseerde scheidingsadvocaat u het beste helpen.