Haviltex

Haviltex

In een overeenkomst leggen partijen hun afspraken vast. Zo weten beide partijen van elkaar waar ze aanspraak op kunnen maken en wat ze jegens elkaar verplicht zijn. Een belangrijk criterium bij een overeenkomst is het Haviltex-criterium. Deze wordt hieronder besproken.

Onduidelijke afspraken

Deze afspraken kunnen soms onduidelijk zijn of voor meerdere interpretaties vatbaar zijn. De uitleg van de overeenkomst kan dan problemen opleveren. De letterlijke tekst van de overeenkomst is dan vaak niet voldoende om het geschil te beslechten.

Haviltex-arrest

Daarom heeft de Hoge Raad in het Haviltex-arrest een criterium bepaald over hoe een overeenkomst geïnterpreteerd en uitgelegd moet worden. Blijkens dit criterium moet men verder kijken dan de letter van de tekst en de bijbehorende taalkundige betekenis.

Bedoeling van de partijen

Wanneer men een contractsbepaling probeert uitleggen, moet men volgens het Haviltex-criterium ook kijken naar de betekenis die partijen toekenden aan de tekst tijdens het opstellen van de overeenkomst. Daarbij moet men rekening houden met de toenmalige omstandigheden en de redelijke verwachtingen tussen partijen.

Wat mogen partijen van elkaar verwachten?

Dit kan een volgend probleem opleveren; wat mogen partijen van elkaar verwachten?

Maatschappelijke positie partijen

Belangrijk is om te kijken naar de maatschappelijke kringen van de partijen en hun rechtskennis. Het maakt bijvoorbeeld uit of de overeenkomst is afgesloten tussen twee professionele partijen die werkzaam zijn in dezelfde branche of tussen een professionele partij een particuliere consument.

Onderhandelingen over het beding

Ook verdere omstandigheden zoals het ontstaan van een beding spelen mee. Als partijen lang hebben onderhandeld over de toevoeging van een bepaald beding aan het contract kan men sneller overgaan tot het gebruik van de letterlijke betekenis van het beding.

Ook correspondentie voorafgaand aan het afsluiten van de overeenkomst kan dus van belang zijn voor de interpretatie en uitleg van het contract.

Toch een taalkundige uitleg

In sommige gevallen gebruikt de rechter wel een grammaticale uitleg van het beding. Het is niet altijd verplicht dat de rechter verder moet kijken dan de grammaticale betekenis van de tekst.

Zuivere commerciële overeenkomst

Wanneer er sprake is van een zuivere commerciële overeenkomst, mag de rechter sneller een grammaticale uitleg gebruiken voor het beding.

Motivering door de rechter

Wanneer de rechter de tekst niet grammaticaal uitlegt, terwijl de bewoording van de tekst wijst op een voor de hand liggende uitleg, dan moet de rechter extra goed motiveren waarom hij kiest voor het aanvaarden van een andere uitleg.

Contact opnemen

Als je het contactformulier invult, dan neemt een gespecialiseerde advocaat gauw contact met je op. Zelf bellen kan natuurlijk ook, wij zijn bereikbaar via 085 – 5000 202.

Direct juridische hulp?

Vul het contactformulier in, dan neemt een gespecialiseerde advocaat gauw contact met je op.

Zelf bellen kan natuurlijk ook, wij zijn bereikbaar via 085 – 5000 202.

Deel dit artikel:

haviltex

Veel gelezen artikelen

Bel nu