Haviltex criterium

Haviltex criterium

Niet enkel zuivere taalkundige uitleg

De vraag kan rijzen hoe een overeenkomst uitgelegd moet worden. In 1981 heeft de Hoge Raad hier een oordeel over gegeven in het ‘haviltex-arrest’.  De Hoge Raad heeft bepaald dat men, bij de uitleg van een overeenkomst, niet alleen naar de zuivere taalkundige uitleg moet kijken.

De zin van partijen

Men moet ook kijken naar de zin die partijen, in de gegeven omstandigheden, over en weer mochten toekennen. Dit moet aan de hand van de gegeven omstandigheden van het geval en de verwachtingen over en weer worden bepaald. Deze rechtsregel is later bekend geworden als het ‘haviltex-criterium’.

Verwachten

Om te bepalen wat partijen over en weer mochten verwachten zijn de maatschappelijke achtergrond, de kennis van het recht en de context waarin het beding tot stand is gekomen van belang. Als partijen namelijk uitgebreid hebben onderhandeld en beide partijen goede kennis van zaken hebben, kan dat een indicatie zijn van de verwachtingen van partijen. Berichten tussen partijen creëren een beeld over de zin van partijen. Tevens is hierdoor de uitleg van de overeenkomst duidelijk. Dit bij elkaar genomen is het haviltex-criterium.

Contact opnemen

Als je het contactformulier invult, dan neemt een gespecialiseerde advocaat gauw contact met je op. Zelf bellen kan natuurlijk ook, wij zijn bereikbaar via 085 – 5000 202.

Direct juridische hulp?

Vul het contactformulier in, dan neemt een gespecialiseerde advocaat gauw contact met je op.

Zelf bellen kan natuurlijk ook, wij zijn bereikbaar via 085 – 5000 202.

Deel dit artikel:

Haviltex criterium

Veel gelezen artikelen

Bel nu