Hardheidsclausule

Hardheidsclausule

Onvoorziene of onredelijke behandeling

Door het toepassen van een regeling kan de mogelijkheid bestaan dat dit een onvoorziene of onredelijke benadeling tot gevolg kan hebben voor een burger of onderneming. Een overheidsorgaan heeft dan de mogelijkheid om van deze bepaalde (dwingende) wetgeving af te wijken. Wanneer een bestuursorgaan van deze mogelijkheid gebruik maakt, spreekt men van een hardheidsclausule. Ook komt het voor dat in bepaalde regelingen van bestuursrechtelijke aard een dergelijke hardheidsclausule opgenomen is.

Beroep door burger op hardheidsclausule

Wanneer een burger (of onderneming) de gevolgen van deze onredelijke of onvoorziene omstandigheden ervaart, kan hij of zij óók een beroep doen op de hardheidsclausule, maar wel slechts in uitzonderlijke gevallen. Het enkele feit dat een toepassing van een wet namelijk nadelig uitpakt, is op zichzelf geen voldoende grond voor het inroepen van de hardheidsclausule.

Contact opnemen

Als je het contactformulier invult, dan neemt een gespecialiseerde advocaat gauw contact met je op. Zelf bellen kan natuurlijk ook, wij zijn bereikbaar via 085 – 5000 202.

Direct juridische hulp?

Vul het contactformulier in, dan neemt een gespecialiseerde advocaat gauw contact met je op.

Zelf bellen kan natuurlijk ook, wij zijn bereikbaar via 085 – 5000 202.

Deel dit artikel:

Hardheidsclausule

Veel gelezen artikelen

Bel nu