Goederenrecht

Het goederenrecht is onderdeel van het vermogensrecht en gaat over de rechtsverhouding tussen een persoon en een goed.

De wettelijke grondslag voor het goederenrecht is Boek 3 en 5 van het Burgerlijk Wetboek. De rechten die verbonden zijn aan het goederen kunnen tegen iedereen ingeroepen worden.

Rechtspersonen mogen ook over Zaken en vermogensrechten beschikken.

Zaken en vermogensrechten

De eigenaar is de persoon die het recht heeft over een zaak te beschikken. Dit betekent dat hij als enige het recht heeft de zaak te gebruiken en over te dragen aan een ander.

Goederen zijn te onderscheiden in twee categorieën: zaken en vermogensrechten.

Zaken

Dit zijn alle goederen die voor menselijke beheersing vatbaar zijn. Zaken zijn ook te onderscheiden in twee categorieën: roerende en onroerende zaken.

Onroerende zaken

Onroerende zaken zijn stukken grond en alle zaken die duurzaam met de grond verenigd zijn, zoals een huis.

Registergoederen

Onroerende zaken zijn ook registergoederen, wat betekent dat iedere overdracht in de openbare registers moeten worden opgenomen.

Roerende zaken

Roerende zaken zijn alle zaken die niet onroerend zijn, wat betekent dat iets roerend is als het niet onroerend is. Dat klinkt verwarrend, maar dat valt in de praktijk mee.

Roerende zaken kunnen zonder grote inspanningen verplaatst worden, zoals auto’s, boeken en computers.

Giraal geld en elektriciteit

Ondanks het feit dat giraal geld en elektriciteit niet aangeraakt kunnen worden, zijn dit wel roerende zaken. Dit is door de Hoge Raad bepaald.

Roerende zaken en registergoederen

Sommige roerende zaken zijn ook registergoederen, zoals vliegtuigen en schepen. De overdracht van deze zaken moet ook in de openbare registers worden opgenomen.

Vermogensrechten

Vermogensrechten zijn alle goederen die geen zaken zijn, wat betekent dat ze niet voor menselijke beheersing vatbaar zijn.

De persoon die het recht heeft over een vermogensrecht te beschikken wordt de rechthebbende genoemd.

Heb je een advocaat nodig die je helpt bij het vermogensrecht? Schakel dan de hulp van een gespecialiseerde vermogensrecht advocaat in!

Voorbeelden

Hierbij kan gedacht worden aan pand- en hypotheekrechten, vorderingen en aandelen.

Overdracht

De overdracht van goederen gaat via specifieke regels waar niet van afgeweken mag worden.

Er gelden drie voorwaarden voor een geslaagde overdracht:

  1. Er is een geldige titel, wat betekent dat er bijvoorbeeld een overeenkomst ten grondslag ligt aan de overdracht;
  2. De persoon die wil overdragen is bevoegd over het goed te beschikken;
  3. De levering gebeurt op de voorgeschreven wijze.

Goederenrecht vs. verbintenissenrecht

Het goederenrecht heeft veel te maken met het verbintenissenrecht, maar er is een belangrijk verschil.

Gesloten systeem

Het goederenrecht is een gesloten systeem van regels, wat betekent dat wat er in de wet staat leidend is. Dit is om eigenaren, rechthebbenden en derden te beschermen.

Open systeem

Het verbintenissenrecht is een open systeem, wat betekent dat er in bepaalde gevallen van de wet afgeweken mag worden.

Advocaat goederenrecht

De kosten voor een advocaat variëren per kantoor en soms ook per advocaat. Heb je een laag inkomen en geen rechtsbijstandverzekering? Wellicht kun je dan gebruik maken van gesubsidieerde rechtsbijstand. Vaak noemen we dit ook wel pro deo advocaten. Jouw advocaat is dan niet volledig gratis, maar je betaalt een inkomensafhankelijke bijdrage. Je leest hier meer over de kosten van een pro deo advocaat. De advocaten van Lawspot werken ook op basis van pro deo.

In het goederenrecht is het soms verplicht dat je gebruik maakt van een advocaat. Wij raden je echter aan om je wel te laten bijstaan door een goederenrecht advocaat. Een advocaat kan jou bijvoorbeeld helpen met grote moeilijk zaken, waarin het gaat om grote bedragen of lastige kwesties zoals eigendomsoverdracht. De goederenrecht advocaten van Lawspot helpen jou hier graag bij. Mocht je een vraag hebben over het goederenrecht, of wil je bijgestaan worden door een van onze goederenrechtadvocaten, neem dan contact op. Vul het formulier in op bel ons, wij zijn bereikbaar op 085 – 5000 202.

Direct juridische hulp?

Vul het contactformulier in, dan neemt een gespecialiseerde advocaat gauw contact met je op.

Zelf bellen kan natuurlijk ook, wij zijn bereikbaar via 085 – 5000 202.

Recht van reclame

Recht van reclame

Als u als ondernemer of particulier goederen verkoopt, is het mogelijk dat de koper niet aan de koopprijs voldoet. Ingeval daar sprake van is, heeft

Meer lezen »
beslag opheffen

Beslag opheffen

Opheffingskort geding Wanneer een schuldeiser een verzoek doet bij de rechter voor het leggen van een (conservatoir) beslag, is de rechter niet verplicht de schuldenaar

Meer lezen »
erfpacht betekenis

Erfpacht betekenis

Zakelijk recht Een voorbeeld van een zakelijk recht is erfpacht. Hier in het artikel bespreken we de erfpacht betekenis. Erfpacht betekenis Het erfpachtrecht komt de

Meer lezen »
vexatoir

Vexatoir

Het vexatoir beslag Wanneer door een beslaglegger beslag wordt gelegd en dat achteraf, op grond van de omstandigheden van het geval, onnodig is gebleken, spreekt

Meer lezen »
recht van erfpacht

Recht van erfpacht

Een recht van erfpacht is wanneer het eigendom van een zaak in de handen van de eigenaar blijft, terwijl de daarbij horende rechten toekomen aan

Meer lezen »
beslag

Beslag

Een conservatoir beslag kan de schuldeiser leggen op de goederen van zijn schuldenaar, nog voordat een rechtbank in een procedure heeft vastgesteld dat de vordering

Meer lezen »
vuistpandrecht

Vuistpandrecht

Een pandrecht op een roerende zaak op een recht aan toonder, order of op een bepaald vruchtgebruik van een recht, waarbij een bepaald goed dat

Meer lezen »
databankenrecht

Databankenrecht

Een databank is een grote verzameling van een bepaald soort materiaal, wat data genoemd wordt. Dit kunnen werken, gegevens of iets anders met een eigen

Meer lezen »
gemeenschap

Gemeenschap

Toebehoren aan meerdere deelgenoten Wanneer één of enkele goederen aan twee of meer deelgenoten toebehoren, spreekt men van een gemeenschap. Normaliter hebben deelgenoten een gelijk

Meer lezen »
Bel nu