Gezag

Gezag

Op welk moment verandert het ouderlijk gezag over mijn kind?

Wanneer uw kind 18 jaar wordt stopt het ouderlijk gezag over uw kind automatisch. Als er bijvoorbeeld ernstige problemen zijn bij het opvoeden van uw kind of wanneer uw partner na uw scheiding alleen gezag over uw kind aanvraagt, kan het gezag ook voordat uw kind 18 jaar wordt veranderen.

Ouderlijk gezag kwijtraken

Er wordt vaak eerst hulp aangeboden wanneer thuis problemen zijn met uw kind. De rechter kan maatregelen nemen wanneer de hulp onvoldoende is om uw kind te beschermen. Een voorbeeld van een dergelijke maatregel is de ondertoezichtstelling (OTS).

Wanneer dit allemaal niet helpt, kan het Openbaar Ministerie of de Raad voor de kinderbescherming verzoeken aan de rechter om het ouderlijk gezag stop te zetten. Dit is een mogelijkheid in twee situaties:

  • Het is evident dat uw kind niet langer door u opgevoed kan worden en de ontwikkeling van het kind is in het geding
  • Door uw kind niet meer naar school te laten gaan of te mishandelen maakt u misbruik van uw ouderlijk gezag.

Beslissing van de rechter

De rechter vraagt eerst uw mening alvorens hij een beslissing neemt. Uw kind mag bovendien zelf zijn mening geven wanneer hij 12 jaar of ouder is. Het gezag gaat naar pleegouders of een jeugdzorginstelling wanneer de rechter uw gezag stopt. Als u het oneens bent met de uitspraak van de rechter moet u binnen drie maanden hoger beroep instellen. Hiervoor is een advocaat vereist.

Eenhoofdig gezag aanvragen

Beide ouders houden het ouderlijk gezag wanneer ze uit elkaar gaan, mits ze voor de scheiding ook de zeggenschap hadden. Bij een scheiding na heftige problemen of een vechtscheiding tussen beide ouders kan een van de ouders afzonderlijk het gezag aanvragen. Dit wordt ook wel ‘eenhoofdig gezag aanvragen’ genoemd. Wanneer de rechter de bevoegdheid aan de ene ouder geeft, verliest de overblijvende ouder hem.

De beste oplossing voor het kind

De situatie voor het kind is voor de rechter het belangrijkst. In sommige gevallen is dit wanneer beide ouders het gezag houden, in andere situaties is het weer beter dat slechts een van de ouders het heeft. Dit kan het geval zijn wanneer:

  • De ouders geen gesprek met elkaar kunnen voeren
  • Er sprake is van een ernstige drugs- of alcohol verslaving
  • Een van de ouders is naar het buitenland verhuisd en is onbereikbaar

Wanneer een van de bovenstaande scenario’s zich voordoet komt het kind zogezegd tussen zijn ouders klem te zitten. Indien deze situatie niet verbetert of zal verbeteren, dan kan het klemcriterium worden toegepast door de rechter, waardoor het gezag aangepast wordt.

Advocaat nodig

Voor een verzoek om eenhoofdig gezag bij de rechtbank is een advocaat vereist. Indien uw ex-partner eenhoofdig gezag aanvraagt en u het hier oneens mee bent, is ook een advocaat vereist voor het voeren van een verweer bij de rechter.

Contact opnemen

Als je het contactformulier invult, dan neemt een gespecialiseerde advocaat gauw contact met je op. Zelf bellen kan natuurlijk ook, wij zijn bereikbaar via 085 – 5000 202.

Direct juridische hulp?

Vul het contactformulier in, dan neemt een gespecialiseerde advocaat gauw contact met je op.

Zelf bellen kan natuurlijk ook, wij zijn bereikbaar via 085 – 5000 202.

Deel dit artikel:

Gezag

Veel gelezen artikelen

Bel nu