Gevaarlijke situatie

Gevaarlijke situatie

In het dagelijks leven krijgt men vaak te maken met gevaarlijke situaties, maar in de meeste gevallen zorgen deze niet voor juridische problemen.

Deze gevaarlijke situaties zorgen wel voor juridische problemen als iemand schade lijdt. Dan wordt immers de vraag gesteld wie er aansprakelijk is voor het betreffende ongeval.

Aandachtspunten

Deze vraag wordt in dit artikel uitgewerkt. Hierbij wordt aandacht besteed aan:

 • De vraag in welke gevallen iemand aansprakelijk gehouden kan worden voor een gevaarlijke situatie,
 • Hoe het in elkaar zit indien uit een gevaarlijke situatie een ongeluk voortvloeit,
 • Welke voorwaarden daarvoor gelden,
 • Tot slot wordt aandacht besteed aan de vraag op welke wijze men schadevergoeding kan vorderen voor een desbetreffend ongeval in een gevaarlijke situatie.

Aansprakelijkheid voor gevaarlijke situaties

In de meeste gevallen is men niet aansprakelijk voor het creëren van gevaarlijke situaties, omdat er alleen door het feit dat er een gevaarlijke situatie is ontstaan niet meteen schade is geleden.

Echter, het is niet te ontzeggen dat er in sommige gevallen toch sprake kan zijn van schade bij een gevaarlijke situatie op zichzelf. Het is in zulke gevallen aan te raden om een jurist in te schakelen. Hij kan beoordelen of er inderdaad schadevergoeding gevorderd kan worden.

Aansprakelijkheid voor ongevallen ontstaan door de gevaarlijke situatie

De schade vindt pas echt plaats op het moment dat er een ongeval plaatsvindt dat op een of andere manier het gevolg is van de gevaarlijke situatie. In dit artikel wordt daarom ook verder uitgegaan van die betreffende situatie, waarin dus sprake is van een ongeval.

Onrechtmatige daad

In de wet wordt de aansprakelijkheid voor een gevaarlijke situatie onder het stelsel van de onrechtmatige daad geplaatst. Voor het krijgen van schadevergoeding dient er aan de volgende vereisten voldaan te zijn:

 • Een onrechtmatige daad;
 • Die is toe te rekenen aan de persoon die de situatie heeft gecreëerd;
 • Schade;
 • Causaal verband tussen de schade en de onrechtmatige daad;
 • Relativiteit, wat inhoudt dat de overtreden regel bescherming biedt tegen de schade

De belangrijkste vraag die gesteld wordt als er sprake is van een gevaarlijke situatie is altijd: is de gedraging onrechtmatig? Dit is het eerste punt.

Aan de andere daaropvolgende punten wordt in de meeste gevallen snel aan voldaan, ook al hangt dat natuurlijk ten alle tijden af van het geval en de omstandigheden daarvan.

Wanneer is een gedraging onrechtmatig?

De wet stelt dat een gedraging als onrechtmatig gekenmerkt wordt als het voldoet aan één van de volgende voorwaarden:

 • Er een inbreuk gemaakt wordt op een recht;
 • Een doen of nalaten in strijd met een wettelijke regel;
 • Er een botsing is met wat op grond van ongeschreven recht wat in het maatschappelijk verkeer hoort.

In de meeste gevallen valt een gedraging die eindigt in een gevaarlijke situatie die voor schade zorgt niet onder de eerste twee mogelijkheden.

In de meeste gevallen is er sprake van de derde mogelijkheid. Dit volgt hieronder.

Wanneer is een gevaarlijke situatie onrechtmatig?

De Hoge Raad is duidelijk geweest over wat onder de derde mogelijkheid valt. Daar is sprake van een botsing met wat op grond van ongeschreven recht in de maatschappij als normaal wordt ge

De Hoge Raad stelt dat het zorgen voor een gevaarlijke situatie niet altijd leidt tot onrechtmatigheid.

Voorwaarden voor onrechtmatigheid

Het is van belang om vast te stellen of men kan spreken van een gevaarlijke situatie die onrechtmatig is en daarvoor gelden de volgende normen:

 1. Wat is de aard en grootte van de eventuele schade?
  Kans op grote schade, zoals een groot financieel nadeel of zwaar letsel, zorgt eerder voor onrechtmatigheid dan een kans op kleine schade. Een kans op letselschade zorgt eerder voor onrechtmatigheid dan alleen de kans op vermogensschade.
 2. Wat is de kans dat deze betreffende schade zal ontstaan ten gevolge van een bepaalde gedraging?
  Men zal steeds eerder van onrechtmatigheid kunnen spreken als de kans dat er schade ontstaat bij een bepaald gedrag steeds groter is.
 3. Wat is de aard van de gedraging die voor schade kan zorgen?
  Hierbij dient men zich onder andere af te vragen of het een gedraging is die in zijn geheel niet te verwachten is of juist wel? Als een gedraging te verwachten is, zal er sneller sprake zijn van onrechtmatigheid.
 4. Hoe lastig zijn de te treffen maatregelen tegen de schade die ontstaan is?
  Hoeveel geld, tijd of moeite is nodig om die betreffende maatregelen te nemen? Als het minder kost, is dat sneller een aanleiding om te beslissen of er maatregelen getroffen worden.

Deze vier punten horen bij elkaar en worden als geheel meegenomen in de beoordeling. In sommige gevallen is het dus vooral afhankelijk van de redenen die de partijen over en weer stellen.

Als u twijfelt over de vraag of u in een gevaarlijke situatie verkeert waardoor u recht zou kunnen hebben op schadevergoeding, raden wij u aan een jurist in te schakelen.

Voorbeeld gevaarlijke situatie onrechtmatige daad

Hieronder volgt een voorbeeld met een gevaarlijke situatie:

Een patiënt is in het ziekenhuis reeds een operatie ondergaan en is nog voor een deel onder narcose. Ten gevolge van een beweging die plotseling ontstaat, valt deze patiënt uit zijn bed. Hij valt op zo’n wijze dat hij hierdoor aan een kant blind wordt. Hij stelt op basis van deze val het ziekenhuis waar hij in lag aansprakelijk, aangezien zij deze gevaarlijke situatie hebben gecreëerd.

De rechter stelt de patiënt in het gelijk. Hij stelt namelijk dat een patiënt die nog voor een gedeelte onder narcose is, gekke dingen kan doen en daardoor ligt het voor de hand dat hij uit een ziekenhuisbed valt en daardoor letselschade oploopt. Het ziekenhuispersoneel kon in zijn geval bijvoorbeeld de randen van het bed verhogen door middel van een hekje en dit was een kleine moeite, kostte weinig geld en weinig tijd.

Andere gevaarlijke situaties

Natuurlijk dient niet elke gevaarlijke situatie plaats te vinden in het ziekenhuis; er zijn immers heel veel gevaarlijke situaties te bedenken op andere plekken. Bijvoorbeeld thuis, in een café of in een hotel. Het is overal mogelijk. Ook de manier waarop schade ontstaat, is op allerlei verschillende manieren denkbaar. Denk aan letselschade, financiële schade of schade aan goederen.

Aansprakelijkheid voor gevaarlijke situaties en ongevallen op werk

De hiervoor genoemde regels hebben betrekking op de aansprakelijkheid van personen die niet een contract hebben gesloten met een ander, vooral niet een arbeidsrechtelijke relatie. Als er een ongeval onder werktijd plaatsvindt, dan zal de werkgever meestal voor de kosten moeten opdraaien.

Conclusie

Zoals hiervoor is genoemd, is het een mogelijkheid om iemand anders de kosten te laten vergoeden voor het zorgen voor een ongeval door een gevaarlijke situatie.

In de meeste gevallen is het lastig om vast te stellen wie er aansprakelijk is. Is daarvan sprake, dan is het aan te raden een goede jurist te benaderen. Hij kan voor u beoordelen welke mogelijkheden er in de betreffende situatie zijn en hoe het zit met een vordering betreffende schadevergoeding.

Contact opnemen

Als je het contactformulier invult, dan neemt een gespecialiseerde advocaat gauw contact met je op. Zelf bellen kan natuurlijk ook, wij zijn bereikbaar via 085 – 5000 202.

Direct juridische hulp?

Vul het contactformulier in, dan neemt een gespecialiseerde advocaat gauw contact met je op.

Zelf bellen kan natuurlijk ook, wij zijn bereikbaar via 085 – 5000 202.

Deel dit artikel:

gevaarlijke situatie

Veel gelezen artikelen

Bel nu