Geregistreerd partnerschap

Geregistreerd partnerschap

Huwelijk en geregistreerd partnerschap

Een huwelijk en geregistreerd partnerschap verschillen juridisch weinig van elkaar. Toch kan het zo zijn dat een geregistreerd partnerschap beter bij jou past. Dit is bijvoorbeeld het geval indien je geen kinderen hebt of wilt. Als je hiervoor kiest, is het handig om de verschillen op een rijtje te hebben.

Samenwonen

  • Als je samen in een huurwoning woont, ben je volgens de wet automatisch medehuurder. Je hebt dan bovendien dezelfde rechten tegenover de verhuurder.
  • Als je samen in een koopwoning woont en deze samen hebt gekocht, ben je beiden eigenaar. Dan heb je dezelfde rechten en plichten.
  • Als een van jullie de woning heeft gekocht, zijn de rechten van de ander afhankelijk van de afspraken die je hebt gemaakt. Als je in (beperkte) gemeenschap van goederen bent getrouwd, bent je waarschijnlijk gezamenlijk eigenaar.
  • Je kan ook afspreken in de huwelijkse voorwaarden of partnerschapsvoorwaarden wie eigenaar is.

Gemeenschap van goederen

Vóór 1 januari 2018 getrouwd?

Als je vóór 1 januari 2018 bent getrouwd en geen afspraken heeft gemaakt over bezittingen en schulden, ben je getrouwd in gemeenschap van goederen. Dit betekent dat alle bezittingen en schulden van jou en jouw partner van jullie samen zijn.

Na 1 januari 2018 getrouwd?

Als je op of na 1 januari 2018 bent getrouwd en geen afspraken heeft gemaakt over bezittingen en schulden, ben je getrouwd in beperkte gemeenschap van goederen. Dit betekent dat bezittingen en schulden die voor het huwelijk van jou waren, van jou blijven. Bezittingen en schulden die tijdens het huwelijk worden verworven, zijn van jullie samen.

Kinderen

Kinderen tijdens huwelijk of geregistreerd partnerschap

Als je tijdens het huwelijk of geregistreerd partnerschap kinderen krijgt, ben je allebei automatisch juridische ouder en heb je samen het ouderlijk gezag over jouw kind.

Eerdere kinderen tijdens geregistreerd partnerschap

Als je een geregistreerd partnerschap bent aangegaan en jouw kind voor 1 april 2014 geboren is, dient de vader het kind eerst te erkennen om juridisch ouder te worden.

Kinderen bij uit elkaar gaan

Als jullie besluiten uit elkaar te gaan dien je afspraken te maken over kinderalimentatie en dien je een ouderschapsplan op te stellen.

Erfgenaam

Als je getrouwd of geregistreerd partner bent, ben je automatisch elkaars erfgenaam, tenzij je in jouw testament iets anders regelt.

Beëindiging

Bij de beëindiging van een huwelijk moet je altijd naar de rechter om te scheiden, ook als je geen kinderen hebt.

Als je een geregistreerd partnerschap wilt beëindigen, hoef je alleen naar de rechter als je kinderen hebt en het ouderlijk gezag deelt.

Indien je een geregistreerd partnerschap wilt beëindigen en je geen kinderen hebt, kan je dit ook met hulp van een advocaat of notaris bewerkstelligen.

Als je gaat scheiden dien je ook afspraken te maken over partneralimentatie en de manier waarop je jouw bezittingen, vermogen en mogelijk opgebouwd pensioen via pensioenverevening wilt verdelen. Het kan zijn dat je deze afspraken al heeft opgenomen in de huwelijkse voorwaarden of partnerschapsvoorwaarden

Samenlevingscontract

Een samenlevingscontract is een overeenkomst tussen twee mensen waarin zij afspraken maken over het samenwonen. Een samenlevingscontract gaat minder ver dan een huwelijk of geregistreerd partnerschap en is dan ook makkelijker te beëindigen. Als je hiervoor kiest, zijn er een aantal gevolgen waar je rekening mee dient te houden.

Samenwonen

Als je samen in een huurwoning woont, staat in de huurovereenkomst wie de huurder is. Als je niet als (mede)huurder in het contract bent opgenomen, kan het zijn dat je na het beëindigen van de relatie of het overlijden van jouw partner niet in de woning blijven wonen. Dit kan je voorkomen door tijdens het samenwonen het medehuurderschap aan te vragen.

Als je samenwoont in een koopwoning, staat in de koopovereenkomst wie de eigenaar is van de woning en in de hypotheekakte wie er verantwoordelijk is voor de hypotheek. Je kan in het samenlevingscontract afspraken maken, bijvoorbeeld over de verdeling van de vaste lasten of over de overwaarde als de woning verkocht wordt. Als je geen eigenaar van de woning bent kan je afspreken dat je bij de beëindiging van de relatie er nog tijdelijk kan wonen. Dit wordt tijdelijk of voortgezet gebruiksrecht genoemd.

Schulden en bezittingen

Als je samen bezittingen verwerft of schulden aangaat, zijn die van jullie samen, maar bezittingen die je zelf verwerft of schulden die je zelf aangaat zijn van jou alleen. Hier kan je andere afspraken over maken in het samenlevingscontract.

Om toekomstige problemen te voorkomen moet je kunnen bewijzen dat bepaalde bezittingen van jou zijn. Het is aan te raden om een administratie bij te houden, ook dit kan je afspreken in het samenlevingscontract.

Kinderen

De moeder is de enige juridische ouder van kinderen die geboren worden tijdens het samenwonen en heeft dan ook als enige het ouderlijk gezag.

Als je als vader ook dezelfde rechten en verantwoordelijkheden wilt verkrijgen, dien je het kind bij de gemeente te erkennen en samen met de moeder gezamenlijk ouderlijk gezag aanvragen bij de rechtbank.

Erfgenaam

Je bent geen erfgenaam van elkaar als je samenwoont, dit dien je apart te regelen in een testament. Het beëindigen van een samenlevingscontract regel je gemakkelijk zelf, namelijk in het contract zelf. Je hoeft hiervoor niet naar de rechter. Je kan afspreken hoe je de woning, bezittingen of schulden verdeelt. Als je dit niet van tevoren regelt, doe je dit bij het einde van de relatie.

Contact opnemen

Als je het contactformulier invult, dan neemt een gespecialiseerde advocaat gauw contact met je op. Zelf bellen kan natuurlijk ook, wij zijn bereikbaar via 085 – 5000 202.

Direct juridische hulp?

Vul het contactformulier in, dan neemt een gespecialiseerde advocaat gauw contact met je op.

Zelf bellen kan natuurlijk ook, wij zijn bereikbaar via 085 – 5000 202.

Deel dit artikel:

Veel gelezen artikelen

Bel nu