Geregistreerd partnerschap man en vrouw

Geregistreerd partnerschap man en vrouw

Het is tegenwoordig een veelvoorkomend fenomeen; het geregistreerd partnerschap tussen man en vrouw. Partners nemen steeds vaker het besluit tot een geregistreerd partnerschap over te gaan. Dit kan functioneren als een tijdelijke wijze om een andere gedraging te vergemakkelijken. Bijvoorbeeld voor de koop van een huis in verband met de draagkracht of hypotheek, om dan vervolgens na deze koop uiteindelijk het gewilde huwelijk aan te gaan. Dit voorbeeld laat zien dat het geregistreerd partnerschap, vergelijkbaar met het huwelijk, een wettelijk geregelde samenlevingsvorm is.

Hoe verkrijg je het geregistreerd partnerschap?

Het aangaan van een geregistreerd partnerschap tussen man en vrouw start door middel van een verzoek samen met je partner. Je kan dan met je partner naar een ambtenaar van de burgerlijke stand gaan om het partnerschap in de boeken te laten zetten.

Ondertrouw

Vergelijkbaar met de gang van zaken bij het huwelijk, is voorafgaand aan het partnerschap ondertrouw de gewoonte. De ondertrouw houdt in dat voorafgaand aan het partnerschap, je bij de gemeente waar jij ingeschreven staat laat weten dat jij en je partner het voornemen hebben om een dergelijk geregistreerd partnerschap aan te gaan. De ambtenaar van de burgerlijke stand is gehouden om van jouw aanvraag/aangifte een akte op te maken waar jij vanzelfsprekend ook een bevestiging van verkrijgt.

Officiële werking

Enigszins ceremonieel bestaat er nog de mogelijkheid om van het geregistreerd partnerschap de officiële werking te verkrijgen. Dit kan je doen met een aantal getuigen erbij. In ieder geval dient daarvoor een verklaring te worden afgelegd in het bijzijn van de ambtenaar van de burgerlijke stand. De akte waar het om ging dient daarvoor te worden ondertekend door alle partijen.

Overeenkomst met het huwelijk

Het huwelijk en het geregistreerd partnerschap kennen weinig verschillen. Zo krijg je bijvoorbeeld in beide gevallen een trouwboekje, maar belangrijker is dat je in beide gevallen dezelfde rechten en plichten zal komen te dragen tegenover elkaar. Ondanks de grote gelijkenis, bestaan er enkele verschillen tussen de twee.

Verschillen geregistreerd partnerschap en huwelijk

Ja-woord

Ondanks de vergaande gelijkenis, zijn er toch enkele verschillen. Het meest symbolische verschil is het ‘ja-woord’, wat ontzettend belangrijk is binnen het huwelijk. Daar tegenover staat het complete gebrek daaraan in het geval van het geregistreerd partnerschap. Dit komt voort uit het feit dat er voor de totstandkoming van het partnerschap vrijwel geen regels zijn.

Voorgaande voorwaarden

Een ander, groot, verschil tussen het huwelijk en het partnerschap is dat het huwelijk, voorafgaand aan het kerkelijke huwelijk, eerst nog een burgerlijk huwelijk vereist. Bij een geregistreerd partnerschap kan het aan worden gegaan in de kerk zonder een voorgaande voorwaarde.

Ontbinden

Om een einde te maken aan het huwelijk, oftewel het ontbinden van het huwelijk, dienen de partijen altijd naar de rechter te gaan. Voor de partijen binnen een geregistreerd partnerschap geldt die vereiste niet, deze kunnen hier te allen tijde een einde aan maken zonder verplichte tussenkomst van de rechter. De enige uitzondering hierop is dat het wel verplicht is om langs de rechter te gaan als je samen met je partner kinderen van onder de achttien jaar hebt binnen jullie relatie.

Scheiden van tafel en bed

De mogelijkheid bestaat ook om van tafel en bed te scheiden. Dit kan alleen binnen het huwelijk. Het houdt in dat je dan gescheiden van elkaar gaat leven, maar nog steeds getrouwd wil zijn. Binnen het partnerschap bestaat die mogelijkheid niet. Je kan niet gescheiden van elkaar leven zonder de ontbinding van het partnerschap.

Kinderen

Verder zijn er nog enkele verschillen voor de mogelijkheid dat je in je huwelijk of partnerschap kinderen met elkaar krijgt. Een kind dat wordt geboren binnen een wettig huwelijk, verkrijgt van rechtswege (dus vanzelf) de twee echtgenoten als ouders. Dit geldt slechts voor huwelijken tussen een man en een vrouw. Binnen huwelijken waar de twee partners van hetzelfde geslacht zijn, geldt dat niet. De niet-biologische ouder dient dan gezag aan te vragen bij de rechtbank.

Kinderen tussen twee vrouwen

Voor een moeder geldt dat wanneer zij met een andere vrouw trouwt, dat die vrouw (duomoeder) van rechtswege dan ook de juridische moeder wordt. Dus niet de biologische moeder, aangezien er daar maar één van kan zijn. Dit is slechts het geval als er bij de verwekking sprake is van een onbekende donor. Als dat niet het geval is, dan kan deze duomoeder nog wel juridische moeder worden, maar gaat dat niet van rechtswege. Om toch juridische moeder te worden dient sprake te zijn van erkenning of van adoptie.

Kinderen tussen twee mannen

Bij het partnerschap of huwelijk van twee mannen gaat dit anders. De mannelijke partner van de biologische vader kan slechts door middel van adoptie, dus niet door erkenning, juridische vader worden van het kind van zijn partner.

Kinderen tussen man en vrouw

Binnen een geregistreerd partnerschap tussen een man en een vrouw geldt verder dat dat de vader van rechtswege vader van het kind wordt van elk kind dat geboren wordt binnen deze relatie.

Geregistreerd partnerschap omzetten in huwelijk

Deze mogelijkheid bestaat zeker. Dit vergt van de partners om naar de gemeente te gaan. Hier kan namelijk een ‘akte van omzetting’ worden opgemaakt door een ambtenaar. Vervolgens zal deze akte van omzetting terechtkomen in het Huwelijksregister. Dan hebben jullie niet langer een geregistreerd partnerschap, maar een volwaardig huwelijk. Andersom, dus van een huwelijk naar een geregistreerd partnerschap, bestaat geen mogelijkheid binnen het recht.

Buitenlandse erkenning

In het buitenland wordt deze wijze van tot een huwelijk komen niet overal erkend zoals het in Nederland wordt erkend. Niet in elk land is dit even goed geregeld als de Nederlandse werking ervan. Het wordt dan ook niet altijd in het buitenland als een huwelijk erkend als jij met jouw partner een geregistreerd partnerschap in een huwelijk hebt laten omzetten.

Contact opnemen

Als je het contactformulier invult, dan neemt een gespecialiseerde advocaat gauw contact met je op. Zelf bellen kan natuurlijk ook, wij zijn bereikbaar via 085 – 5000 202.

Direct juridische hulp?

Vul het contactformulier in, dan neemt een gespecialiseerde advocaat gauw contact met je op.

Zelf bellen kan natuurlijk ook, wij zijn bereikbaar via 085 – 5000 202.

Deel dit artikel:

Geregistreerd partnerschap man en vrouw

Veel gelezen artikelen

Bel nu