Geluidsoverlast

Geluidsoverlast

Als je geluidsoverlast ervaart van je buren, meld dit dan en probeer samen een oplossing te vinden. Daarnaast kan het helpen een soort register bij te houden waarin je de overlast kan bijhouden. Mocht je het niet met de buren eens kunnen worden, dan kan het helpen om naar een mediator te gaan. Als ultimum remedium kun je ook nog overwegen om naar de rechter te stappen.

Praat met de buren

Het is belangrijk dat je de buren laat weten dat je last hebt van geluidsoverlast. Het kan heel goed zo zijn dat zij niet eens doorhebben dat ze dit veroorzaken. Nadat je dat hebt gedaan, kun je proberen te overleggen dat ze er rekening mee zullen houden, zodat de overlast vermindert. Zo kun je afspreken tot hoe laat ze het overlast veroorzakende geluid mogen maken.

Structurele oplossing

Ook kun je proberen met je buren te zoeken naar een structurele oplossing. Denk aan betere isolatie of een afspraak dat je buren een andere ruimte in het huis gebruiken om bijvoorbeeld muziek te maken.

Met verhuurder wijzigingen aan woning overleggen

Als je een huurwoning hebt, is het ook van belang om met de verhuurder te overleggen in het geval van wijzigingen aan je woning. Het is niet altijd toegestaan om zomaar dingen aan het gehuurde te veranderen.

Buurtbemiddeling

Sommige gemeentes hebben mogelijkheden tot buurtbemiddeling. Informeer bij je gemeente om na te gaan of je daar gebruik van kunt maken.

Mediation

Als er binnen je gemeente geen mogelijkheden tot buurtbemiddeling aanwezig zijn, kun je mediation proberen. Daarbij voer je een begeleid overleg met je buren, een mediator zal proberen samen met jullie tot een oplossing te komen. Buurtbemiddeling en mediation zijn beide op vrijwillige basis, dus zonder jouw medewerking, of die van de buren, is het niet mogelijk.

Register

Men kan pas van geluidsoverlast spreken als de oorzaak daarvan vaker voorkomt. Incidenten kunnen niet als geluidsoverlast worden aangemerkt. Je moet dus bewijs hebben om te laten dat je regelmatig last hebt van geluidsoverlast. Om dat te kunnen doen, is het raadzaam om een soort register te maken waarin je bijhoudt wanneer de overlast zich voordoet en op welke manier. Om dat register kracht bij te zetten, is het verstandig om af en toe op te nemen als er weer sprake is van geluidsoverlast.

Melding

Als je de woning huurt of een appartement hebt, moet je van de geluidsoverlast melding doen bij je huurder of vereniging van eigenaars. Je verhuurder of de vereniging kunnen dan maatregelen treffen om de overlast tegen te gaan.

Regels voor huurders en eigenaars

Flats en andere woningen van woningbouwverenigingen zijn vaak onderworpen een regels voor huurders en eigenaars. Daarin zou eventueel ook nog een oplossing kunnen staan voor geluidsoverlast.

Verhuurder

Als er regels zijn die overtreden worden, meld je dit schriftelijk bij de verhuurder. Daarnaast kun je een afspraak met hem maken om te overleggen over oplossingen. Je verhuurder is er verantwoordelijk voor dat je op een prettige manier kunt wonen. Als de buren bij dezelfde verhuurder huren, kan de verhuurder aan de buren maatregelen opleggen om de overlast te stoppen. Hiervoor is af en toe aanpassing van de woning nodig, denk aan isolatie.

Appartement

Als je een appartement hebt, kun je van de geluidsoverlast melding doen bij het bestuur van de vereniging van eigenaars. Je kunt dan met hen overleggen om tot een oplossing te komen. Ook een vereniging van huiseigenaars kan regels opgesteld hebben om overlast tegen te gaan. Raadpleeg deze en doe bij overtreding melding aan de vereniging.

De gemeente

Er zijn aardig wat gemeentes en provincies die een meldpunt hebben voor geluidsoverlast. Nadat je melding hebt gedaan, is het mogelijk dat een rapporteur van de gemeente of provincie langskomt om de situatie te beoordelen.

Maatregel burgemeester

Bij regelmatige en ernstige overlast kan de veroorzaker daarvan gestraft worden met een maatregel van de burgemeester. Dit kan bestaan uit een verbod om het terrein te betreden of het opleggen van een bestuurlijke boete, bijvoorbeeld per dag dat de overlast voortduurt. Als je hulp van de gemeente wil krijgen, neem dan contact op met je gemeente.

De politie

Je kan de politie niet bij zomaar elke kleine overlast inschakelen. De politie is bevoegd wat te doen als een strafbaar feit wordt begaan of er sprake is van verstoring van de openbare orde.

De rechter

Als je er echt niet uitkomt en niet meer weet wat je nu moet doen, kun je als ultimum remedium naar de rechter stappen met je geschil. Je kunt een verzoek doen aan de rechter om aan de buren op te leggen dat zij moeten stoppen met het veroorzaken van de overlast.

Bewijs

Uiteraard heb je bewijs nodig om dit voor elkaar te krijgen. Daarvoor kunnen een register en opnames van de overlast goed van dienst zijn. Stap niet zomaar naar de rechter, denk er goed over na en neem een advocaat in de arm.
Het is eventueel ook nog mogelijk om je verhuurder voor de rechter te slepen als je van mening bent dat hij niet voldoende heeft opgetreden. Neem wederom contact op met een advocaat.

Contact opnemen

Als je het contactformulier invult, dan neemt een gespecialiseerde advocaat gauw contact met je op. Zelf bellen kan natuurlijk ook, wij zijn bereikbaar via 085 – 5000 202.

Direct juridische hulp?

Vul het contactformulier in, dan neemt een gespecialiseerde advocaat gauw contact met je op.

Zelf bellen kan natuurlijk ook, wij zijn bereikbaar via 085 – 5000 202.

Deel dit artikel:

geluidsoverlast

Veel gelezen artikelen

Bel nu