Geheimhoudingsbeding

Geheimhoudingsbeding

 

Het is logisch dat elk bedrijf bedrijfsgeheimen heeft. Een bedrijf wil immers niet dat bijvoorbeeld zijn hele administratie of zijn grote onderzoek naar dure technologie op straat eindigt. De ondernemer dient om die reden ook de medewerkers op hun hart te drukken dat zij niet zijn bedrijfsgeheimen delen met anderen. Een ondernemer neemt hiervoor doorgaans een zogenoemd geheimhoudingsbeding op in de gesloten arbeidsovereenkomst.

Hier in het artikel bespreken we wat het geheimhoudingsbeding precies is, wat er zich voordoet ingeval zo’n beding geschonden wordt en hoe het precies zit met het naar buiten brengen van geheimen als er niet eens een geheimhoudingsbeding overeengekomen is.

Geheimhoudingsbeding

De werkgever en de werknemer komen het geheimhoudingsbeding overeen en dit doen zij doorgaans in de gesloten arbeidsovereenkomst. In de meeste gevallen krijgen zij een boete als zij het beding schenden, zodat het verbreken van het geheimhoudingsbeding daadwerkelijk ontmoedigd wordt. Het is mogelijk om het geheimhoudingsbeding op verschillende wijzen te verwoorden.

Een voorbeeld:

“De werknemer dient ten tijde van én na het dienstverband vertrouwelijke informatie die aan hem bekend is van zijn werkgever, leveranciers, klanten of anderen waarmee hij een zakelijke relatie heeft, geheim te houden. Dit heeft onder andere betrekking op strategische en financiële documenten welke onder de code X geclassificeerd zijn. Het overtreden van dit beding brengt een boete van 4.000 euro per overtreding met zich mee.”

Het schenden van het geheimhoudingsbeding

De werknemer dient in beginsel niet het geheimhoudingsbeding, waar hij zelf zijn handtekening onder gezet heeft, te schenden. Men vraagt zich hierbij echter wel af wanneer er precies sprake is van een schending van dit beding. Zo had een werknemer welke geheime documenten doorzond naar zijn eigen privé e-mailadres niet een overtreding begaan, aangezien er niet sprake was van een verstrekking van dergelijke informatie aan derden. Bovendien levert informatie die meegenomen wordt en gedeeld wordt in het ontslagtraject met de rechter/advocaat en openbaar gemaakt wordt via de zitting niet een schending van het geheimhoudingsbeding op. Als diezelfde informatie gegeven wordt aan derden, kan dat echter wel zorgen voor een overtreding.

Klokkenluider

Tot slot is het toegestaan voor een klokkenluider, welke misstanden aan het licht brengt in de organisatie van hem, tevens onder bepaalde omstandigheden het geheimhoudingsbeding schenden. Ook al is het in beginsel niet toegestaan om het geheimhoudingsbeding te schenden, de werknemer mag deze wel soms verbreken zonder dat hij hiervoor gestraft wordt. Dit kunt u uit laten zoeken door een gespecialiseerde advocaat in te schakelen die dat zal onderzoeken.

 

Toch geheimhouding zonder overeengekomen geheimhoudingsbeding

Het is raadzaam voor de werkgever om het geheimhoudingsbeding overeen te komen met zijn werknemers. Maar tevens indien hij dat niet overeenkomst, betekent het niet dat zijn werknemers zomaar aan derden informatie mogen geven. De werknemer dient zich immers ook op basis van het goed werknemerschap te onthouden om bedrijfsgeheimen te openbaren. Ook als de werknemer uitlatingen doet die de positie van de werkgever ten aanzien van zijn concurrenten gevaar kan toebrengen of inderdaad schade toebrengt, zijn in de meeste gevallen tegen het zogenoemde goed werknemerschap.

 

Gevolgen van schending van het geheimhoudingsbeding

Als een persoon het geheimhoudingsbeding schendt, kan dit een paar gevolgen voor hem hebben. Dit zijn onder andere:

  • Het dienen te betalen van de schadevergoeding als er sprake is van bewuste roekeloosheid of opzet;
  • De verplichting om een boete te betalen die de werkgever geeft als er een schending van het geheimhoudingsbeding is;
  • Geschorst worden als werknemer, maar de werkgever dient in dat geval gewoonweg het salaris van de werknemer door te betalen;
  • Ontslag, ook ingeval op staande voet, want de schending van het geheimhoudingsbeding is een dringende reden voor ontslag op staande voet;
  • Gevangenisstraf/taakstraf/geldboete, aangezien de schending van het geheimhoudingsbeding, met name bedrijfsgeheimen, strafbaarheid met zich mee zou kunnen brengen. De maximumstraf is zes maanden tot een jaar gevangenisstraf of een geldboete van ruim 20.000 euro.

Een geïnformeerde derde

Als een derde op de hoogte is van het feit dat een werknemer het geheimhoudingsbeding schendt en daarin een actieve positie heeft gehad (denk aan het aansporen om bepaalde informatie te verspreiden) en de derde ook gebruik maakt van die betreffende informatie (denk aan zijn eigen bedrijfsstrategie daarop aanpassen), dan kan dit gezien worden als onrechtmatig handelen en dan kan de derde verplicht worden op schadevergoeding te betalen.

schenden goed werknemerschap

Het schenden van het goed werknemerschap zorgt voor wanprestatie binnen de arbeidsovereenkomst. Dit kan er verder weer voor zorgen dat er een verplichting ontstaat tot het voldoen van de schadevergoeding of om de arbeidsovereenkomst te ontbinden (ontslag). Tevens zorgt dit voor een dringende reden voor ontslag op staande voet.

Conclusie

Een geheimhoudingsbeding is een beding dat opgenomen is in vele arbeidsovereenkomsten. Dit beding zorgt voor het geheimhouden van de bedrijfsgegevens en het mag in principe niet overtreden worden. Als iemand het geheimhoudingsbeding toch overtreedt, kan dit allerlei gevolgen met zich mee brengen. Denk hierbij aan de verplichting om een boete te betalen of dat de werknemer ontslagen wordt.

Advocaat uit eigen regio

Onze gespecialiseerde advocaten staan je graag bij om samen tot een passende oplossing te komen. We zijn gevestigd in het hele land. Je vindt ons bijvoorbeeld in Den Haag, Rotterdam, Amsterdam, Groningen, Leeuwarden, Utrecht en Apeldoorn. Waar je ook woont, bij ons vind je een advocaat bij jou in de buurt die specialist is in arbeidsovereenkomsten. Bel ons via: 085 – 5000 202

Direct juridische hulp?

Vul het contactformulier in, dan neemt een gespecialiseerde advocaat gauw contact met je op.

Zelf bellen kan natuurlijk ook, wij zijn bereikbaar via 085 – 5000 202.

Deel dit artikel:

Reflexwerking algemene voorwaarden

Veel gelezen artikelen

Bel nu