Gebruiksvergunning

Gebruiksvergunning

Er bestaan veel verschillende vergunningen. De gebruiksvergunning is door de overheid in het leven geroepen ter garantie van de brandveiligheid. In deze gebruiksvergunning staan namelijk voorschriften waaraan alle soorten bouwwerken aan moeten voldoen te streven naar volledige brandveiligheid.

Wabo

Met de opkomst van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) zijn veel verschillende soorten vergunningen in de omgevingsvergunning opgegaan. Daarmee dus ook de gebruiksvergunning. In een dergelijke vergunning bestaat er de mogelijkheid om veel verschillende regels in op te nemen.

Wel of niet verplicht?

Niet voor elk gebouw gelden dezelfde regels, het verschilt per gebruik van het gebouw of deze vergunning verplicht is of niet. Daarnaast zijn er verschillende gebouwen waaraan zekere onderdelen zijn verbonden die meer risico met zich mee brengen dan andere gebouwen.

Dit kan voortkomen uit het gebouw zelf, of bijvoorbeeld het specifieke gebruik ervan. Dit kan er ook toe leiden dat het verkrijgen van deze gebruiksvergunning verplicht is.

Door middel van deze vergunning en alle regels die hierbij komen kijken, streeft de gemeente een waarborg in het leven te roepen die de brandveiligheid moet garanderen.

Wanneer heb ik een vergunning nodig?

Maar hoe weet u wanneer u een dergelijke vergunning nodig hebt? Het kan bijvoorbeeld erg lastig te zijn om te bepalen wanneer welk gebruik van het gebouw risico oplevert.

Gebruiksmelding

Daarvoor bestaat er een formulier waarin een gebruiksmelding en een aanvraag voor een gebruiksvergunning is opgenomen. Een gebruiksmelding verschilt van een gebruiksvergunning.

Een melding is vereist voor bepaalde manieren waarop een woning kan worden gebruikt. Dan kan het zo zijn dat een melding verplicht is. Denk dan aan gebouwen waarin woningen worden verhuurd of dat er meer dan 50 mensen in het gebouw aanwezig zullen zijn.

Waar kan ik het formulier vinden?

Het formulier is te verkrijgen bij de gemeente waarin het gebouw staat. Daarnaast bestaat er ook nog de mogelijkheid om dit formulier via het internet (de site van de overheid) te downloaden. De meest voorkomende gevallen voor welke een dergelijke gebruiksvergunning is vereist, zijn hotels, scholen, kinderopvangen, zorginstellingen en pensions.

Bezwaar door belanghebbenden

Daarbij is het nog goed om te weten dat bezwaar mogelijk is tegen een dergelijke vergunning die aan bijvoorbeeld uw buren is verleend. Daarvoor geldt echter wel een termijn van zes weken waarbinnen u in bezwaar moet gaan bij de gemeente.

Indien u met uw bezwaar gelijk krijgt, staat er nog wel hoger beroep open voor de eigenaar van het gebouw.

Contact opnemen

Als je het contactformulier invult, dan neemt een gespecialiseerde advocaat gauw contact met je op. Zelf bellen kan natuurlijk ook, wij zijn bereikbaar via 085 – 5000 202.

Direct juridische hulp?

Vul het contactformulier in, dan neemt een gespecialiseerde advocaat gauw contact met je op.

Zelf bellen kan natuurlijk ook, wij zijn bereikbaar via 085 – 5000 202.

Deel dit artikel:

gebruiksvergunning

Veel gelezen artikelen

Bel nu