Franchiseovereenkomst

Franchiseovereenkomst

Als u een onderneming onder eigen naam wilt opzetten, is franchising een interessant alternatief. Op die manier legt een franchisenemer vast om een onderneming uit te oefenen op de wijze die een franchisegever wenst. Hij ontvangt daarvoor doorgaans zaken als een krachtig merk en een inkooporganisatie. Dit wordt allemaal vastgelegd in een zogenoemde franchiseovereenkomst.  

Hier in het artikel bespreken we de franchiseovereenkomst vanuit een juridisch perspectief. Hierbij kijken we hoe de wet met deze franchiseovereenkomst omgaat, wat erin staat, op welke wijze deze overeenkomst eindigt en wat u dient te doen als er een conflict is.  

De franchiseovereenkomst 

Een franchiseovereenkomst is een overeenkomst die tussen een franchisenemer en een franchisegever gesloten wordt. Ondanks dat er in principe niet vormvoorschriften aan een franchiseovereenkomst verbonden zijn, zet men in de praktijk in de meeste gevallen alles zwart op wit. Volgens de wet is het dus mogelijk om mondeling een franchiseovereenkomst te sluiten.  

Franchisewet

Deze franchiseovereenkomst is sinds 1 januari 2021 opgenomen in de wet. De wet zorgt ervoor dat de positie van de franchisenemer is versterkt. De nieuwe wettelijke regeling brengt de belangen van beide partijen meer in balans. De wet franchise heeft een dwingendrechtelijk karakter. Bepalingen ten nadele van de franchisenemer zijn vernietigbaar of nietig. Overigens is deze wet niet uitputtend. Dit betekent dat de algemene wetten betreffende het overeenkomstenrecht ook gelden voor deze overeenkomst. Dit lijkt makkelijk, maar dat is eigenlijk niet te allen tijde het geval: zo dient er meer waarde gehecht te worden aan de bedingen in de franchiseovereenkomst zelf en ook aan de jurisprudentie over deze overeenkomst.  

Wat staat erin? 

Het verschilt per franchisegever wat er in de franchiseovereenkomst precies staat. Sommige franchiseovereenkomsten gelden als zogenoemd soft franchise en deze zorgen voor veel ruimte voor de eigen invulling van een franchisenemer. Echter, de meest franchiseovereenkomsten zijn zogenoemde hard franchise en zijn juist zeer uitgebreid.  

Veelvoorkomende zaken

Hieronder volgt een opsomming van een paar zaken die veel in een franchiseovereenkomst opgenomen zullen worden: 

 • De beëindiging van deze overeenkomst voordat de duur is afgelopen; 
 • Het recht van een franchisenemer om opleidingen te volgen (vaak een verplichting); 
 • De duur van een franchiseovereenkomst (in de meeste gevallen is dit vijf jaren); 
 • Het recht van een franchisenemer om gebruik te maken van de inkooporganisatie van de betreffende franchisegever; 
 • Een verplichting van een franchisenemer om een franchisegever te compenseren hiervoor; 
 • Het recht van de franchisenemer om gebruik te maken van de handelsnaam van een franchisegever en tevens van zijn merk.  

Tot slot zal in een franchiseovereenkomst bijna te allen tijde een verwijzing zijn naar het zogenoemde franchisehandboek. In dit handboek staat de precieze formule van een franchisegever en daarbij zal een franchisenemer zich aan de formule dienen te houden.  

Eindigen franchiseovereenkomst 

Omdat in een franchiseovereenkomst in de meeste gevallen alles helder opgenomen is, zal er tevens een beding zijn opgenomen voor het eindigen van de overeenkomst. Als dat het geval is, zal dat beding in principe gevolgd dienen te worden. Naast die optie, zal het ook mogelijk kunnen zijn dat er gronden zijn om een franchiseovereenkomst op te zeggen of om te ontbinden. Het hangt af van de inhoud van de betreffende overeenkomst gelet op wat in een bepaald geval mogelijk is. Het is raadzaam om hiervoor een goede jurist in te schakelen.  

Conflict betreffende de franchiseovereenkomst 

Ook bij een franchiseovereenkomst is het mogelijk dat er zich conflicten voordoen; dat is immers bij elke soort overeenkomst het geval. Hieronder volgen een paar voorbeelden waarover een conflict zou kunnen ontstaan betreffende de franchiseovereenkomst: 

 • Een franchisehouder onderhoudt niet het merk; 
 • Andere franchisenemers zijn actief geworden binnen een exclusief gebied; 
 • Een franchisenemer stopt met het betalen van een franchisevergoeding;  
 • Een franchisehouder bepaalt niet redelijke adviesprijzen of inkoopprijzen; 
 • Een franchisenemer volgt niet de regels uit het franchisehandboek.  

Juridische hulp

In de meeste gevallen biedt het beginnen van een procedure, als er sprake is van een conflict rondom de franchiseovereenkomst, geen oplossing. Het is mogelijk om dit conflict tussen de partijen op te lossen als er onderzocht is wat uw positie is vanuit juridisch oogpunt. In de meeste situaties willen namelijk allebei de partijen gewoonweg met elkaar verder ingeval het betreffende conflict opgelost is.  Het is raadzaam om direct een jurist in te schakelen ingeval u een conflict verwacht, het doet er niet toe of u een franchisenemer of franchisegever bent. In de meeste gevallen is het mogelijk om in vroegtijdig stadium nog een conflict op te lossen. Als het niet mogelijk is om onderling tot een oplossing te komen, dan beschikt u in ieder geval over een voorsprong en is het mogelijk dat u op juridisch vlak het conflict afhandelt.  

Conclusie 

Een franchiseovereenkomst geldt als een overeenkomst die sinds januari 2021 specifiek in de wet geregeld is. Ook zet men in de meeste gevallen deze overeenkomst tussen de franchisenemer en de franchisegever wel uitgebreid zwart op wit. Uit deze overeenkomst zullen vele verplichtingen en rechten volgen. Bovendien gelden de algemene wettelijke regels over de overeenkomsten voor de franchiseovereenkomst.  

Helaas brengt ook de franchiseovereenkomst problemen met zich mee; er is regelmatig sprake van conflicten bij zo’n samenwerking. Zit u zelf in zo’n conflict of rekent u op een dreigend conflict, dan is het verstandig om zo spoedig mogelijk een goede jurist in te schakelen. Hij zal u goede hulp bieden.  

Direct juridische hulp?

Vul het contactformulier in, dan neemt een gespecialiseerde advocaat gauw contact met je op.

Zelf bellen kan natuurlijk ook, wij zijn bereikbaar via 085 – 5000 202.

Deel dit artikel:

franchiseovereenkomst

Veel gelezen artikelen

Bel nu