Scheiding

In Nederland komt het regelmatig voor dat gehuwden besluiten om te scheiden. In de meeste gevallen gaat dit gepaard met veel emoties, zoals boosheid, spanning en verdriet. Een echtscheiding heeft daarom goede afspraken tussen het echtpaar nodig; zo kan deze immers goed eindigen. Om dit zo goed mogelijk te laten verlopen, schakelt men in de meeste gevallen een scheidingsadvocaat in. De verschillende onderwerpen betreffende de echtscheiding zijn te vinden In titel 9 van boek 1 van het Burgerlijk Wetboek. Op deze pagina lees je meer over de scheiding. Wil je meer advies over de scheiding? Klik dan hier!

Wat moet ik regelen bij een scheiding?

Als je besluit om te scheiden of uit elkaar te gaan, krijg je te maken met allerlei verschillende zaken. Denk hierbij aan het verdelen van de spullen, pensioenverevening, het aanvragen van de scheiding en mogelijk heb je tevens recht op geld van jouw ex-partner. Dit wordt ook wel alimentatie genoemd. Als je kinderen hebt samen, krijg je ook te maken met zaken die je los nog voor jouw kinderen dient te regelen.

Scheiding aanvragen

Verzoekschrift

Je dient een echtscheiding aan te vragen door middel van een verzoekschrift. Dit verzoekschrift dien je naar de rechtbank te verzenden via jouw advocaat. Hetzelfde geldt voor de scheiding van tafel en bed en de ontbinding van het huwelijk na een zogenoemde scheiding van tafel en bed.

Samen scheiding aanvragen

Als je besluit samen de scheiding aan te vragen, dan is het voldoende één advocaat aan te vragen. Als jullie beiden het met elkaar eens zijn over de echtscheiding, dan is het mogelijk om het verzoek voor de echtscheiding tezamen in te dienen. Je mag dit ook in je eentje doen, maar in dat geval dient jouw partner aan te geven bij de rechtbank dat hij het eens is met jou.

Alleen scheiding aanvragen

Het kan voorkomen dat jij en je partner het niet met elkaar eens zijn wat betreft jullie scheiding. Dan dienen jullie beiden een advocaat in te schakelen. Er dient dan een eenzijdig verzoekschrift ingediend te worden door de ene partner met zijn advocaat. De andere partner kan in dat geval dan tezamen met zijn advocaat bezwaar maken tegen dit verzoekschrift door middel van een verweerschrift.

Nevenvoorziening

Een nevenvoorziening is een afspraak die met de scheiding te maken heeft en deze kunt u in het verzoekschrift aanvragen. Denk hierbij aan de omgang wat betreft de kinderen.

Tijdelijke afspraken bij langere duur van scheiding

Het kan voorkomen dat een echtscheidingsprocedure langer duurt als je het niet met elkaar eens kan worden over bepaalde aspecten ervan. Daarom bestaat er voor de rechter de mogelijkheid om tijdelijke beslissingen te nemen. Denk hierbij aan de vraag wie er in het huis mag blijven wonen en bij welke partner de kinderen gaan verblijven. Deze tijdelijke beslissing van de rechter wordt een voorlopige voorziening genoemd. Deze kun je aanvragen via de advocaat.

Scheiding definitief

Als je een verzoek indient om te scheiden, dan krijg je van de rechter een uitspraak op dit verzoek. De scheiding is echter nog niet definitief op dat moment. Deze beslissing van de rechter dient namelijk ingeschreven te worden in het zogenoemde huwelijksgoederenregister van de burgerlijke stand. De advocaat die jij of jouw partner onder de arm heeft genomen, dient dit te regelen en de termijn hiervoor is 6 maanden. Daarna is de scheiding pas definitief. Hetzelfde geldt voor het ontbinden van het huwelijk nadat er een scheiding van tafel en bed heeft plaatsgevonden.

Opvragen afschrift echtscheidingsbeschikking

Het is mogelijk voor beide ex-partners om een afschrift van de echtscheidingsbeschikking aan te vragen. Het is ook mogelijk dat de kinderen dit aanvragen. Dit kan men aanvragen bij de rechtbank welke de scheiding uit heeft gesproken.

Manieren van scheiden

Het is mogelijk om te scheiden met een scheiding van tafel en bed of een echtscheiding. Bovendien is het ontbinden van het huwelijk mogelijk nadat er een scheiding van tafel en bed is geweest. In elke situatie dien je een advocaat in te schakelen welke een verzoek tot scheiding bij de rechtbank indient.

Uit elkaar na samenwonen: buiten de rechtbank

Het is ook mogelijk om te scheiden indien je samenwoont. Het is dan echter niet nodig om een advocaat in te schakelen als je uit elkaar gaat; ook heb je geen rechter nodig.

Eindigen partnerschap of huwelijk

Een echtscheiding doet het geregistreerd partnerschap of huwelijk eindigen. Hierdoor worden alle juridische banden tussen de partners verbroken.

Scheiding van tafel en bed

Als er sprake is van een scheiding van tafel en bed, zijn de partners uit elkaar, maar blijven zij getrouwd op grond van de wet. Zij dienen echter wel hetzelfde te regelen zoals bij een echtscheiding. Denk hierbij aan het opstellen van een ouderschapsplan indien er minderjarige kinderen zijn. Als men niet van zijn geloof mag scheiden, is een scheiding van tafel en bed een goede oplossing. Of als men niet een echtscheiding wil om financiële gronden.

Ontbinding huwelijk na scheiding van tafel en bed

Het huwelijk eindigt definitief bij het ontbinden van het huwelijk nadat er een scheiding van tafel en bed heeft plaatsgevonden. Als één van de partners het huwelijk wil laten ontbinden, dan dienen de partners ten minste drie jaar gescheiden te zijn van tafel en bed.

Mediator bij scheiding

In veel gevallen komt het voor dat men het niet met elkaar eens is over een aantal dingen bij de scheiding. Dit belemmert de mogelijkheid om afspraken te maken. In zo’n geval is mediation behulpzaam, welke ervoor zorgt dat er samen naar een oplossing wordt gezocht.

Afspraken maken

Het kan voorkomen dat het communiceren tussen de ex-partners bij de scheiding moeizaam gaat. Dit kan doordat er bijvoorbeeld emoties aanwezig zijn, wantrouwen en onbegrip. Mediation kan er dan voor zorgen om toch afspraken te maken door middel van goed overleggen. Denk hierbij aan afspraken over de partneralimentatie, de kinderalimentatie en de kinderen zelf.

Redenen om te kiezen voor mediation

Bij mediation lossen de ex-partners het conflict door middel van bemiddeling. Dit wordt gedaan door een derde die onafhankelijk is, namelijk een mediator. Redenen om voor mediation te kiezen zijn:

  • In de meeste gevallen beschik je snel over een oplossing;
  • De ex-partners kunnen, samen, zelf bepalen wat zij afspreken;
  • Het contact na de mediation kan behouden blijven, aangezien de ex-partners tijdens de mediation problemen en meningsverschillen kunnen bespreken;
  • Mediation is maatwerk en richt zich op wat in de betreffende situatie voor goede afspraken zorgt.

Een advocaat na mediation

Als de ex-partners het eens zijn geworden met elkaar over de gemaakte afspraken, dan is het mogelijk om samen een advocaat te nemen. Men dient immers bij een scheiding altijd een advocaat te hebben. De advocaat kan dan de gemaakte afspraken door de rechter laten bekrachtigen. Lees hier meer over een mediation advocaat.

Zaak ligt stil bij de rechter

Als de partners mediation aangaan, staat de zaak bij de rechter stil. Als de ex-partners het tijdens de mediation niet met elkaar eens zijn of voor een deel alleen, dan is het mogelijk om de betreffende zaak na de mediation voort te zetten bij de rechter. Dit is tevens mogelijk voor het deel van de afspraken waar de partners het wel met elkaar eens zijn.

Kosten mediation

Er zijn geen vaste kosten vastgesteld voor mediation, want dit verschilt per mediator. Hierbij hangt het af van het aantal keren dat de mediator wordt ingeschakeld en de duur ervan. Normaliter zijn de kosten voor een mediator rond de €150 per uur (exclusief BTW). In de meeste gevallen verdelen beide ex-partners deze kosten voor de helft. Het is mogelijk afspraken te maken over de verdeling en deze zijn vast te leggen in de mediationovereenkomst.

Ouderlijk gezag

Als je getrouwd bent, krijgen allebei de ouders gezamenlijk gezag over de kinderen die zij daarna krijgen. Als je als ouders trouwt nadat het kind is geboren, dan krijgt de moeder automatisch het gezag. De voorwaarde is hierbij dat de vader of de duomoeder het kind erkend moet hebben; dit is niet het geval als het kind na het huwelijk is geboren.

Ingeval scheiding

Als de ouders besluiten om te scheiden, dan houden allebei de ouders het ouderlijk gezag over de kinderen nadat zij gescheiden zijn.

Scheiden in het buitenland

Het hangt af van de situatie waarin je verkeert om te bepalen via welk recht jouw echtscheidingsprocedure buiten Nederland dient te verlopen. Het is aan te raden om je hierover te laten informeren door een jurist. Je bent bovendien verplicht om de scheiding aan te geven bij de gemeente waarin je woont.

Legaliseren documenten

Je dient mogelijk over Nederlandse documenten en aktes te beschikken indien er een scheidingsprocedure in het buitenland plaatsvindt. Het kan voorkomen dat je deze bruikbaar dient te maken voor het gebruik in het betreffende land waarin je eist te scheiden. In de meeste gevallen is van jou eerst een Nederlandse legalisatie vereist. Jouw document verkrijgt in dat geval een bepaalde sticker of stempel.

Scheiding registreren

Als je in Nederland woonachtig bent en in het buitenland gescheiden bent, dan heb je de verplichting om de buitenlandse documenten betreffende de scheiding te laten registreren in de gemeente waarin je woont. Het is aan te raden om dit zo snel mogelijk te doen nadat je thuiskomt. De gemeente kan dan jouw persoonlijke gegevens aanpassen in de zogenoemde Basisregistratie Personen (BRP).

Buitenlandse echtscheidingsdocumenten omzetten

Indien je gescheiden bent in het buitenland, bestaat voor jou de mogelijkheid om je buitenlandse echtscheidingsdocumenten om te laten zetten. Hierbij wordt de scheiding vermeld op jouw huwelijksakte. Dit is van belang indien je in de toekomst iets dient te regelen met de overheid van Nederland. Denk hierbij aan de volgende gevallen:

  • Indien je opnieuw gaat trouwen
  • Als je kinderen krijgt
  • Als je overlijdt
  • Ingeval je met pensioen gaat
  • Indien je een uitkering aanvraagt

Afschrift

In deze bovengenoemde gevallen dien je over een afschrift te beschikken van jouw scheiding. Een afschrift betreft een kopie van de akte met daarop een stempel en van de ambtenaar van de burgerlijke stand een ondertekening. Doordat je de buitenlandse documenten van jouw echtscheiding omzet, hoef je niet het afschrift op te vragen in het buitenland. Het betreffende afschrift kun je bij de gemeente online opvragen; dit betreft de gemeente die de scheiding vermeld heeft. Welke organisatie jouw documenten van de scheiding vermeldt, is afhankelijk van de plek waar je ging trouwen, zie hieronder.

In Nederland getrouwd

Indien je in Nederland bent getrouwd, dan vermeldt de huwelijksgemeente je scheiding op jouw huwelijksakte.

In het buitenland getrouwd

Als je buiten Nederland getrouwd bent, dan kun je ook de documenten van jouw scheiding laten vermelden op een buitenlandse huwelijksakte welke reeds is omgezet naar een Nederlandse huwelijksakte. Dit is mogelijk bij de zogenoemde afdeling Landelijke Taken van de gemeente Den Haag.

Advocaat scheiding

De kosten voor een advocaat variëren per kantoor en soms ook per advocaat. Heb je een laag inkomen en geen rechtsbijstandverzekering? Wellicht kun je dan gebruik maken van gesubsidieerde rechtsbijstand. Vaak noemen we dit ook wel pro deo advocaten. Jouw advocaat is dan niet volledig gratis, maar je betaalt een inkomensafhankelijke bijdrage. Je leest hier meer over de kosten van een pro deo advocaat. De advocaten van Lawspot werken ook op basis van pro deo.

In het scheidingsrecht is het verplicht dat je gebruik maakt van een advocaat. Wij raden je daarom aan om je te laten bijstaan door een advocaat. Een advocaat kan je bijvoorbeeld helpen met het indienen van het verzoekschrift en het verdelen van de gemeenschap. De scheidingsrechtadvocaten van Lawspot helpen jou hier graag bij. Mocht je een vraag hebben over scheiding, of wil je bijgestaan worden door een van onze scheidingsrechtadvocaten, neem dan contact op. Vul het formulier in of bel ons op: wij zijn bereikbaar op 085 – 5000 202.

Direct juridische hulp?

Vul het contactformulier in, dan neemt een gespecialiseerde advocaat gauw contact met je op.

Zelf bellen kan natuurlijk ook, wij zijn bereikbaar via 085 – 5000 202.

scheiden of niet

Scheiden of niet

Het is niet zeldzaam dat een relatie niet verloopt als gewenst of dat er om een andere reden relatieproblemen ontstaan. Dan is het niet per

Meer lezen »
vechtscheiding

Vechtscheiding

Het is in een echtscheiding over het algemeen zo dat het voor beide partijen niet zo soepel verloopt als zij zouden willen. Er spelen vaak

Meer lezen »
Echtscheidingsadvocaat

Echtscheidingsadvocaat

Welke kosten komen kijken bij het inhuren van een echtscheidingsadvocaat? Een echtscheiding brengt een hoop juridische rompslomp met zich mee, waarvoor je naar de rechtbank

Meer lezen »
Gemeenschap van goederen

Gemeenschap van goederen

  De verschillen tussen huwelijkse voorwaarden en de gemeenschap van goederen Indien u besloten heeft het huwelijksbootje in te treden, maar u heeft geen afspraken

Meer lezen »
Gratis scheiden

Gratis scheiden

Is gratis scheiden mogelijk?   Het scheiden is een dure stap. Niet alleen het verzoek behandelen in de rechtbank, ook de mogelijke facturen bij mediation

Meer lezen »
Gemeenschap van goederen

Mediator Almelo

Een geschikte mediator in en rond Almelo waarmee uw scheiding vlot zal verlopen  Wanneer jij en je aanstaande ex-partner ervoor gekozen hebben om te scheiden,

Meer lezen »
Bel nu