Lawspot Advocaten

Factuur niet betalen wanprestatie

Factuur niet betalen wanprestatie

Het opschortingsrecht is geen onbeperkt recht

Een opdrachtgever mag zijn betalingsverplichting in beginsel opschorten als de aannemer in zijn werk tekortschiet. Het oordeel van de Raad van Arbitrage voor de Bouw dat de opschorting en het gebrek van de aannemer wel in verhouding moeten zijn, geeft aan dat het opschortingsrecht van de opdrachtgever niet onbeperkt is. In dit blog wordt de zojuist aangehaalde uitspraak behandeld.

Opschorten van de betaling van facturen

In de zaak ging het om een door een aannemer gebouwde laadkuil. De aannemer bouwde deze laadkuil voor de opdrachtgever. Na het bouwen van de laadkuil ontstond er discussie over de kwaliteit. De opdrachtgever was niet tevreden over de kwaliteit van de laadkuil en hij wilde dan ook dat de aannemer de laadkuil herstelde. De aannemer gaf echter niet thuis. Hierop reageerde de opdrachtgever met het opschorten van de betaling van de openstaande facturen. Er bleef een bedrag van in totaal €75.000,- onbetaald. Als reactie riep de aannemer zijn retentierecht in.

Arbitrage

Aan de Raad van Arbitrage voor de Bouw werd het bouwschil met betrekking tot de kwaliteit van de laadkuil voorgelegd. In de procedure kende de Raad aan de opdrachtgever ruim €15.000,- schadevergoeding toe. De schadevergoeding werd toegekend met het oog op de gebrekkige kwaliteit. De kwaliteit van de laadkuil was dus inderdaad gebrekkig, de opdrachtgever had gelijk. Echter ging de Raad verder. Hoewel de kwaliteit van de laadkuil gebrekkig was, was het bedrag dat de opdrachtgever had opgeschort te veel. De opdrachtgever had immers bijna €75.000,- onbetaald gelaten.

Retentierecht van de aannemer

Hoewel de kwaliteit van het laadruim inderdaad onvoldoende was, had de opdrachtgever het grootste deel van het nog te betalen deel onterecht onbetaald gelaten. Nu de opdrachtgever geen grond had voor de opschorting, is deze opschorting als tekortkoming in de nakoming van een verbintenis te bestempelen. Dit maakt dat de aannemer inderdaad een beroep op zijn retentierecht kon doen. De kosten die de opdrachtgever in dit kader heeft gemaakt, heeft hij aan zijn eigen handelen te danken. Wat betreft deze kosten komt hij dus niet voor een vergoeding in aanmerking.

Een redelijke verhouding

In het geval van een wederkerige overeenkomst kan de schuldenaar die een opeisbare vordering heeft op zijn schuldeiser zijn eigen prestatie opschorten tot het moment dat de schuldenaar zijn verplichting voldoet. Voorgaande is een beschrijving van het opschortingsrecht. De hierboven besproken uitspraak geeft duidelijk weer dat het opschortingsrecht niet onbeperkt is. Tussen de opschorting en de openstaande vordering moet een zekere verhouding bestaan. De opdrachtgever mag bijvoorbeeld niet €20.000,- onbetaald laten als een aannemer een stopcontact is vergeten te plaatsen in een nieuwbouwwoning.

Risico’s bij het inroepen van je retentierecht

In deze zaak riep de aannemer het retentierecht in. Echter moet men bij het inroepen van dit recht goed opletten! Het is namelijk zo dat degene die onterecht het retentierecht heeft ingeroepen schadeplichtig kan worden gesteld door de wederpartij die door het inroepen van het retentierecht schade heeft geleden. Dit probleem speelt als het retentierecht onterecht of te lichtvoetig ingeroepen wordt.

Direct juridische hulp?

Vul het contactformulier in, dan neemt een gespecialiseerde advocaat gauw contact met je op.

Zelf bellen kan natuurlijk ook, wij zijn bereikbaar via 085 – 5000 202.

Deel dit artikel:

factuur niet betalen wanprestatie

Veel gelezen artikelen

Bel nu