Executoriale titel

Executoriale titel

Voor tenuitvoerlegging vatbaar

Wanneer een document voor de tenuitvoerlegging vatbaar geworden is, is er sprake van een executoriale titel. Een voorbeeld van executoriale titels zijn beslissingen van gerechtelijke aard zoals vonnissen, beschikkingen (een uitspraak van de voorzieningenrechter) of arresten. Ook authentieke aktes zoals opgemaakt door de notaris kan als executoriale titel gezien worden.

Grosse

Een afschrift van bijvoorbeeld een dergelijk vonnis noemt men ook wel grosse. Dit is een gewaarmerkt afschrift van een ambtelijk document. Deze grossen zijn van een gerechtelijke instantie in Nederland of een instantie die authentieke aktes verleent (zoals een notaris) of door andere bij wet aangewezenen. Degene die deze titel verkregen heeft kan deze executoriale titel vervolgens ten uitvoer leggen.

Deurwaarders

Een voorbeeld van andere door de wet aangewezen instanties zijn bijvoorbeeld deurwaarders. Deze kunnen een dagvaarding of een ander dwangbevel uitvaardigen en deze ten uitvoer leggen. De deurwaarder mag beslag leggen op uw spullen, hoe dat werkt leest u hier.

Buitenlandse rechter

Niet alleen stukken binnen Nederland leveren een executoriale titel op: ook vonnissen van een buitenlandse rechter kunnen een executoriale titel opleveren en derhalve ten uitvoer te leggen. Dit kan wel slechts wanneer een vonnis uitvoerbaar (bij voorraad) verklaard is.

Afschrift

Een executoriale titel kan men herkennen door de beginwoorden ‘In naam des Konings’. De grossen zijn in principe niks anders dan een afschrift van bijzondere aard. Het is slechts een afschrift in een vorm waardoor deze executabel is, van een veroordelend vonnis of een ander soort document dat ten uitvoer te leggen is.

Contact opnemen

Als je het contactformulier invult, dan neemt een gespecialiseerde advocaat gauw contact met je op. Zelf bellen kan natuurlijk ook, wij zijn bereikbaar via 085 – 5000 202.

Direct juridische hulp?

Vul het contactformulier in, dan neemt een gespecialiseerde advocaat gauw contact met je op.

Zelf bellen kan natuurlijk ook, wij zijn bereikbaar via 085 – 5000 202.

Deel dit artikel:

executoriale titel

Veel gelezen artikelen

Bel nu