Wanneer u een vordering heeft op een bedrijf of consument in Nederland kunt u ervoor kiezen om beslag te leggen op diens banktegoeden. De tegoeden worden dan ‘bewaard’, totdat (in rechte) duidelijk is geworden of u op deze tegoeden aanspraak kunt maken. Daarmee voorkomt u dat tijdens een gerechtelijke procedure en misschien de onderhandelingen, gelden worden weggesluisd. Maar wat doet u wanneer u een vordering heeft op een bedrijf of consument elders in Europa?

De verschillende Europese lidstaten kennen eigen regels en procedures voor het leggen van een zogenaamd ‘bewarend’ (conservatoir) beslag op de bankrekeningen van een schuldenaar. Deze nationale procedures zijn meestal ondoorzichtig, tijdrovend en daarom kostbaar. Sinds kort is het mogelijk om met een standaardformulier te verzoeken om conservatoir beslag te mogen leggen op één of meerdere bankrekeningen van in Europa gevestigde of wonende schuldenaren. Wat deze mogelijkheid inhoudt en hoe u hiervan gebruik maakt leest u hieronder.

Verordening

Vanaf 18 januari 2017 is de Europese Verordening Nr. 655/2014 van toepassing, waarmee het mogelijk is gemaakt om ‘Europees bankbeslag’ te leggen. Consumenten en bedrijven van de aan de verordening deelnemende lidstaten kunnen op vereenvoudigde wijze beslag leggen op bankrekeningen van schuldenaren die elders binnen Europa zijn gevestigd of wonen.

Waarom?

Met de verordening is – kort gezegd – geprobeerd om binnen Europa grensoverschrijdend (conservatoir) beslag op bankrekeningen eenvoudiger te maken, door daarvoor één vaste procedure beschikbaar te stellen.

Wat is er veranderd?

Vóórdat de verordening van toepassing werd, moest men zich voor een conservatoir beslag op bankrekeningen van een Europese schuldenaar wenden tot de nationale procedures van de lidstaat van de schuldenaar. Inmiddels is het dus tevens mogelijk om een gestandaardiseerd verzoek in te dienen om Europees bankbeslag te mogen leggen.

Voor wie is het?

Zowel consumenten als bedrijven kunnen een verzoek indienen om Europees bankbeslag te mogen leggen.

Plaats nu jouw zaak op Lawspot.nl

Ben je van plan een Europees bankbeslag te verzoeken of word je geconfronteerd met een bevel tot Europees bankbeslag? De juiste advocaat vind je op Lawspot.nl! Wij zorgen ervoor dat je binnen enkele klikken een advocaat hebt gevonden die bij jou en jouw budget past.

 

Klik hier om jouw zaak te plaatsen

Alle schuldenaren?

Het verzoek kan worden gedaan ten laste van zowel consumenten als bedrijven, zolang deze maar in Europa zijn gevestigd of wonen.

Vereist is wel dat sprake is van een grensoverschrijdende situatie. Geen verzoek kan worden gedaan als de schuldenaar in hetzelfde land als de schuldeiser woont of is gevestigd. Ook kan een dergelijk verzoek niet worden gedaan met betrekking tot bankrekeningen die door de schuldenaar worden aangehouden in hetzelfde land als dat van de schuldeiser.

Engeland en Denemarken nemen geen deel aan de verordening, zodat geen Europees bankbeslag kan worden verzocht wanneer de schuldenaar daar is gevestigd of woont.

Voordelen?

Het voordeel van Europees bankbeslag is allereerst dat betrekkelijk eenvoudig beslag kan worden gelegd door het indienen van een gestandaardiseerd formulier.

Een ander voordeel is dat het verzoek in veel gevallen kan worden gedaan zonder dat de schuldeiser precies weet bij welke bank(en) de schuldenaar bankiert of wat diens bankrekeningnummers zijn. In de Nederlandse procedures waarin kan worden verzocht om (bank)beslag te mogen leggen moet tenminste de naam van de bank in het verzoekschrift worden genoemd.

Wenst u dus beslag te leggen op bankrekeningen van een Europese schuldenaar, maar weet u niet bij welke bank(en) of met welke bankrekeningnummers deze bankiert? Dan biedt het Europees bankbeslag u wellicht uitkomst.

Tot slot

Door middel van Europees bankbeslag kan op vereenvoudigde wijze beslag worden gelegd op bankrekeningen van in Europa gevestigde of wonende schuldenaren. In dit blog is kort ingegaan op de mogelijkheden en voordelen van Europees bankbeslag. Het zal u zijn opgevallen dat geen nadelen zijn genoemd. Er schuilt echter nog wel een addertje onder het groene gras van Europees bankbeslag. Daarover, en meer, zal mijn volgende blog gaan.

Wenst u Europees bankbeslag te verzoeken of wordt u geconfronteerd met een bevel tot (Europees) bankbeslag, neemt u dan contact met ons op.