Erfafscheiding groen

Erfafscheiding groen

Er zijn eindeloze mogelijkheden voor grensafscheiding, denk aan planten, een schutting, paaltjes en daartussen een gespannen draad of een heel uitgebreid hekwerk. Bij de plaatsing van alle bovenstaande (en alle niet opgenoemde vormen van grensafscheidingen) is het belangrijk om de erfgrens duidelijk voor ogen te hebben.

Erfgrens

Deze zogenaamde erfgrens is normaal gesproken een fictieve grens die een lijn tussen twee aangrenzende erven is. Het Kadaster kan u de exacte positie van deze erfgrens geven. Er zijn veel gevallen die tot ruzie leiden omtrent deze erfgrens. Zo kan het mogelijk zijn dat de eigenaar van een bepaald erf zijn buurman kan eisen tot het dragen van de kosten van zo’n grensafscheiding, of juist dat beide partijen de kosten gezamenlijk moeten dragen.

Scheidsmuur

Als eigenaar van een erf heeft u het recht om direct tegen deze grens met het erf van de buren een zogenaamde scheidsmuur te maken. Zolang deze op uw eigen erf staat, is het mogelijk om deze tot twee meter hoog te maken. Het erf mag niet aan de openbare weg grenzen of tegen openbaar groen aan liggen.

Afwijkende regels

Dit is de wettelijke hoofdregel.  Voor de gemeente bestaat echter nog ruimte om afwijkende regels op te stellen in een gemeentelijke verordening. Hier dient u weet van te hebben indien een grensafscheiding wil plaatsen.

Materiaal

Met een muur wordt iedere vorm van een afsluiting bedoeld door welke men niet heen kan kijken. Deze kan bijvoorbeeld van steen, plastic, hout of elk ander daartoe geschikt materiaal zijn.

Medewerking eisen

De buurman welke een dergelijke muur wil bouwen tussen de erven, kan van zijn buren eisen dat deze meehelpen of meewerken aan het opzetten van deze grensafscheiding die maximaal twee meter hoog mag zijn. Het is dan het geval dat deze muur zowel op de ene als op het andere erfdeel staat.

Mandeligheid

Daarmee is een dergelijke scheidsmuur ook gezamenlijk eigendom. Vanzelfsprekend dragen beide eigenaren dan de gezamenlijk kosten hiervoor. Dit wordt in de wet aangeduid met de term ‘mandeligheid’.

Maximale hoogte

Uit de Woningwet volgt de maximale hoogte van zo’n grensafscheiding. Dit geldt echter slechts voor bouwwerken, dus niet voor planten en heggen die de grensafscheiding vormen. In het geval van beplanting of een heg als grensafscheiding stelt de gemeente geen eisen over de hoogte hiervan.

Uitzondering

Daar bestaat echter wel een uitzondering op indien deze beplanting grenst aan het wegverkeer waardoor het vrije uitzicht wordt belemmert en elke andere manier waarop de beplanting gevaar of hinder kan doen veroorzaken voor het verkeer.

Wettelijke bepalingen

Het is dus toegestaan om het een en ander op uw erf te planten, maar denk er wel om dat bomen wettelijk gezien niet binnen twee meter van de erfgrens geplant mogen worden. Daarnaast dient ook minimaal 50 centimeter afstand te zijn tussen de erfgrens en de beplanting of heg. Uit de wet volgt dat dit gemeten moet worden van het midden van de oorsprong van de boom, heg of andere soort beplanting.

Onrechtmatige daad

Indien er, ondanks de wettelijke verplichtingen, toch binnen die gebieden wordt gepland, dan is van begin af aan sprake van een zogenaamde onrechtmatige daad door de eigenaar van het erf. Er bestaat dan de mogelijkheid voor de eigenaar van het naburige erf om naar de rechter te stappen. Daar kan een machtiging worden verkregen tot het verwijderen van die boom.

Toestemming

Daarbij moet wel worden gezegd dat toestemming van de buren om de boom of plant op die plek te planten de onrechtmatige daad weghaalt.

Nieuwe buren

In het geval van overgang naar nieuwe buren op dat erf, dan is deze toestemming slechts geldig indien deze over is gegaan op deze nieuwe buren door middel van een erfdienstbaarheid bij de notaris en dus ook wordt geregistreerd bij het Kadaster. Deze afspraak kent geen gelding jegens de nieuwe buren als deze niet als erfdienstbaarheid staat opgenomen, dus louter een persoonlijke overeenkomst was tussen de buren.

Contact opnemen

Als je het contactformulier invult, dan neemt een gespecialiseerde advocaat gauw contact met je op. Zelf bellen kan natuurlijk ook, wij zijn bereikbaar via 085 – 5000 202.

Direct juridische hulp?

Vul het contactformulier in, dan neemt een gespecialiseerde advocaat gauw contact met je op.

Zelf bellen kan natuurlijk ook, wij zijn bereikbaar via 085 – 5000 202.

Deel dit artikel:

Erfafscheiding groen

Veel gelezen artikelen

Bel nu