Einde tijdelijk contract

Einde tijdelijk contract

 

Het tijdelijke contract gaat, evenals de naam zelf al zegt, niet onbeperkt door. Dit tijdelijke contract gaat men aan terwijl er een specifiek eindpunt in de gedachten is. In de meeste gevallen is dat een bepaalde datum, maar mogelijk is bijvoorbeeld ook het eindigen van een bepaald project, zonder dat daar meteen een datum aan is gekoppeld. Als een tijdelijke contract afloopt, gelden daarvoor een paar regels. Belangrijk voor zowel de werknemer als voor de werkgever is dat zij goed opletten op welk moment een arbeidsovereenkomst voor een bepaalde tijd eindigt en welke regels in dat geval dan geldig zijn.

Einde tijdelijke contract

Normaal gesproken loopt een tijdelijke contract gewoon af. Als de betreffende overeenkomst voor een jaar geldt, loopt deze ook gewoonweg af nadat dat jaar verstreken is. Het is uiteraard wel een optie om de betreffende arbeidsovereenkomst te verlengen, waardoor een werknemer gewoonweg werkzaam kan blijven.

Automatische verlenging

Het is erg belangrijk voor een werkgever om bij het aflopen van een tijdelijke contract welke niet verlengd wordt, op te letten dat de betreffende werknemer tevens duidelijk erachter komt dat de betreffende arbeidsovereenkomst niet verlengd gaat worden en dus afloopt. Als er niets aan de werknemer medegedeeld wordt en hij gewoonweg weer gaat werken de dag nadat de arbeidsovereenkomst is afgelopen, dan wordt de arbeidsovereenkomst automatisch verlengd.

Ketenregeling

Het kan nog een extra probleem met zich meebrengen als een werknemer volgens de zogenoemde ketenregeling een vast contract zou moeten ontvangen. Als hij al drie arbeidsovereenkomsten voor een bepaalde tijd heeft gehad en de derde hiervan afloopt, dan is de vierde arbeidsovereenkomst voor een onbepaalde tijd. Tevens als de werknemer al drie jaren werkzaam is geweest, is de arbeidsovereenkomst erna dan voor een onbepaalde tijd. Vanaf 1 juli 2015 geldt dat zowaar al nadat de werknemer twee jaar in dienst is geweest.

Opletten werkgever

Het is dus belangrijk voor de werkgever dat hij goed oplet wanneer de arbeidsovereenkomsten voor bepaalde duur eindigen. Als de werkgever dat niet doet, kan hij te maken krijgen met onaangename verrassingen. Het is natuurlijk voor een werknemer erg belangrijk om goed op zijn rechten te letten. Wettelijk gezien zijn deze rechten namelijk vaak sterker dan de werknemer zelf denkt.

Mededeling bij einde tijdelijke contract

Sinds 1 januari 2015 is het ook belangrijk dat de werkgever een mededeling doet van het wel of niet verlengen van de arbeidsovereenkomst voor een bepaalde tijd. Dit heet: de aanzeggingstermijn. Deze aanzegging moet altijd worden gedaan. Hierbij maakt het niet uit of het tijdelijke contract wel of niet wordt verlengd.

Aanzegtermijn

De aanzegtermijn loopt voor minstens een maand. Als bijvoorbeeld een arbeidsovereenkomst afloopt op 1 april, dan dient uiterlijk op 1 maart op schriftelijke wijze aan de betreffende werknemer duidelijk gemaakt te worden of de arbeidsovereenkomst wel of niet verlengd wordt.

uitzondering

Er is hierop een uitzondering, namelijk ingeval de arbeidsovereenkomst afloopt op een moment dat reeds niet vastgesteld is. Hierbij kan men denken aan het geval waarbij de werknemer in dienst is voor de duur van een specifiek project. Hiervan is ook sprake indien de werknemer een arbeidsovereenkomst heeft voor bepaalde tijd die minder dan zes maanden duurt, dan dient ook niets medegedeeld te worden.

vergoeding werkgever

Het kan gebeuren dat een werkgever vergeet een aanzegging te doen van het beëindigen van een vast contract. In dat geval moet hij een vergoeding betalen. Behalve als er sprake is van surseance van betaling, faillissement of indien de werkgever in de WSNP zit. De hoogte van deze vergoeding is maximaal een maandsalaris als de mededeling niet gedaan wordt. Indien de mededeling wel gedaan wordt, maar de werkgever te laat is, dan wordt de hoogte van de vergoeding naar rato berekend. Als de werkgever een week te laat is, dient hij een weekloon te betalen aan vergoeding.

Claimen door werknemer

Als de aanzegging niet gedaan wordt bij het eindigen van de betreffende arbeidsovereenkomst, zal een werknemer de vergoeding claimen als de arbeidsovereenkomst niet wordt verlengd. Maar als zijn arbeidsovereenkomst wel verlengd wordt, dan zal de werknemer de vergoeding in de meeste gevallen niet claimen om geen problemen te veroorzaken. De werknemer heeft maar drie maanden nadat hij te laat aanzegt, de tijd om de betreffende vergoeding te eisen.

Andere soorten van einde tijdelijke contract

Het tijdelijke contract kan gewoon verlopen. Daarnaast is het ook mogelijk dat de arbeidsovereenkomst tevens nog op een paar andere manieren eindigt. Dit zijn de volgende manieren:

  • Wederzijds goedvinden: als de werknemer en de werkgever beide akkoord zijn met het eindigen van de arbeidsovereenkomst, is het natuurlijk ook mogelijk dat de arbeidsovereenkomst eindigt.
  • Ontslag op staande voet: als er een dringende reden is om ontslag op staande voet te geven, is het mogelijk dat de arbeidsovereenkomst voor een bepaalde duur opgezegd wordt zonder dat men rekening dient te houden met de regels betreffende de opzegging.
  • Ontslag in proeftijd: het ontslag in de proeftijd is in principe te allen tijde mogelijk bij de arbeidsovereenkomst voor een bepaalde duur. Het is hierbij wel van belang dat er bij de arbeidsovereenkomst die zes maanden of korter duurt, niet een proeftijd overeen gekomen mag worden.
  • Opzeggen van de arbeidsovereenkomst: als de arbeidsovereenkomst wordt opgezegd, kan dit tevens zorgen tot het einde van een arbeidsovereenkomst. Dit is mogelijk door zowel de werknemer als door de werkgever. Dit moet wel in het desbetreffende contract worden bepaald. Als die mogelijkheid er niet is, dan is het niet mogelijk om tussentijds op te zeggen.

Conclusie

Als de arbeidsovereenkomst voor een bepaalde tijd afloopt, is het belangrijk dat er op een paar dingen duidelijk gelet wordt. Bijvoorbeeld wanneer de arbeidsovereenkomst precies eindigt en of er een mededeling gedaan dient te worden. Als een van beiden verzuimd wordt, kan dat allerlei gevolgen met zich meebrengen. Denk hierbij aan een vergoeding betalen en het vastzitten aan de arbeidsovereenkomst voor een onbepaalde tijd.

Zowel de werknemers als de werkgevers dienen op te passen. Het is raadzaam om ingeval van twijfels een gespecialiseerde advocaat in te schakelen. Uit de praktijk volgt dat dit goed werkt en zo worden eventuele verkeerde keuzes voorkomen.

Advocaat uit eigen regio

Onze gespecialiseerde advocaten staan je graag bij om samen tot een passende oplossing te komen. We zijn gevestigd in het hele land. Je vindt ons bijvoorbeeld in Den Haag, Rotterdam, Amsterdam, Groningen, Leeuwarden, Utrecht en Apeldoorn. Waar je ook woont, bij ons vind je een advocaat bij jou in de buurt die specialist is bij het eindigen van een tijdelijke contract. Bel ons via: 085 – 5000 202

Direct juridische hulp?

Vul het contactformulier in, dan neemt een gespecialiseerde advocaat gauw contact met je op.

Zelf bellen kan natuurlijk ook, wij zijn bereikbaar via 085 – 5000 202.

Deel dit artikel:

Einde contract bepaalde tijd

Veel gelezen artikelen

Bel nu