Eigendomsvoorbehoud

Eigendomsvoorbehoud

De verkoper is verplicht zekere goederen aan de koper te leveren meteen ingeval een overeenkomst is gesloten betreffende de koop van desbetreffende goederen. Op de koper rust daarentegen de plicht om de koopprijs aan de verkoper te betalen. In de meeste gevallen wordt in zo’n situatie gebruik gemaakt van een zogenoemd eigendomsvoorbehoud.

In dit artikel leest u wat een eigendomsvoorbehoud is, wanneer men het gebruikt, hoe het werkt en hoe het zit met het eigendomsvoorbehoud ingeval faillissement aan de kant van de koper.

Overeenkomst zonder eigendomsvoorbehoud

Vaak verstrekt een verkoper krediet aan een koper ingeval een koopovereenkomst van goederen; deze vindt vaak plaats tussen bedrijven. Dit gebeurt in de meeste gevallen door gebruik te maken van een betalingstermijn en hierbij ontvangt de koper de goederen en dient hij hiervoor binnen een termijn van dertig dagen aan de betaling te voldoen. Als de koper op tijd het betreffende bedrag betaalt, gebeurt er niks. Dit is anders als de koper niet betaalt en hierdoor wanprestatie pleegt. De koper houdt zich niet aan zijn verplichtingen en hierdoor verkeert de verkoper in problemen.

De verkoper moet de koper aanmanen om de betreffende koopprijs te betalen. Daarnaast zal hij hem eventueel moeten dagvaarden, zodat hij op deze wijze via de rechter een executoriale titel kan ontvangen. Door deze titel is het mogelijk dat er beslaglegging komt en hierdoor kunnen de betreffende goederen verkocht worden; het is echter niet mogelijk om deze goederen uzelf toe te eigenen. Echter, als deze goederen er niet meer zijn, is dit moeilijk voor de beslaglegger.

Vooral als er sprake is van een faillissement is een vordering op de schuldeiser zelf veel minder goed dan een positie eigenaar van het betreffende goed, aangezien dat geleverd is onder eigendomsvoorbehoud.

Eigendomsvoorbehoud

Het kan voor de verkoper erg aantrekkelijk zijn om een eigendomsvoorbehoud af te spreken. De verkoper verkoopt het desbetreffende goed aan de koper of verschaft hem de macht erover, maar wel onder de voorwaarde die opschortend is, namelijk die dat de koper de koopsom dient te betalen. Dit houdt dus in dat de verkoper de belofte maakt dat hij het goed zal overdragen aan de koper. Echter, indien de koper de koopprijs niet voldoet, gaat deze overeenkomst teniet.

De koper wordt de nieuwe eigenaar van het goed als aan de voorwaarde van betaling wordt voldaan. Tot dat moment blijft de verkoper de eigenaar van het goed en is de koper dat niet; de koper is de houder van het goed.

Voor welke vorderingen?

Het is niet mogelijk om voor elke vordering een eigendomsvoorbehoud af te spreken. Het is namelijk maar in drie gevallen mogelijk:

  • Als er sprake is van eigendomsvoorbehoud voor vorderingen die ontstaan uit het niet nakomen van de overeenkomst. Bijvoorbeeld een vordering uit een boetebeding of een schadevergoeding;
  • Als het gaat om een tegenprestatie die is bestemd voor geleverde diensten die bij zaken betreffende een overeenkomst zijn geleverd, zoals een monteur die een computer komt instellen;
  • Als het gaat om een tegenprestatie betreffende voor volgens overeenkomst geleverde of zaken men nog moet leveren.

Inroepen eigendomsvoorbehoud

Het eigendomsvoorbehoud kan ingeroepen worden als de koper van het goed niet de prijs betaalt. De verkoper kan zich in dat geval beroepen op het eigendom van de zaak en zo kan hij de zaak opeisen alsof het van hem is, wat ook zo is; hij is immers de eigenaar. Hierin verschil het eigendomsvoorbehoud met het pandrecht en het hypotheekrecht. Dit zijn beide zekerheidsrechten en hierbij mag de betreffende zaak verkocht worden, waardoor de schuldeisers zich op de opbrengst kunnen verhalen.

Als de koper van de zaak niet wil meewerken en dus de zaak niet wil overdragen aan de verkoper, dient de eigenaar die het betreffende eigendomsrecht inroep op grond van het eigendomsvoorbehoud over een executoriale titel te beschikken. Hij dient hiervoor naar de rechter te gaan en daarna ontstaat voor hem de mogelijkheid om beslag te leggen. Het is voor de eigenaar ook mogelijk om conservatoir beslag te leggen. Dit houdt in dat beslag bewaard wordt totdat er een uitspraak van de rechter is. Als de procedure is afgerond en er nog steeds niet betaald is, is er de mogelijkheid tot executoriaal beslag.

Eigendomsvoorbehoud in bijzondere situaties

Er kunnen zich bijzondere situaties voordoen bij eigendomsvoorbehoud. Voorbeelden zijn dat een zaak dat onder eigendomsvoorbehoud is overgedragen, opnieuw wordt overgedragen aan een derde persoon. Wat men zich in dat geval afvraagt is of op welk moment het eigendomsvoorbehoud dan ingeroepen kan worden. Ook als er sprake is van eigendomsvoorbehoud in de situatie van faillissement en hierbij dient men zich af te vragen of het eigendomsvoorbehoud überhaupt nog van toepassing is. Bovendien is de vraag hoe het zit betreffende bodemverhuurconstructies die zijn gevormd om goederen die met eigendomsvoorbehoud zijn geleverd niet onder het eigendom van de fiscus te laten gelden, die via zijn bodemrecht zaken kan opeisen waarvoor het eigendomsvoorbehoud geldt.

Men kan nog veel meer bijzondere situaties opnoemen waarin het eigendomsvoorbehoud een positie inneemt. Als u hiermee te maken hebt, schroom dan niet om een jurist te benaderen, die u kan voorzien van goed advies betreffende uw situatie.

Hulp nodig van een advocaat die je helpt bij het eigendomsvoorbehoud? Schakel een lawspot goederenrecht advocaat in voor snelle juridische hulp!

Conclusie

Eigendomsvoorbehoud is een ingewikkelde juridische constructie, waardoor veel niet-juristen niet snappen wat wel en wat niet mogelijk is betreffende dit onderwerp. Daarom is het aan te raden om een goede jurist te benaderen als u complicaties heeft betreffende het eigendomsvoorbehoud. Dit geldt voor zowel de situatie waarin u een eigendomsvoorbehoud wilt overeenkomen, als het geval waarin u het wil inroepen of de wederpartij het tegen u inroept.

Contact opnemen

Als je het contactformulier invult, dan neemt een gespecialiseerde advocaat gauw contact met je op. Zelf bellen kan natuurlijk ook, wij zijn bereikbaar via 085 – 5000 202.

Direct juridische hulp?

Vul het contactformulier in, dan neemt een gespecialiseerde advocaat gauw contact met je op.

Zelf bellen kan natuurlijk ook, wij zijn bereikbaar via 085 – 5000 202.

Deel dit artikel:

Eigendomsvoorbehoud

Veel gelezen artikelen

Bel nu