Eigendom

Eigendom

Gebruik eigenaar

Met eigendom in juridische zin wordt het meest omvattende recht dat iemand op een bepaalde zaak kan hebben bedoeld. Wanneer iemand het eigendom over een zaak bezit (bijvoorbeeld een onroerend goed, een object of een hoeveelheid geld), kan hij of zij zoals diegene wil over deze zaak beschikken. Deze eigenaar kan van deze zaak gebruik maken zoals hij of zij wil.

Beperking eigendom

De enige beperking hier is dat het gebruik van deze zaak niet in strijd mag zijn met een recht van een ander, of in strijd met de wet. Ook wanneer het gebruik van het eigendomsrecht in strijd is met ongeschreven rechtsregels is dit niet toelaatbaar. De eigenaar moet dit altijd in acht nemen.

Geen eigendom

Eigendom kan ook alleen op een zaak rusten. Wanneer een bepaald goed niet onder een zaak valt, wordt gesproken van een recht en hier kan geen eigendom op rusten. Een voorbeeld van een goed dat geen zaak is, is bijvoorbeeld een vorderingsrecht. Hierbij heeft iemand het recht om iets van een ander (vaak de debiteur) te vorderen.

Appartementsrecht

Ook een appartementsrecht (een eigendomsaandeel in een gedeelte van een gebouw (appartement) alsmede een exclusief gebruiksrecht op dat gedeelte), kan stikt juridisch gezien niet in het eigendom van iemand vallen.

Vermogensrecht

Het eigendomsrecht is onderdeel van het verbintenissenrecht, en daarmee ook van het vermogensrecht. Heb je een advocaat nodig die je bij staat in vermogensrecht zaken? Schakel dan snel een vermogensrecht advocaat in die je kan helpen bij jouw juridische probleem!

Contact opnemen

Als je het contactformulier invult, dan neemt een gespecialiseerde advocaat gauw contact met je op. Zelf bellen kan natuurlijk ook, wij zijn bereikbaar via 085 – 5000 202.

Direct juridische hulp?

Vul het contactformulier in, dan neemt een gespecialiseerde advocaat gauw contact met je op.

Zelf bellen kan natuurlijk ook, wij zijn bereikbaar via 085 – 5000 202.

Deel dit artikel:

Eigendom

Veel gelezen artikelen

Bel nu