Eed

Eed

Voordat iemand na oproeping binnen een procedure een getuige zal afleggen, dient deze een bepaalde eed of belofte af te leggen. Dit moet gebeuren voordat deze getuige zijn verklaring aflegt. Door het afleggen van deze eed, belooft de getuige de waarheid te spreken.

Wettelijke verplichting

Het is een wettelijke verplichting, het staat dan ook opgenomen in artikel 177 Rv. Daarbij is ook nog vermeld dat deze verplichting voor het afleggen niet geldt voor getuigen die nog niet de leeftijd van zestien jaar hebben gepasseerd. Het is in die gevallen de rechter die ze erop wijst dat het van groots belang is dat zij de waarheid zullen spreken bij hun getuigenverklaring.

Onderscheid eed en belofte

Er is onderscheid tussen de eed en de belofte. Getuigen die in God geloven zijn namelijk meer geneigd om voorafgaand aan de getuigenverklaring de eed af te leggen; het is niet louter symbolisch. De belofte kiest men daarbij meer als niet-gelovigen.

Meineed

Als de getuige na het afleggen met opzet niet de waarheid vertelt, dan maakt de getuige zich schuldig aan meineed. Dit is dan ook een strafbaar feit.

Afleggen eed getuigenverhoor

De eed wordt afgelegd met twee opgestoken vingers van de getuige zijn rechterhand. De rechter wijst hem er dan plechtig op de waarheid te zullen spreken. De rechter spreekt dan: ‘Zo waarlijk helpe mij God Almachtig’. Het is dan aan de getuige om deze afsluitende zin te herhalen. Daarmee is de eed van het getuigenverhoor afgelegd.

Direct juridische hulp?

Vul het contactformulier in, dan neemt een gespecialiseerde advocaat gauw contact met je op.

Zelf bellen kan natuurlijk ook, wij zijn bereikbaar via 085 – 5000 202.

Deel dit artikel:

eed

Veel gelezen artikelen

Bel nu