Echtscheidingsconvenant niet nakomen

Echtscheidingsconvenant niet nakomen

Ook al zijn de gemaakte afspraken in een echtscheidingsconvenant niet vrijblijvend, toch moet deze in moeilijke situaties toch worden nagekomen. Zo heeft de rechtbank Breda in een recente uitspraak uiteengezet. In dit artikel bespreken wij aan de hand van dit arrest de gevolgen van het niet nakomen van het echtscheidingsconvenant.

Echtscheidingsconvenant

In de zaak die de rechtbank Breda behandelde, was er sprake van een man en een vrouw die tijdens hun echtscheiding diverse afspraken op financieel gebied in een echtscheidingsconvenant hebben vastgelegd Dit is de gebruikelijke gang van zaken. Tevens werden in dit echtscheidingsconvenant ook afspraken neergelegd over de echtelijke woning van de twee. Er werd bijvoorbeeld afgesproken dat de echtelijke woning aan de vrouw werd toebedeeld.

Terugbetalen van bedrag en rente

De vrouw krijgt met deze verdeling meer dan 50% van alle bezittingen toebedeeld. Omdat de vrouw meer dan de helft van de gezamenlijke bezittingen kreeg, werd tevens afgesproken dat de vrouw na 6 jaren een bedrag van ongeveer €70000 aan haar ex-man zou moeten terugbetalen. Daarover zou zij rente moeten betalen. Deze rente werd bepaald op 5,5% van de openstaande schuld.

Zaak komt voor rechter

Na 6 jaar drong de man bij de ex-vrouw aan op betaling van het bedrag inclusief de afgesproken rente zoals de beide hebben afgesproken in het echtscheidingsconvenant. Dit bedrag bedroeg op dat moment ruim €97000. De zaak heeft zich bij de rechtbank gediend. De vrouw heeft voert aan dat er onder andere sprake zou zijn van overmacht, onvoorziene omstandigheden en dwaling. Geen van deze argumenten van de vrouw wees de rechtbank toe. Hieronder worden de aparte argumenten uiteengezet.

Overmacht

Er was volgens de ex-vrouw sprake van overmacht, omdat zij de schuld die zij zou moeten betalen aan haar man niet terug kon betalen. Dit kwam doordat de woning die zij toebedeeld gekregen had, op dat moment nog steeds niet verkocht was. Het huis was nog niet verkocht vanwege de financiële kredietcrisis die op dat moment speelde.

Daarnaast speelde ook de discussies over de aftrek van hypotheekrente volgen de vrouw een belangrijke rol. Volgens de vrouw wees dit alles op een overmacht situatie.

De rechtbank Breda heeft dit beroep verworpen, door te beargumenteren dat het onvermogen op financieel vlak van de vrouw volgens de verkeersopvattingen voor rekening van deze vrouw komen. Met andere woorden, een beroep op noodweer gaat niet op wanneer er sprake is van een kredietcrisis.

Dwaling

Volgens de vrouw was er ten tijde van het aangaan van het echtscheidingsconvenant sprake van dwaling aan zowel haar zijde als de zijde van haar man (wederzijdse dwaling).

Van daling is volgens de wet sprake wanneer een overeenkomst wordt gesloten en partijen bij deze overeenkomst van een onjuiste of verkeerde voorstelling zijn uitgegaan. Wanneer dit het geval is kan de overeenkomst vernietigd worden.

De vrouw meende dat zowel zij als haar toenmalige echtgenoot van verkeerde veronderstellingen uitgegaan waren met betrekking tot de woning. In de ogen van de vrouw, dachten zij en haar man over het tijdig kunnen verkopen van de woning.

Echter, ook dit argument is volgens de rechtbank niet van toepassing. Reden hiertoe is dat in de wet opgenomen is dat een beroep op dwaling niet kan opgaan Wanneer deze tweeling enkel en alleen ziet op een omstandigheid die de toekomst licht.

Onvoorziene omstandigheden

Als laatste wordt door de vrouw aangevoerd dat er sprake zou zijn van een onvoorziene omstandigheid. Onvoorziene omstandigheden zijn volgens de wet aanleiding om van afspraken uit een bepaalde overeenkomst af te kunnen wijken

Volgens de vrouw was er namelijk sprake van een onvoorziene omstandigheid, omdat tijdens het sluiten van de overeenkomst (het echtscheidingsconvenant) niet te voorzien was dat er een financiële kredietcrisis zou komen. De rechtbank is het op dit punt wederom niet met de vrouw eens.

De rechtbank voert namelijk aan, dat op het moment dat de vrouw de echtelijke woning toebedeeld kreeg in 2001, ook zij de risico’s hiervan toebedeeld kreeg. Een veel voorkomend risico bij het hebben van een huis, is dat de huizenmarkt opeens sterk kan verbeteren of verslechteren van dit laatste was sprake in de financiële kredietcrisis. Hierdoor slaagt het beroep op een onvoorziene omstandigheid niet.

Beslissing rechtbank

De uiteindelijke beslissing van de rechtbank Breda is dat de vordering van de man volledig toegewezen wordt en de vrouw het volledige bedrag van bijna €97000 moet betalen.

Belang en gevolgen van een echtscheidingsconvenant

Deze zaak toont goed dat een echtscheidingsconvenant een overeenkomst is die zeer belangrijk is, en ook binnen de gevolgen heeft. Wanneer je een echtscheidingsconvenant wil opstellen, doe je er verstandig aan een advocaat in te schakelen. Wanneer namelijk het echtscheidingsconvenant eenmaal getekend is, kun je nog lang geconfronteerd worden met de gevolgen.

Direct juridische hulp?

Vul het contactformulier in, dan neemt een gespecialiseerde advocaat gauw contact met je op.

Zelf bellen kan natuurlijk ook, wij zijn bereikbaar via 085 – 5000 202.

Deel dit artikel:

echtscheidingsconvenant niet nakomen

Veel gelezen artikelen

Bel nu