Scheidingsadvocaat nodig?

Vragen? Bel ons even: 085 5000 202

De echtscheiding

Als je gaat scheiden, moet er ontzettend veel geregeld worden. Zoals het aanvragen van de echtscheiding, alimentatie, het opstellen van een echtscheidingsconvenant, het maken van een ouderschapsplan (als jullie kinderen hebben) en boedelverdeling. Dit is nog lang niet alles. Aangezien een echtscheiding meestal ook nog eens vele emoties met zich meebrengt en het ontzettend belangrijk is om alles voor de toekomst goed te regelen, doe je er verstandig aan om een echtscheiding advocaat in de arm te nemen. Dit kan gezamenlijk met jouw partner, maar ook zelfstandig als de echtscheiding door één van beide partners wordt aangevraagd en niet in goed overleg kan plaatsvinden.

Wat een advocaat voor je kan betekenen

Zoals hierboven al is beschreven, brengt een echtscheiding ontzettend veel gevolgen met zich mee en zal er veel geregeld moeten worden. Hieronder worden nog een paar belangrijke aspecten van de echtscheiding toegelicht.

  • Echtscheiding aanvragen: Het verzoek tot echtscheiding moet worden ingediend bij de rechtbank en dit moet worden gedaan door een advocaat. De echtscheiding kan enkel worden uitgesproken door de rechter. Enkel een geregistreerd partnerschap waarbij de ontbinding in goed overleg plaatsvindt en geen kinderen betrokken zijn kan buiten rechte worden beëindigd.
  • Echtscheidingsconvenant: Hierin worden afspraken tussen (ex-) partners vastgelegd. Dit kan bijvoorbeeld gaan over de kinderalimentatie, partneralimentatie, het ouderschapsplan en de woning. Daarnaast kunnen er nog vele andere afspraken schriftelijk worden vastgelegd in het echtscheidingsconvenant. Het echtscheidingsconvenant wordt vaak opgesteld door een advocaat en wanneer de rechter deze bekrachtigd, zijn de afspraken ook daadwerkelijk afdwingbaar.
  • Ouderschapsplan: Als jullie kinderen hebben, moet er ook een ouderschapsplan worden opgesteld. Dit bevat onder andere de omgangsregeling, de alimentatie en verdere afspraken over de opvoeding en verzorging van de kinderen.
  • Inschrijving in registers burgerlijke stand: Ook nadat de rechter de echtscheiding heeft uitgesproken, moet er nog wat gebeuren. De echtscheidingsbeschikking moet worden ingeschreven in de registers van burgerlijke stand. Vanaf dit moment is de echtscheiding definitief.

Het in de arm nemen van een advocaat hoeft niet duur te zijn

Je zult dit zien in de prijsindicaties. Deze zul je ontvangen van verschillende aangesloten advocaten. Bovendien kun je in aanmerking komen voor een vergoeding van de overheid voor de rechtshulp kosten. Voor meer vragen hierover kan je altijd bij ons terecht.

 


Wil je een vraag stellen?(42 vragenstellers gingen je voor over dit onderwerp)

Bel nu