Lawspot Advocaten

Dwangsom

Dwangsom

De dwangsom kan door de rechter aan iemand worden opgelegd. Het houdt in dat de persoon op welke deze wordt gelegd, aan de zogenaamde ‘hoofdveroordeling’ dient te voldoen. Indien hij die nakoming nalaat dan zal hij daarvoor een geldsom moeten betalen. Het is de verkorte term van de last onder dwangsom.

Prikkelen veroordeelde

Het is namelijk zo dat een dergelijke veroordeling door de rechter niet altijd makkelijk is om te verwerkelijken in de zin van het afdwingen. Door een dwangsom op te leggen, wordt de veroordeelde daarmee geprikkeld om aan de veroordeling te voldoen.

Per tijdseenheid

Dwangsom wordt namelijk doorgaans per een tijdseenheid vastgesteld. Er wordt dus gekeken hoeveel dagen er voorbij gaan dat de veroordeelde nog niet aan de veroordeling heeft voldaan of per overtreding van een aan hem opgelegd verbod.

Aanzienlijk bedrag

Als de veroordeelde de nakoming dus in vergaande mate nalaat dan kan de dwangsom tot een aanzienlijk bedrag oplopen. Het is dan ook normaal dat de rechter wel een maximum vast legt voor het totaal van de dwangsom.

Niet mogelijk

Het is daarnaast nog van belang dat een dwangsom niet kan worden opgelegd naast een veroordeling die ervoor zorgt dat de veroordeelde een geldsom dient te betalen.

Direct juridische hulp?

Vul het contactformulier in, dan neemt een gespecialiseerde advocaat gauw contact met je op.

Zelf bellen kan natuurlijk ook, wij zijn bereikbaar via 085 – 5000 202.

Deel dit artikel:

dwangsom

Veel gelezen artikelen

Bel nu