Duurzaam huishouden

Duurzaam huishouden

Medehuurder

Voor een duurzaam, gemeenschappelijke huishouding wordt vereist dat jij als medehuurder wordt aangemerkt, wil jij dezelfde rechten hebben als de huurder zelf. Hieraan zijn enkele voorwaarden verbonden. Indien jij daaraan voldoet, bestaat de mogelijkheid om de verhuurder een verzoek tot medehuurderschap te sturen. Soms is er het nadelige geval dat jouw verhuurder dit verzoek weigert. Dan staat gelukkig nog de mogelijkheid open om de rechter om toestemming hiertoe te vragen.

Voorwaarden

Men moet aan de volgende voorwaarden voldoen om medehuurder te zijn:

  • Men heeft tenminste twee jaren in dit verblijf zijn hoofdverblijf hebt genoten;
  • Samen met de officiële huurder van de woning heeft men in deze tijd een huishouding gevoerd die aan te merken is als duurzaam en gemeenschappelijk;
  • Een laatste vereiste is dat men voldoende inkomen dient te verkrijgen om de huur te kunnen betalen.

Verbod

Men heeft soms als doel van het medehuurderschap om in korte tijd als huurder gezien te worden. Dit is verboden. Daartoe strekt de wettelijke bepaling niet. Verder word je in het recht vanzelf als medehuurder aangemerkt als je getrouwd bent met de huurder of een geregistreerd partnerschap hebt met de huurder.

Twijfels verhuurder

In deze procedure kan de verhuurder aangeven dat hij betwist of wel sprake was van een gemeenschappelijke huishouding die duurzaam van aard was. Indien de verhuurder dat aanvoert, dan is het aan jou als medehuurder om te bewijzen dat daar wel degelijk sprake van was. Het is dan niet voldoende om aan te tonen dat jij ten tijde van jouw woning in het gehuurde pand de helft van alle kosten en alle lasten hebt gedragen. Ook is het niet voldoende als jij een relatie hebt of hebt gehad met huurder, welke affectief van aard was.

Intentie

Om jouw gemeenschappelijke verblijf als duurzaam te laten aanmerken, is het van doorslaggevend belang om aan te tonen dat daadwerkelijk de intentie bestond om deze gemeenschappelijke huishouding ook echt duurzaam van aard te voeren. Dat houdt in dat er van beide kanten het doel moest zijn om samen de toekomst in te gaan met deze gemeenschappelijke huishouding.

Lastig te bewijzen

Natuurlijk is dit een pittige opgave om dit aan de rechter te kunnen bewijzen. Daarbij kunnen de volgende vragen helpen. Indien het antwoord op al deze vragen bevestigend is, dan kan dat de kans vergroten dat de gemeenschappelijke huishouding duurzaam van aard was:

  • Was er binnen de samenwoning sprake van een zogenaamd onderling sociaal verkeer?
  • Werd er binnen het huishouden doorgaans samen gegeten?
  • Werd er naast samen eten, ook andere vormen van gezamenlijke activiteiten gevoerd?
  • In de gevallen dat dit nodig was, was er dan sprake van een onderlinge zorgverlening?
  • Hoe zagen beide partijen hun gemeenschappelijke huishouding op de langere termijn?

Contact opnemen

Als je het contactformulier invult, dan neemt een gespecialiseerde advocaat gauw contact met je op. Zelf bellen kan natuurlijk ook, wij zijn bereikbaar via 085 – 5000 202.

Direct juridische hulp?

Vul het contactformulier in, dan neemt een gespecialiseerde advocaat gauw contact met je op.

Zelf bellen kan natuurlijk ook, wij zijn bereikbaar via 085 – 5000 202.

Deel dit artikel:

Duurzaam huishouden

Veel gelezen artikelen

Bel nu