Dood door schuld

Dood door schuld

Dood door schuld is in het strafrecht de onopzettelijke vorm van het geval iemand een ander berooft van het leven of iemand doodgaat door een ander. In dit artikel bespreken we wat dood door schuld precies inhoudt, wat de verschillen zijn tussen dood door schuld, moord, dood door mishandeling en doodslag en wat voor straf de verdachte kan krijgen.

Verwijt

De wet stelt dat iemand strafbaar is met dood door schuld als aan diegene een andermans dood te wijten valt. Dit betekent dus dat iemand is overleden door een doen of laten van de veroordeelde en dit valt de veroordeelde te verwijten. Dit is mogelijk doordat diegene roekeloos of onvoorzichtig handelde.

Opzet

Er is volgens de wet dus alleen verwijtbaarheid vereist voor dood door schuld. Het vereiste van opzet is dus niet nodig voor de veroordeling van dood door schuld.

Verschillen

In het wetboek van strafrecht staan verschillende delicten die allemaal te maken hebben met de invloed op andermans dood. Zo zijn er onder andere de volgende vormen: doodslag, moord, zware mishandeling met als gevolg de dood en dood door schuld. De verschillen tussen deze vormen zijn niet groot, de maximale straffen op deze delicten daarentegen wel.

Lichtste delict

Het misdrijf dat het minst zwaar is, is het delict genaamd dood door schuld. Hierbij is er geen sprake van opzet op de dood van het betreffende slachtoffer.

Moord

Moord is daarentegen het zwaarste misdrijf en hier is sprake van als iemand met opzet iemand van het leven berooft en daarnaast dient hierbij sprake te zijn van voorbedachte rade.

Doodslag

Doodslag houdt in dat een ander met opzet van het leven beroofd wordt en hiervan is sprake in een opwelling, dus geen voorbedachte rade.

Mishandeling

Mishandeling met de dood tot gevolg kan geplaatst worden tussen de vormen doodslag en dood door schuld. Bij deze mishandeling is er wel sprake van opzet, namelijk op de mishandeling van het betreffende slachtoffer. Echter, de verdachte had niet de intentie om het slachtoffer dood te laten gaan; dat is immers niet zijn bedoeling geweest.

De hoogte van de straf

Er staat op dood door schuld lagere straffen dan op moord en doodslag. Dit kan men logischerwijs verklaren, aangezien bij doodslag en moord sprake is van opzet, bij moord zelfs nog van voorbedachte rade, terwijl er geen sprake is van opzet bij dood door schuld.

Maximale straf

De maximale straf op dood door schuld die opgelegd kan worden is een gevangenisstraf van twee jaren of een geldboete van de vierde categorie; dit is een bedrag van 19.500 euro. Natuurlijk bepalen de omstandigheden van het geval ook de hoogte van de straf die de rechter oplegt.

Strafverzwarende omstandigheden

Het spreekt voor zich dat bepaalde omstandigheden in een desbetreffende zaak de straf hoger laten uitvallen voor de verdachte. Zo zal een straf vermoedelijk hoger zijn als iemand absoluut niet zorgvuldig handelde en iemand daardoor is overleden. Als er sprake is van roekeloosheid van de dader, wordt de maximale straf voor dood door schuld zelfs meer, namelijk vier jaren.

Poging

Bij veel misdrijven bestaat er de mogelijkheid om een poging tot het betreffende misdrijf te plegen. Maar poging tot dood door schuld is geen optie. Dat zou dan betekenen dat er opzet is, maar dat is niet vereist voor het misdrijf dood door schuld. Er is namelijk sprake van moord of doodslag bij opzet.

Verdachte meerdere keren veroordeeld

Als iemand meermalen veroordeeld is voor het misdrijf dood door schuld, heeft dat betrekking op de hoogte van zijn straf. Dit is terug te zien in de echte straf die vermoedelijk opgelegd wordt als verdachte bij de rechter dient te komen en deze constateert dat hij meerdere keren schuldig is aan het misdrijf dood door schuld. Als dit niet valt te kwalificeren als één handeling die is voortgezet, dan wordt de maximale straf nog met 1/3 vermeerderd.

Hogere straf

Als iemand reeds schuldig is geweest aan het misdrijf dood door schuld en daardoor ook voor de rechter dient te verschijnen, is het zeer vermoedelijk dat hij een hogere straf krijgt. Dit heeft er ten eerste mee te maken dat de rechter in dat geval rekening houdt dat iemand ooit al veroordeeld is en er dus blijkbaar niet van geleerd heeft en niet voorzichter is gaan doen.

Voorwaardelijke straf

Ten tweede kan het zo zijn dat de verdachte een voorwaardelijke straf heeft en deze zal waarschijnlijk omgezet worden in een onvoorwaardelijke straf. Bovendien is de maximale straf met 1/3 hoger als deze zogenoemde recidive binnen een tijd van vijf jaren gebeurt.

Conclusie

Er is sprake van dood door schuld als iemand onvoorzichtig is en daardoor een ander doodgaat. Hierbij is opzet niet van belang. Als sprake is van het misdrijf dood door schuld is het nog steeds mogelijk dat er hoge straffen opgelegd worden: de maximale straf is 2 jaar gevangenisstraf. In sommige situaties kan dit veel hoger worden.

Jurist

Het is ten zeerste aan te raden om een jurist in te schakelen als iemand verdacht wordt van dood door schuld; het doet er niet toe of dat misschien onterecht is.

Contact opnemen

Als je het contactformulier invult, dan neemt een gespecialiseerde advocaat gauw contact met je op. Zelf bellen kan natuurlijk ook, wij zijn bereikbaar via 085 – 5000 202.

Direct juridische hulp?

Vul het contactformulier in, dan neemt een gespecialiseerde advocaat gauw contact met je op.

Zelf bellen kan natuurlijk ook, wij zijn bereikbaar via 085 – 5000 202.

Deel dit artikel:

Dood door schuld

Veel gelezen artikelen

Bel nu