DNA afstaan weigeren

DNA afstaan weigeren

Als Nederlandse burger is het mogelijk dat u een brief ontvangt met het verzoek u te melden op het politiebureau voor een DNA-onderzoek. Dit is mogelijk indien u een eerdere veroordeling om de oren hebt gekregen van een strafbaar feit. Daarbij wordt vereist dat wettelijk is bepaald dat dit strafbare feit tot een DNA-onderzoek moet kunnen leiden. Bij het verkrijgen van uw DNA wordt door de verrichtende partij een profiel van u gemaakt die uiteindelijk in de DNA-databank zal worden opgenomen. Hieronder leest u meer over het DNA afstaan en of het mogelijk is om dit te weigeren.

DNA afstaan weigeren of is het een verplichting

Deze afname van uw DNA kan worden aangemerkt als een verplichting. Dit betekent dat wanneer u een brief ontvangt die u oproept tot een DNA-onderzoek, u deze niet kan weigeren. Dit volgt uit een speciaal daartoe bestemde wet die zijn intree heeft gedaan in 2005. Daarin staat vastgelegd dat het aan de Officier van Justitie is om DNA af te nemen van een persoon die eerder is veroordeeld voor een dergelijk strafbaar feit waar DNA-onderzoek bij verplicht is.

Uitzonderingen

Natuurlijk zijn er vervolgens enkele uitzonderingen op deze hoofdregel. Een uitzondering is, als uw DNA al in de databank staat, dan hoeft u vanzelfsprekend niet nog eens uw DNA af te staan. Daarnaast kan het een uitzondering zijn dat de aard van het misdrijf of dat bepaalde bijzondere omstandigheden rondom het strafbare feit niet het doel verdedigen van het DNA-onderzoek. Oftewel, uit uw gedragingen die hebben geleid tot een strafbaar feit dient te volgen dat het DNA-onderzoek wel nut heeft.

De doelen van DNA-onderzoek

De wet geeft enkele doelen van DNA-onderzoek die jou daartoe kunnen verplichten:

  • Het voorkomen van nog niet gepleegde strafbare feiten.
  • Hulp bieden aan de opsporingsambtenaren die bezig zijn met de opsporing van strafbare feiten.
  • Bijdragen aan de vervolging van een strafbaar feit.
  • Het doel kan verder zijn om tot een berechting van een strafbaar feit te leiden.

Al eerder veroordeeld

Iemand die een brief tot DNA-onderzoek kan ontvangen, dient iemand te zijn al reeds veroordeeld is tot een gevangenisstraf, tot een taakstraf of een geldboete. Dit wordt een veroordeelde genoemd. De rechter dient deze persoon dus daadwerkelijk een straf te hebben opgelegd. Het maakt daarnaast geen verschil voor de verplichting tot DNA-onderzoek of hoger beroep nog open staat of niet. Ondanks die mogelijkheid, kan u als veroordeelde toch nog DNA moeten afstaan. Daarbij is het wel zo geregeld dat vrijspraak in het hoger beroep ook leidt tot de vernietiging van uw DNA die bekend is geworden na DNA-onderzoek.

Strafbaar feit

Zoals reeds vermeld is het voor de DNA-afname verplichting van belang wat voor soort strafbaar feit is gepleegd. Het is namelijk zo geregeld dat niet elk strafbaar feit tot verplichte DNA-onderzoeken kan leiden. Zo is dan ook in het Wetboek van Strafvordering geregeld dat dit slechts mogelijk is voor alle strafbare feiten voor welke de mogelijkheid tot voorlopige hechtenis mogelijk is. Dat is namelijk niet voor elk strafbare feit het geval.

De strafbare feiten die onder de Wet DNA-afname vallen, komen in aanmerking voor voorlopige hechtenis. De hoofdregel voor de mogelijkheid tot een verplicht DNA-onderzoek is de strafmaxima die bij het strafbare feit staat geregeld. Voor voorlopige hechtenis is vereist dat deze strafmaxima vier jaren of meer is. Als daar aan wordt voldaan dan bestaat de mogelijkheid tot een bevel van DNA-afname.

Bezwaar zonder DNA afstaan te weigeren mogelijk?

Omdat de Officier van Justitie in die gevallen wettelijk is verplicht tot de DNA-afname, kan u daar niets tegen doen. Het is dan ook niet de Officier van Justitie zelf die het onderzoek doet. Vanzelfsprekend gebeurt dit door daartoe speciaal bevoegde personen. Toch bestaat er nog wel de mogelijkheid om na afloop van het onderzoek een bezwaarschrift bij de rechtbank in te dienen. Deze mogelijkheid kent een termijn van veertien dagen. Deze termijn kent zijn aanvang vanaf het moment dat het onderzoek bij jou heeft plaatsgevonden.

In het bezwaarschrift dient u aan te geven waarom u van mening bent dat niet aan een wettelijk doel voor het DNA-onderzoek is voldaan.  Als uw bezwaar gegrond wordt aangemerkt, dan worden de bevindingen van uw DNA-onderzoek vernietigd en zal u dus niet in de DNA-databank belanden. In het negatieve geval dat uw bezwaar als niet gegrond wordt aangemerkt, dan komt uw DNA-profiel in de daartoe bestemde databank terecht. Voor de duur van deze bewaring is wederom het strafbare feit leidend. Doorgaans wordt het DNA 20 tot 30 jaar bewaard in de databank.

Contact opnemen

Als je het contactformulier invult, dan neemt een gespecialiseerde advocaat gauw contact met je op. Zelf bellen kan natuurlijk ook, wij zijn bereikbaar via 085 – 5000 202.

Direct juridische hulp?

Vul het contactformulier in, dan neemt een gespecialiseerde advocaat gauw contact met je op.

Zelf bellen kan natuurlijk ook, wij zijn bereikbaar via 085 – 5000 202.

Deel dit artikel:

DNA afstaan weigeren

Veel gelezen artikelen

Bel nu