Distributieovereenkomst

Distributieovereenkomst

De distributieovereenkomst komt niet letterlijk in de wet voor. Een distributieovereenkomst heeft als doel tot afspraken te komen tussen een distributeur en een leverancier binnen een bepaald gebied.

Wat staat in de distributieovereenkomst?

In de distributieovereenkomst wordt dan tot een overeenkomst gekomen omtrent de verkoop van de goederen van de distributeur door deze partijen. Binnen een dergelijke overeenkomsten worden dan ook nog afspraken gemaakt door de partijen over de duur van deze afspraak en over exclusiviteit van zijn handelspositie binnen een afgesproken gebied. Het kan daarnaast ook voorkomen dat in de distributieovereenkomst afspraken zijn gemaakt over de beëindiging van de overeenkomst zelf.

Distributieovereenkomst opzeggen

Een duurovereenkomst staat niet in de wet geregeld. De wet biedt dan ook geen regels omtrent het opzeggen van dergelijke overeenkomsten die gelden voor een niet overeengekomen tijd. De distributieovereenkomst valt onder deze verzamelnaam. Het uitgangspunt is dan ook dat in het geval er geen afspraken zijn gemaakt over de duur van de overeenkomst, dat deze dan te allen tijde opzegbaar is.

Redelijkheid en billijkheid

Echter, uit de redelijkheid en billijkheid volgt dat er niet altijd tot opzegging kan worden overgegaan. Er is dan een gebrek aan zwaarwegende belangen om de overeenkomst te kunnen opzeggen. Het is namelijk wel zo dat men bij de opzegging rekening moet houden met de andere partijen.

Uitspraak Hoge Raad

De Hoge Raad heeft hier over gesproken. Hier volgde uit dat het inderdaad niet altijd zo is dat een distributieovereenkomst zomaar kan worden opgezegd. De leverancier dient namelijk wel een grond te geven voor het opzeggen. Deze opzegging leidt dan niet in alle gevolgen ook daadwerkelijk tot het einde van de overeenkomst tussen de partijen.

Redelijke opzegtermijn

Ook volgde uit eerdere rechtspraak dat bij een opzegbare distributieovereenkomst een opzegtermijn gehanteerd dient te worden. Deze dient een redelijke termijn te kennen voor beide partijen. Het idee achter een dergelijke termijn is dat de distributeur de mogelijkheid moet worden verleend om normale werkzaamheden voort te kunnen zetten om daarmee zoveel mogelijk schade te voorkomen. Hier deed de Hoge Raad ook uitspraak over. De gebruikelijke orders dienen nog steeds te worden geplaatst na het einde van de overeenkomst. Dit met het idee dat de distributeur anders onredelijke schade zou kunnen lopen.

Contact opnemen

Als je het contactformulier invult, dan neemt een gespecialiseerde advocaat gauw contact met je op. Zelf bellen kan natuurlijk ook, wij zijn bereikbaar via 085 – 5000 202.

Direct juridische hulp?

Vul het contactformulier in, dan neemt een gespecialiseerde advocaat gauw contact met je op.

Zelf bellen kan natuurlijk ook, wij zijn bereikbaar via 085 – 5000 202.

Deel dit artikel:

distributieovereenkomst

Veel gelezen artikelen

Bel nu