Deurwaarder beslag leggen op huisdieren

Deurwaarder beslag leggen op huisdieren

Aan het begin van de twintigste eeuw deed zich een bijzonder geval voor waarin een deurwaarder beslag had gelegd op iemands hond. Deze persoon zat namelijk in de schulden door zijn huurschuld. Om deze schuld te verminderen had de deurwaarder de hond van de persoon meegenomen. Een deurwaarder kan in principe beslag leggen op de huisdieren van de schuldenaar.

Taak deurwaarders

In geval van schulden kunnen uw goederen in beslag worden genomen. Tijdens de procedure voor de rechter wordt dit conservatoir beslag genoemd. Dit is doorgaans waar deurwaarders zich mee bezig houden. De schulden die iemand heeft kunnen bij een andere persoon of bij een bedrijf zijn. Het uitzonderlijke geval deed zich echter voor dat iemands hond was meegenomen door de deurwaarder om een dergelijke schuld te aflossen. Ter extra informatie bleek deze hond al wat ouder te zijn. Dit was dus een vreemde keuze van de deurwaarder. Mocht dit eigenlijk wel?

Waarop beslag leggen?

Uit de wet volgt dat een deurwaarder op veel verschillende soorten goederen zijn beslag kan leggen. Er is geen duidelijk verbod op het beslag leggen op huisdieren van schuldenaren. Uit de wet volgt namelijk dat de deurwaarder in principe op al iemands goederen beslag zou mogen leggen, mits de rechter dit ook aanvaardt in zijn uitspraak.

Uitzonderingen

De wet kent natuurlijk wel enkele uitzonderingen. De deurwaarder mag bijvoorbeeld geen beslag leggen op uw eten (alles wat je in huis hebt), of het beddengoed of de kleding die u op dat moment draagt. Het is daarentegen wel toegestaan voor de deurwaarder om uw kleding- of koelkast in beslag te nemen. Ondanks dat dit enigszins een vreemde verhouding kent, is dit wel toegestaan. Huisdieren vallen dus buiten de wettelijke uitzonderingen.

Oude wetgeving

Deze beslagwetgeving is extreem oud. Deze dateert namelijk uit begin 19e eeuw. Ten tijde van het schrijven bestonden veel dingen/goederen nog niet die tegenwoordig heel normaal zijn. Denk dan aan verschillende elektronische apparaten en dergelijke. Vroeger hadden huisdieren heel andere functies dan de functie die zij tegenwoordig voor hun baasjes vervullen. In oudere tijden waren huisdieren voornamelijk praktisch. Denk dan aan hulp bij het werken of ter beveiliging, of natuurlijk als levensbehoefte. Dit is tegenwoordig verandert naar een functie die gezelligheid dient te vervullen.

Nieuwe geluiden

Er klinkt dus enig geluid vanuit de samenleving om deze verouderde wetgeving te veranderen naar de veranderde maatstaven waarin wij leven. Zo is dan ook reeds een wetsvoorstel hiertoe ingediend om een uitzondering te maken voor huisdieren.

Drukuitoefening

Het idee van de beslaglegging is dat het moet functioneren als een drukuitoefening op de schuldenaar. De beslaglegging is namelijk een ingrijpend middel. Het raakt een mens enorm als een deurwaarder uw spullen komt ophalen om deze te verkopen, waarvan het geld naar de schuldeiser zal gaan. De connectie tussen mens en huisdier is soms vergaand en raakt mensen daarom vaak meer dan het hun raakt bij andere goederen.

Manieren van drukuitoefening

Deurwaarders kennen enkele manieren om de druk op te voeren zodat u als schuldenaar sneller zal overgaan tot het nakomen van de schuld:

  • De deurwaarder kan een deadline stellen voor u als schuldeiser om tot betaling over te gaan. Nadat de rechter uitspraak heeft gedaan, zal de deurwaarder dan ook vrij snel een datum geven waarop hij de spullen zal komen ophalen. Deze zal hij zo snel mogelijk gaan verkopen. Toch komt het vaak voor dat de deurwaarder niet echt op deze deadline komt verschijnen, waardoor u geen zekerheid heeft. Daarmee zet de deurwaarder een grote druk op de schuldenaar om tot betaling over te gaan. De wet laat echter weten dat de deurwaarder niet zo te werk mag gaan. Hij dient namelijk van tevoren aan u duidelijk te maken dat de beslaglegging niet zijn doorgang zal vinden.
  • De deurwaarder laat aan de schuldenaar een verkeerde datum van de verkoop van de spullen weten. Het is namelijk zo dat de deurwaarders niet per se over willen gaan tot de daadwerkelijke verkoop van de spullen van de schuldenaar. Doorgaans is het niet zo dat de deurwaarder enorme bedragen zal krijgen voor de in beslag genomen spullen. Het is dan ook allemaal tweedehands, dat levert nou eenmaal minder op. Het dreigen met de verkoop van de spullen is dan ook voornamelijk bedoeld om de schuldenaar tot betaling te dwingen.

Doel beslaglegging

De beslaglegging vindt dus zijn doel in het verkopen van de goederen. Met de opbrengsten uit die verkoop behoren dan de openstaande schulden van de schuldenaar te worden afgelost. Toch wordt het in de praktijk voornamelijk als middel gebruikt om extra druk te leggen op de schuldenaar om tot een betaling over te gaan.

Goede uitkomst

Het geval waarin de hond in beslag was genomen, kreeg met dank aan de rechter toch een goede uitkomst. Zo werd het baasje herenigd met zijn trouwe viervoeter. Daarnaast kreeg de deurwaarder een uitblaffer van de rechter en anderen. De deurwaarder deed een beroep op het feit dat het niet wettelijk was verboden, maar kreeg daar weinig erkenning. Een deurwaarder mag in principe beslag leggen op huisdieren, maar moet hierbij terughoudend zijn.

Contact opnemen

Als je het contactformulier invult, dan neemt een gespecialiseerde advocaat gauw contact met je op. Zelf bellen kan natuurlijk ook, wij zijn bereikbaar via 085 – 5000 202.

Direct juridische hulp?

Vul het contactformulier in, dan neemt een gespecialiseerde advocaat gauw contact met je op.

Zelf bellen kan natuurlijk ook, wij zijn bereikbaar via 085 – 5000 202.

Deel dit artikel:

Deurwaarder beslag leggen op huisdieren

Veel gelezen artikelen

Bel nu